ѕон¤тт¤ м≥жнар екон договоруƒогов≥р - це категор≥¤, ¤ка широко використовуЇтьс¤ ¤к у нац≥ональному, так ≥ м≥жнародному прав≥. ¬ поширеному розум≥нн≥ догов≥р - це угода двох або к≥лькох стор≥н, спр¤мована на встановленн¤, зм≥ну або припиненн¤ њх прав ≥ обов'¤зк≥в. ”годи - пон¤тт¤, ширше, н≥ж договори, оск≥льки останн≥ укладаютьс¤ в≥д ≥мен≥ одн≥Їњ особи ≥ виражають лише њњ волю (наприклад, видача дорученн¤, вексел¤, чека або запов≥т).

ћ≥жнародний договор- добров≥льна угода м≥ж двома або к≥лькома р≥вноправними державами чи м≥жнародними орган≥зац≥¤ми щодо њхн≥х взаЇмних прав ≥ обов'¤зк≥в у пол≥тичних, економ≥чних, культурних та ≥нших в≥дносинах. ћ≥жнародний економ≥чний догов≥р - р≥зновид м≥жнародних договор≥в. ” «акон≥ ”крањни "ѕро зовн≥шньоеконом≥чну д≥¤льн≥сть", прийн¤тому 16 кв≥тн¤ 1991 р., зовн≥шньоеконом≥чний догов≥р (контракт) розгл¤даЇтьс¤ ¤к матер≥ально оформлена угода двох або б≥льше суб'Їкт≥в зовн≥шньоеконом≥чноњ д≥¤льност≥ та њх ≥ноземних контрагент≥в, спр¤мована на встановленн¤, зм≥ну або припиненн¤ њхн≥х взаЇмних прав та обов'¤зк≥в у зовн≥шньоеконом≥чн≥й д≥¤льност≥ —лово "контрагент"- лат."той, хто домовл¤Їтьс¤". ѕ≥д контрагентом сл≥д розум≥ти будь-¤ку сторону м≥жнародного економ≥чного договору, ¤ка бере на себе певн≥ зобов'¤занн¤. ћ≥жнародн≥ економ≥чн≥ договори мають надзвичайно важливе значенн¤ ¤к дл¤ економ≥ки крањн, що беруть у них участь, так ≥ дл¤ св≥тового господарства в ц≥лому. ¬ умовах зростаючоњ взаЇмозалежност≥ р≥зних крањн, ц≥лих рег≥он≥в виникаЇ потреба економ≥чного сп≥вроб≥тництва. ”кладенн¤ м≥жнародних економ≥чних договор≥в, з одного боку, впливаЇ на ефективн≥сть економ≥чного розвитку, задоволенн¤ сусп≥льних потреб народного господарства ≥ населенн¤ в≥дпов≥дноњ крањни, з ≥ншого боку, економ≥чне сп≥вроб≥тництво м≥ж крањнами розширюЇ можливост≥ на мирн≥й основ≥ вир≥шувати вс≥ назр≥л≥ проблеми. –озвиток м≥жнародних економ≥чних в≥дносин шл¤хом укладенн¤ в≥дпов≥дних договор≥в м≥ж крањнами стаб≥л≥зуЇ њхн≥ економ≥чн≥ зв'¤зки на взаЇмовиг≥дн≥й основ≥

ћ≥жнародний економ≥чний догов≥р - це добров≥льна угода м≥ж двома або к≥лькома державами, м≥жнародними орган≥зац≥¤ми, в≥дпов≥дно до ¤коњ встановлюютьс¤, зм≥нюютьс¤ або припин¤ютьс¤ њхн≥ взаЇмн≥ права та обов'¤зки.

