™вропейське економ≥чне сп≥втовариство в систем≥ м≥жнародних економ≥чних орган≥зац≥й™вропейське економ≥чне сп≥втовариство (™≈— або "—п≥льний ринок") утворено 25 березн¤ 1957 р. на основ≥ –имського договору. —ьогодн≥ це угрупованн¤, ¤ке об'ЇднуЇ 12 зах≥дноЇвропейських кап≥тал≥стичних крањн (Ѕельг≥ю, ¬еликобритан≥ю, √рец≥ю, ƒан≥ю, ≤рланд≥ю, ≤спан≥ю, ≤тал≥ю, Ћюксембург, Ќ≥дерланди, ѕортугал≥ю, ‘ранц≥ю, ‘–Ќ). ÷≥л≥, заради ¤ких об'Їдналис¤ ц≥ крањни, звод¤тьс¤ до створенн¤ митного союзу у межах даноњ м≥жнародноњ орган≥зац≥њ, формуванн¤ сп≥льного ринку робочоњ сили, послуг та кап≥тал≥в, проведенн¤ Їдиноњ торговоњ пол≥тики щодо ≥нших крањн, утворенн¤ економ≥чного ≥ валютного союзу та проведенн¤ сп≥льноњ пол≥тики у галуз≥ с≥льського господарства й транспорту, зближенн¤ економ≥чного законодавства учасник≥в. ¬ основ≥ цих ц≥лей лежить прагненн¤ ф≥нансовоњ ол≥гарх≥њ зазначених крањн розширити ринки збуту й територ≥альну сферу своЇњ д≥¤льност≥, що, в свою чергу, дасть змогу значно п≥днести економ≥чну могутн≥сть крањн - учасниць ™≈—, консол≥дувати њхн≥ зусилл¤ у боротьб≥ з монопол≥¤ми ≥нших держав. ”групованн¤ крањн - учасниць ™≈— уже в 70-х роках завоювало досить м≥цн≥ позиц≥њ на св≥товому кап≥тал≥стичному ринку. Ќа них припадало понад 40 % промислового виробництва, 50 %- експорту ≥ близько «ќ % пр¤мих заруб≥жних ≥нвестиц≥й

розвинутих крањн. ќднак криза 1980-1982 рр. засв≥дчила, що темпи економ≥чного розвитку в крањнах - учасниц¤х ™≈— щонайменше у 2 рази поступаютьс¤ ¤понським та американським.

ћехан≥зм системи управл≥нн¤ ™≈— пройшов складний шл¤х. ” даний час його виконавчими органами Ї –ада ≥  ом≥с≥¤. –ада включаЇ до свого складу м≥н≥стр≥в держав-учасниць.  ом≥с≥¤ зд≥йснюЇ свою д≥¤льн≥сть на основ≥ р≥шень –ади ≥ покликана проводити Їдину пол≥тику ™≈—. ѓй п≥дпор¤дковано р¤д ком≥тет≥в управл≥нн¤ та ≥нших допом≥жних орган≥в. ƒ≥¤льн≥сть ™≈— регулюЇтьс¤ так званим "правом —п≥втовариства". ¬ його основ≥ лежить –имський догов≥р 1957 р. та ≥нш≥ джерела. "ѕраво —п≥втовариства" Ї автономною правовою системою наднац≥онального характеру, завд¤ки чому органи ™≈— над≥лен≥ повноваженн¤ми не лише в≥дносно держав-член≥в, а й њхн≥х громад¤н та юридичних ос≥б. ¬одночас правову систему —п≥втовариства сл≥д розгл¤дати ¤к складову частину права ≥ в≥дпов≥дно м≥жнародного економ≥чного права. ” межах ™≈— вир≥шуютьс¤ питанн¤ економ≥чного ≥ пол≥тичного характеру. « 1 с≥чн¤ 1985 р. був введений загальноЇвропейський паспорт, затверджен≥ прапор ≥ г≥мн —п≥втовариства, створен≥ органи дл¤ вир≥шенн¤ питань л≥кв≥дац≥њ кордон≥в та усуненн¤ формальностей. ѕор¤д з цим проводитьс¤ робота щодо створенн¤ новоњ ≥нтеграц≥йноњ структури - «ах≥дноЇвропейського союзу, ¤кий маЇ зам≥нити —п≥втовариство.

™≈— не було перетворено у нову структуру. «бер≥гаючи свою самост≥йн≥сть, воно ув≥йшло до складу нового утворенн¤ ™вропейського сп≥втовариства, або, ¤к його ще називають, ™вропейського —оюзу, створеного в≥дпов≥дно до ћаастр≥хтського договору (набрав чинност≥ з 1 листопада 1993 р.).  р≥м ™вропейського економ≥чного сп≥втовариства, до складу ™вропейського —оюзу вход¤ть ™вропейське об'Їднанн¤ вуг≥лл¤ та стал≥ ≥ ™вропейське сп≥втовариство з атомноњ енерг≥њ.

” 1993 р. була п≥дписана угода м≥ж ™вропейським —оюзом ≥ ™вропейською асоц≥ац≥Їю в≥льноњ торг≥вл≥ (™ј ≤) про створенн¤ ™вропейського економ≥чного простору (™≈ѕ). ÷¤ угода набрала чинност≥ з 1 с≥чн¤ 1994 р. “аким чином, у ™вроп≥ почало д≥¤ти нове ≥нтеграц≥йне об'Їднанн¤. ѕри цьому стаЇ очевидною тенденц≥¤ перетворенн¤ ™≈— ¤к м≥жнародноњ економ≥чноњ орган≥зац≥њ в суто пол≥тичну.Ќа головнуHosted by uCoz