≤мун≥тет держави та його значенн¤ у м≥жнародних економ≥чних в≥дносинахјрб≥тражний розгл¤д м≥жнародних спор≥в передбачений р¤дом м≥жнародно-правових документ≥в, серед ¤ких √аагська конвенц≥ю про мирне розв'¤занн¤ м≥жнародних з≥ткнень 1907 р., «агальний акт про мирне розв'¤занн¤ м≥жнародних спор≥в 1928 р., —татут 00Ќ, статути рег≥ональних м≥жнародних орган≥зац≥й, «разков≥ правила арб≥тражного процесу 1958 р., арб≥тражн≥ договори та ≥нш≥ угоди м≥ж окремими крањнами.

јнал≥з багатьох м≥жнародно-правових документ≥в даЇ можлив≥сть зробити висновок - до засоб≥в, ¤к≥ найчаст≥ше використовуютьс¤ при розв'¤занн≥ спор≥в мирним шл¤хом у процес≥ виконанн¤ зобов'¤зань, що випливають з м≥жнародних економ≥чних угод, належать дипломатичн≥ переговори, посередництво, створенн¤ погоджувальних ком≥с≥й, розгл¤д справ у ћ≥жнародному јрб≥траж≥ та у ћ≥жнародному —уд≥, а також —уд≥ ™вропейського ≈коном≥чного —п≥втовариства. ≈фективн≥сть дипломатичних переговор≥в з приводу м≥жнародних економ≥чних спор≥в буваЇ високою лише за умови, ¤кщо вони ведутьс¤ на грунт≥ взаЇмноњ поваги суверен≥тету стор≥н, њх р≥вност≥, спри¤нн¤ зм≥цненню миру.

јрб≥тражне вир≥шенн¤ м≥ждержавних спор≥в економ≥чного характеру Ї одним ≥з мирних засоб≥в њх розв'¤занн¤. ÷ей спос≥б в≥домий ще з час≥в ƒревньоњ √рец≥њ та ƒревнього ™гипту, де широко використовувавс¤ третейський арб≥тражний розгл¤д спор≥в. Ќин≥ арб≥тражне вир≥шенн¤ м≥жнародних економ≥чних спор≥в широко використовуЇтьс¤ у практиц≥ м≥жнародного сп≥вроб≥тництва. «начний внесок у розвиток м≥жнародного арб≥тражу внесли ѕерша (1899 р.) ≥ ƒруга (1907 р.) √аагськ≥ конференц≥њ миру, ¤к≥ були скликан≥ за ≥н≥ц≥ативою ≥ при активн≥й участ≥ рос≥йського ур¤ду. Ќа цих конференц≥¤х були прийн¤т≥ :  онвенц≥њ про мирне розв'¤занн¤ м≥жнародних з≥ткнень, на основ≥ ¤ких за пер≥од з 1907 по 1914 р. було укладено 86 арб≥тражних угод. ћ≥жнародн≥ спори, ¤к≥ можуть виникнути в результат≥ д≥й ”крањни, вир≥шуютьс¤ у погодженому сторонами пор¤дку зг≥дно з нормами м≥жнародного права.ѕостановою ¬ерховноњ –ади ”крањни " ѕро введенн¤ в д≥ю «акону ”крањни "ѕро зовн≥шньоеконом≥чну д≥¤льн≥сть" (16 кв≥тн¤ 1991 р.) були поставлен≥ завданн¤ перед р¤дом державних орган≥в. Ѕуло рекомендовано “оргово-промислов≥й палат≥ ”крањни створити зовн≥ш¤ьоеконом≥чний третейський суд. “акий суд було створено. ¬одночас з ≥н≥ц≥ативи ≥ за участю “оргово-промисловоњ падати ”крањни були розроблен≥ ≥ 24 лютого 1994 р. прийн¤т≥ «акон "ѕро м≥жнародний комерц≥йний арб≥траж", ѕоложенн¤ про ћ≥жнародний комерц≥йний арб≥тражний суд при “оргово-промислов≥й палат≥ ”крањни ,ѕоложенн¤ про ћорську арб≥тражну ком≥с≥ю при “оргово-промислов≥й палат≥ ”крањни. Ќазван≥ више закони та положенн¤ ≥ створюють основну правову базу вир≥шенн¤ спор≥в, ¤к≥ виникають при зд≥йсненн≥ зовн≥шньоторговельних та ≥нших вид≥в м≥жнародних зв'¤зк≥в.Ќа головнуHosted by uCoz