ѕравове регулюванн¤ м≥жнародних економ≥чних договор≥в—кладн≥сть м≥жн ек в≥дносин обумовлюЇ складн≥сть њх правового регулюванн¤. Ќац≥ональн≥ правов≥ системи, ≥нститути та норми, ¤к≥ використовуютьс¤ в окремих випадках дл¤ регулюванн¤ м≥жнародних економ≥чних в≥дносин, мають ще суттЇв≥ розб≥жност≥. ѕоки ще не ун≥ф≥ковано нац≥ональне законодавство, краще було б, щоб ц≥ в≥дносини регулювалис¤ на р≥вн≥ норм м≥жнародних договор≥в та ≥нших м≥жнародних акт≥в. јле оск≥льки таких акт≥в ще недостатньо, ост≥льки б≥льш широко використовуютьс¤ норми нац≥онального права та звичањ. ” справ≥ регулюванн¤ укладанн¤ м≥жнародних економ≥чних договор≥в маЇ «акон ”крањни в≥д 22 грудн¤ 1993 р. "ѕро м≥жнародн≥ договори". ќдним ≥з найважлив≥ших нормативних акт≥в у наш≥й держав≥, ¤кий регулюЇ зовн≥шньоеконом≥чну д≥¤льн≥сть, Ї «акон "ѕро зовн≥шньоеконом≥чну д≥¤льн≥сть", прийн¤тий ¬ерховною –адою ”крањни 16 кв≥тн¤ 1991 р. ¬ цьому закон≥ закр≥плен≥ загальн≥ положенн¤, ¤к≥ розкривають значенн¤ терм≥н≥в, що використовуютьс¤ в ньому (аудит, валютн≥ кошти, демп≥нг, експорт, ≥мпорт, квота, представництво тощо), систему принцип≥в ≥ види зовн≥шньоеконом≥чноњ д≥¤льност≥, основи њњ регулюванн¤, захист прав ≥ законних ≥нтерес≥в суб'Їкт≥в зовн≥шньоеконом≥чноњ д≥¤льност≥, питанн¤ в≥дпов≥дальност≥ та ≥н. ¬ажлив≥ норми, що використовуютьс¤ або використовувались у сфер≥ регулюванн¤ м≥жнародних економ≥чних в≥дносин, м≥ст¤тьс¤ ≥ в ≥нших законах ”крањни: "ѕро ≥ноземн≥ ≥нвестиц≥њ" (13 березн¤ 1992 р.), ƒекрет  ћ” "ѕро режим ≥ноземного ≥нвестуванн¤" (20 травн¤ 1993 р.), "ћитний кодекс ”крањни" (12 грудн¤ 1991 р.), "ѕро ≥нвестиц≥йну д≥¤льн≥сть" (18 вересн¤ 1991 р.), "ѕро Їдиний митний тариф" (5 лютого 1992 р.) та ≥н.

