—п≥вв≥дношенн¤ м≥ж м≥жнародним правом, м≥жнародним публ≥чним правом, м≥жнародним економ≥чним правомѕредметом м≥жнародного економ≥чного права Ї м≥жнародн≥ економ≥чн≥ в≥дносини: ¤к дво-, так ≥ багатосторонн≥. ” межах м≥жнародного економ≥чного права м≥жнародними вважаютьс¤ в≥дносини м≥ж державами та ≥ншими суб'Їктами м≥жнародного публ≥чного права. ≈коном≥чн≥ в≥дносини Ї комерц≥йними в широкому розум≥нн≥. ќтже, ус≥ в≥дносини сфери м≥жнародного публ≥чного права, де присутн≥й комерц≥йний елемент, належать до сфери д≥њ м≥жнародного економ≥чного права. “акими елементами Ї куп≥вл¤-продаж, оренда, п≥др¤д, м≥на, найм, позика, л≥зинг, франчиза та перевезенн¤. Ќаприклад, норми транспортних конвенц≥й щодо м≥жнародних перевезень пасажир≥в ≥ вантаж≥в належать до м≥жнародного економ≥чного права, ¤кщо вони стосуютьс¤ торговельно-економ≥чних в≥дносин м≥ж суб'Їктами м≥жнародного права.

ќб'Їктивними передумовами м≥жнародно-правового регулюванн¤ економ≥чних в≥дносин Ї на¤вн≥сть суверенних держав та ≥нших суб'Їкт≥в м≥жнародного права, необх≥дн≥сть п≥дтримки та розвитку зв'¤зк≥в м≥ж ними в економ≥чн≥й сфер≥. ћ≥жнародно-правове регулюванн¤ в≥дбуваЇтьс¤ ¤к процес впливу норм м≥жнародного публ≥чного права на систему м≥ждержавних економ≥чних зв'¤зк≥в з метою наведенн¤ ≥ п≥дтримки певного бажаного пор¤дку.

ћ≥жнародне право Ї незам≥нним ≥нструментом орган≥зац≥њ м≥жнародних економ≥чних в≥дносин. ¬оно Ї св≥домим узгодженим впливом держав на њх розвиток у потр≥бному напр¤м≥.

ћ≥жнародне економ≥чне право -це галузь м≥жнародного публ≥чного права, ¤ка Ї сукупн≥стю принцип≥в ≥ норм, що регулюють в≥дносини м≥ж державами та ≥ншими суб'Їктами м≥жнародного права ≥ Ї њх узгодженим волеви¤вом.

Ќорми м≥жнародного економ≥чного права спр¤мован≥ на спри¤нн¤ безперешкодному зд≥йсненню державами њх суверенних прав у галуз≥ м≥жнародних економ≥чних в≥дносин, р≥вноправному сп≥вроб≥тництву держав незалежно в≥д соц≥ально-економ≥чних систем ≥ пол≥тичних режим≥в, економ≥чному прогресу планети в ц≥лому та крањн, що розвиваютьс¤, зокрема.

ќск≥льки м≥жнародне економ≥чне право Ї галуззю м≥жнародного публ≥чного права, то ц≥ сфери мають сп≥льних суб'Їкт≥в - держави та под≥бн≥ њм утворенн¤, а також правосуб'Їктн≥ м≥жур¤дов≥ орган≥зац≥њ. —еред останн≥х сл≥д особливо виокремити заклади ≥нтеграц≥йного типу, най¤скрав≥шим прикладом ¤ких Ї ™вропейський —оюз (™—). ÷ей союз, ¤к в≥домо, маЇ тенденц≥ю до перебиранн¤ на себе правоповноважень держав-член≥в. ¬≥н в≥д свого ≥мен≥ укладаЇ м≥жнародн≥ торговельн≥ договори ≥ Ї колективним учасником багатосторонн≥х економ≥чних м≥жнародних договор≥в та орган≥зац≥й.Ќа головнуHosted by uCoz