ѕравове регулюванн¤ м≥жнародного промислового сп≥вроб≥тництвајнал≥з д≥¤льност≥ будь-¤коњ галуз≥ промисловост≥ крањн св≥ту ,даЇ п≥дстави зробити висновок про те, що на сьогодн≥ немаЇ крањни, ¤ка б б≥льшою чи меншою м≥рою не була пов'¤зана в межах промислового сп≥вроб≥тництва з ≥ншими крањнами. «а нин≥шн≥х умов м≥жнародного под≥лу прац≥ неможливо зд≥йснювати розвиток промислового виробництва, окремих крупних п≥дприЇмств та об'Їднань без використанн¤ переваг м≥жнародного сп≥вроб≥тництва. ÷е обумовлюЇ необх≥дн≥сть вступу крањн у м≥жнародн≥ економ≥чн≥ в≥дносини у галуз≥ промисловост≥, що, в свою чергу, потребуЇ ≥ певного правового регулюванн¤ цих в≥дносин. ћ≥жнародно-правових акт≥в, що регулюЇ в≥дносини у ц≥й галуз≥-«аключний акт Ќаради з безпеки сп≥вроб≥тництва у ™вроп≥ був прийн¤тий 1 серпн¤ 1975 р, (’ельс≥нк≥).Ѕула п≥дкреслена не лише важлив≥сть, а й економ≥чна необх≥дн≥сть ≥ доц≥льн≥сть м≥жнародного промислового сп≥вроб≥тництва. ” «аключному акт≥ наголошувалос¤, що держњ≥ви-учасн¤ц≥, визнаючи необх≥дн≥сть розвитку торг≥вл≥ ≥ спри¤нн¤ поширенню нових форм промислового сп≥вроб≥тництва, будуть в≥дносно доброзичлив≥ до укладенн¤ у в≥дпов≥дних випадках спец≥альних двосторонн≥х угод з р≥зних питань, ¤к≥ представл¤ють взаЇмний ≥нтерес ¤к у галуз≥ торг≥вл≥, так ≥ промислового сп≥вроб≥тництва.

¬ажливе м≥сце у систем≥ правового регулюванн¤ м≥жнародних в≥дносин у галуз≥ промисловост≥ в≥д≥грають акти, ¤к≥ приймаютьс¤ м≥жнародними економ≥чними орган≥зац≥¤ми. ƒо цих орган≥зац≥й належать :  онференц≥¤ з торг≥вл≥ ≥ розвитку,  ом≥тет з промислового розвитку ≈коном≥чноњ ≥ —оц≥альноњ –ади 00Ќ, ќрган≥зац≥¤ 00Ќ з промислового розвитку, рег≥ональн≥ ком≥с≥њ ≈коном≥чноњ ≥ —оц≥альноњ –ади 00Ќ та ≥н.Ќаприклад,  ом≥тет з промислового розвитку ≈коном≥чноњ ≤ —оц≥альноњ –ади 00Ќ проводить консультац≥њ з питань прискоренн¤ промислового розвитку крањн, розробл¤Ї робоч≥ програми щодо ≥ндустр≥ал≥зац≥њ та п≥дготовки рекомендац≥й щодо њх подальшоњ розробки, проводить досл≥дженн¤ ≥ сем≥нари з питань найефективн≥шого застосуванн¤ промислових метод≥в виробництва в крањнах, що розвиваютьс¤, та виконуЇ де¤к≥ ≥нш≥ функц≥њ. ќдним ≥з ≥нструмент≥в регулюванн¤ м≥жнародних в≥дносин у галуз≥ промислового сп≥вроб≥тництва Ї двосторонн≥ договори та угоди.Ќа головнуHosted by uCoz