« де¤ких питань зовн≥шньоеконом≥чноњ д≥¤льност≥ приймаютьс¤ постанови ¬ерховноњ –ади ”крањни. “ак, 12 травн¤ 1992 р. цим органом була прийн¤та ѕостанова "ѕро пор¤док проведенн¤ бартерних операц≥й у 1992 р. у галуз≥ зовн≥шньоеконом≥чноњ д≥¤льност≥". –¤д норм, що використовуютьс¤ у ц≥й галуз≥ правового регулюванн¤, м≥ститьс¤ у ÷ив≥льному  одекс≥ ”крањни. ћ” також приймаЇ постанови щодо регулюванн¤ зовн≥шньоеконом≥чних в≥дносин (ѕостанова в≥д 7 кв≥тн¤ 1992 р. "ѕро пор¤док оплати податку на валютну виручку в≥д експорту продукц≥њ (роб≥т, послуг) у 1992 р."). ѕ≥дкреслюючи цив≥льно-правовий характер зовн≥шньоеконом≥чних договор≥в, сл≥д зазначити, що тут можуть використовуватис¤ ≥ норми адм≥н≥стративного, митного, валютно-ф≥нансового, трудового, податкового та ≥ншого законодавства. “ак, сторони (контрагенти) м≥жнародних економ≥чних в≥дносин не можуть не враховувати норми, ¤к≥ регламентують пор¤док завозу ≥ вивозу товар≥в, проходженн¤ митного контролю, њх ¤кост≥, виду валюти, ¤ка використовуЇтьс¤ дл¤ њх оплати, тощо. —истему орган≥в державного управл≥нн¤ зовн≥шньоеконом≥чною д≥¤льн≥стю, њх правовий статус визначають нормативн≥ акти, що вход¤ть у систему саме ц≥Їњ галуз≥ законодавства.8 травн¤ 1992 р. була прийн¤та ѕостанова  ћ”"ѕитанн¤ ћ≥н≥стерства зовн≥шньоеконом≥чних зв'¤зк≥в ≥ торг≥вл≥ ”крањни", в ¤к≥й було зазначено, що ћ≥н≥стерство зовн≥шньоеконом≥чних зв'¤зк≥в ≥ торг≥вл≥ ”крањни Ї правонаступником колишн≥х ћ≥н≥стерства зовн≥шньоеконом≥чних зв'¤зк≥в ≥ ћ≥н≥стерства торг≥вл≥ ”крањни. ¬ даний час це м≥н≥стерство називаЇтьс¤ ћ≥н≥стерством зовн≥шн≥х економ≥чних зв'¤зк≥в ”крањни. ѕравове регулюванн¤ в≥дносин, що виникають на основ≥ м≥жнародних економ≥чних в≥дносин, маЇ комплексний м≥жгалузевий характер, тобто спостер≥гаЇтьс¤ своЇр≥дна "кооперац≥¤" норм р≥зних галузей нац≥онального права.

—еред ун≥версальних м≥жнародних орган≥зац≥й необх≥дно вид≥лити  ом≥с≥ю 00Ќ з права м≥жнародноњ торг≥вл≥. ¬ результат≥ д≥¤льност≥ ц≥Їњ ком≥с≥њ були розроблен≥ так≥ важлив≥ м≥жнародно-правов≥ акти, ¤к  онвенц≥¤ про договори м≥жнародноњ куп≥вл≥-продажу товар≥в,  онвенц≥¤ про позовну давн≥сть у м≥жнародн≥й куп≥вл≥-продажу, јкт про м≥жнародний комерц≥йний арб≥траж та ≥н.ѕрийн¤тт¤ однакових норм, ¤к≥ регулюють договори м≥жнародноњ куп≥вл≥-продажу товар≥в ≥ враховують р≥зн≥ сусп≥льн≥, економ≥чн≥ ≥ правов≥ системи, спри¤тиме усуненню правових бар'Їр≥в у м≥жнародн≥й торг≥вл≥ ≥ њњ розвитку, п≥дписали згадану  онвенц≥ю.

ѕравове кер≥вництво по складанню м≥жнародних контракт≥в на буд≥вництво промислових об'Їкт≥в, ¤ке розроблене ≥ затверджене у 1987 р.  ом≥с≥Їю 00Ќ з права м≥жнародноњ торг≥вл≥. «м≥ст документу:досл≥дженн¤, що передують укладенню контракту; виб≥р методу укладенн¤ контракту; процедура укладенн¤ контракту; загальн≥ зауваженн¤ щодо укладенн¤ контракт≥в; загальна характеристика роб≥т ≥ складанн¤ договор≥в, розроблен≥ р≥зними м≥жнародними профес≥ональними асоц≥ац≥¤ми. ќрган≥зац≥Їю по координац≥њ ™вропейськоњ металообробноњ промисловост≥ розроблен≥  ер≥вництво по складанню м≥жнародних договор≥в на досл≥дженн¤ ≥ розробки;  ер≥вництво по складанню договор≥в на передачу "ноу-хау", зразок договору патентноњ л≥ценз≥њ та ≥н. ÷≥ документи мають суто рекомендуючий характер.Ќа головнуHosted by uCoz