ѕќЌя““я “ј «Ќј„≈ЌЌя ћ≤∆Ќј–ќƒЌ»’ ≈ ќЌ ƒќ√ќ¬ќ–≤¬

як в≥домо, м≥жнародний догов≥р Ї основним джерелом м≥жнародного права. ÷е, зокрема, заф≥ксовано у —татут≥ 00Ќ та —татут≥ ћ≥жнародного суду 00Ќ. ƒогов≥р покликаний ч≥тко ≥ у визнанен≥й форм≥ в≥дбивати угоду м≥ж суб'Їктами м≥жнародного права про створенн¤ обов'¤зкових дл¤ них правил, тобто м≥жнародно-правових норм, що регламентують встановленн¤, зм≥ну чи припиненн¤ њх взаЇмних прав ≥ обов'¤зк≥в. ”с≥ м≥жнародн≥ договори незалежно в≥д к≥лькост≥ њх учасник≥в Ї джерелами м≥жнародного права. ѕосилюЇтьс¤ значенн¤ м≥жнародного договору ¤к головного джерела м≥жнародного права. ÷е, зокрема, визнано у ¬≥денськ≥й конвенц≥њ (1969 р.) про право м≥жнародних договор≥в.

ћ≥жнародний економ≥чний догов≥р Ї р≥зновидом м≥жнародного публ≥чного договору.

ћ≥жнародний економ≥чний догов≥р - це добров≥льна угода м≥ж двома або б≥льшою к≥льк≥стю суб'Їкт≥в м≥жнародного права, в≥дпов≥дно до ¤коњ встановлюютьс¤, зм≥нюютьс¤ чи припин¤ютьс¤ њх взаЇмн≥ права та зобов'¤занн¤.

ќтже, основою м≥жнародного правового регулюванн¤ економ≥чних в≥дносин м≥ж державами Ї дво- та багатосторонн≥ договори. ¬они бувають р≥зними ¤к за зм≥стом, так ≥ за назвою. –озр≥зн¤ють к≥лька вид≥в таких договор≥в.

1. ѕќЌя““я “ј «Ќј„≈ЌЌя ћ≤∆Ќј–ќƒЌ»’ ≈ ќЌќћ≤„Ќ»’ ƒќ√ќ¬ќ–≤¬

ƒогов≥р - це категор≥¤, ¤ка широко використовуЇтьс¤ ¤к у нац≥ональному, так ≥ м≥жнародному прав≥. ¬ найб≥льш поширеному розум≥нн≥ догов≥р - це угода двох або к≥лькох стор≥н, спр¤мована на встановленн¤, зм≥ну або припиненн¤ њх прав ≥ обов'¤зк≥в. ёридична наука ≥ практика св≥дчать про розмањтт¤ договор≥в: трудових, цив≥льно-правових ≥ м≥жнародних. якщо вести мову про цив≥льно-правов≥ та м≥жнародн≥ договори, то сл≥д зазначити, що вони Ї р≥зновидом угод. ”годи - пон¤тт¤, ширше, н≥ж договори, оск≥льки останн≥ укладаютьс¤ в≥д ≥мен≥ одн≥Їњ особи ≥ виражають лише њњ волю (наприклад, видача дорученн¤, вексел¤, чека або запов≥т). ѕ≥д м≥жнародним договором, ¤к правило, розум≥ють добров≥льну угоду м≥ж двома або к≥лькома р≥вноправними державами чи м≥жнародними орган≥зац≥¤ми щодо њхн≥х взаЇмних прав ≥ обов'¤зк≥в у пол≥тичних, економ≥чних, культурних та ≥нших в≥дносинах. ћ≥жнародний економ≥чний догов≥р - це, насамперед, р≥зновид м≥жнародних договор≥в. —л≥д зазначити, що, широко використовуючи м≥жнародн≥ економ≥чн≥ договори ¤к форму м≥жнародного економ≥чного сп≥вроб≥тництва, законодавство колишнього —–—– не закр≥пило њх визначенн¤. ¬ даний час у законодавств≥ суверенних незалежних держав - колишн≥х союзних республ≥к - робл¤тьс¤ спроби законодавче закр≥пити визначенн¤ м≥жнародних (зовн≥шньоеконом≥чних) договор≥в. “ак, у «акон≥ ”крањни "ѕро зовн≥шньоеконом≥чну д≥¤льн≥сть", прийн¤тому 16 кв≥тн¤ 1991 р., зовн≥шньоеконом≥чний догов≥р (контракт) розгл¤даЇтьс¤ ¤к матер≥ально оформлена угода двох або б≥льше суб'Їкт≥в зовн≥шньоеконом≥чноњ д≥¤льност≥ та њх ≥ноземних контрагент≥в, спр¤мована на встановленн¤, зм≥ну або припиненн¤ њхн≥х взаЇмних прав та обов'¤зк≥в у зовн≥шньоеконом≥чн≥й д≥¤льност≥ (ст. 1). —лово "контрагент" латинського походженн¤ ≥ в буквальному переклад≥ означаЇ "той, хто домовл¤Їтьс¤". ” даному раз≥ п≥д контрагентом сл≥д розум≥ти будь-¤ку сторону м≥жнародного економ≥чного договору, ¤ка бере на себе певн≥ зобов'¤занн¤. ћ≥жнародн≥ економ≥чн≥ договори мають надзвичайно важливе значенн¤ ¤к дл¤ економ≥ки крањн, що беруть у них участь, так ≥ дл¤ св≥тового господарства в ц≥лому. ¬ умовах зростаючоњ взаЇмозалежност≥ р≥зних крањн, ц≥лих рег≥он≥в виникаЇ гостра потреба економ≥чного сп≥вроб≥тництва. ¬ свою чергу, економ≥чне сп≥вроб≥тництво позитивно спри¤Ї вир≥шенню питанн¤ про сум≥сн≥сть нац≥ональних економ≥к р≥зних крањн. јдже саме тут виникають проблеми, пов'¤зан≥, прим≥ром, ≥з стандартизац≥Їю та ун≥ф≥кац≥Їю в промисловост≥, с≥льському господарств≥, науц≥ ≥ техн≥ц≥. ЌемаЇ необх≥дност≥ доводити, що в≥докремлен¤¤ економ≥ки будь-¤коњ крањни в≥д св≥тового господарства не спри¤Ї њњ соц≥ально-економ≥чному розвитку, зростанню добробуту людей. ”кладенн¤ м≥жнародних економ≥чних договор≥в, з одного боку, впливаЇ на ефективн≥сть економ≥чного розвитку, задоволенн¤ сусп≥льних потреб народного господарства ≥ населенн¤ в≥дпов≥дноњ крањни, з ≥ншого боку, економ≥чне сп≥вроб≥тництво м≥ж крањнами розширюЇ можливост≥ на мирн≥й основ≥ вир≥шувати вс≥ назр≥л≥ проблеми. –озвиток м≥жнародних економ≥чних в≥дносин шл¤хом укладенн¤ в≥дпов≥дних договор≥в м≥ж крањнами стаб≥л≥зуЇ њхн≥ економ≥чн≥ зв'¤зки на взаЇмовиг≥дн≥й основ≥. ћ≥жнародний економ≥чний догов≥р сл≥д розгл¤дати не лише ¤к правову форму в≥дпов≥дних економ≥чних зв'¤зк≥в м≥ж р≥зними крањнами, джерело м≥жнародного економ≥чного права, а й ¤к основне джерело зобов'¤зань. ёридичне њх закр≥пленн¤ даЇ можлив≥сть у раз≥ необх≥дност≥ захистити в≥дпов≥дним чином т≥ чи ≥нш≥ права й ≥нтереси, ¤кщо вони порушуютьс¤ у зв'¤зку з неналежним виконанн¤м зобов'¤зань, що випливають з м≥жнародних економ≥чних договор≥в. ћ≥жнародний економ≥чний догов≥р сл≥д також розгл¤дати ≥ ¤к ≥нструмент ви¤вленн¤ вол≥ стор≥н, в≥дпов≥дно до чого встановлюютьс¤, зм≥нюютьс¤ або припин¤ютьс¤ в≥дносини, пов'¤зан≥ ≥з зобов'¤занн¤ми. “аким чином, м≥жнародний економ≥чний догов≥р - це добров≥льна угода м≥ж двома або к≥лькома державами, м≥жнародними орган≥зац≥¤ми, в≥дпов≥дно до ¤коњ встановлюютьс¤, зм≥нюютьс¤ або припин¤ютьс¤ њхн≥ взаЇмн≥ права та обов'¤зки. ƒл¤ б≥льш повного з'¤суванн¤ сут≥ м≥жнародного економ≥чного договору (угоди) нижче наводитьс¤ (¤к приклад) текст угоди м≥ж ”р¤дами ”горськоњ –еспубл≥ки ≥ ”крањни про торговельно-економ≥чн≥ зв'¤зки ≥ науково-техн≥чне сп≥вроб≥тництво.Ќа головнуHosted by uCoz