ѕон¤тт¤ ≥ система принцип≥в м≥жнародного економ≥чного праваѕредметом м≥жнародного економ≥чного права Ї м≥жнародн≥ економ≥чн≥ в≥дносини: ¤к дво-, так ≥ багатосторонн≥. ” межах м≥жнародного економ≥чного права м≥жнародними вважаютьс¤ в≥дносини м≥ж державами та ≥ншими суб'Їктами м≥жнародного публ≥чного права. ≈коном≥чн≥ в≥дносини Ї комерц≥йними в широкому розум≥нн≥. ќтже, ус≥ в≥дносини сфери м≥жнародного публ≥чного права, де присутн≥й комерц≥йний елемент, належать до сфери д≥њ м≥жнародного економ≥чного права. “акими елементами Ї куп≥вл¤-продаж, оренда, п≥др¤д, м≥на, найм, позика, л≥зинг, франчиза та перевезенн¤. Ќаприклад, норми транспортних конвенц≥й щодо м≥жнародних перевезень пасажир≥в ≥ вантаж≥в належать до м≥жнародного економ≥чного права, ¤кщо вони стосуютьс¤ торговельно-економ≥чних в≥дносин м≥ж суб'Їктами м≥жнародного права.

ќб'Їктивними передумовами м≥жнародно-правового регулюванн¤ економ≥чних в≥дносин Ї на¤вн≥сть суверенних держав та ≥нших суб'Їкт≥в м≥жнародного права, необх≥дн≥сть п≥дтримки та розвитку зв'¤зк≥в м≥ж ними в економ≥чн≥й сфер≥. ћ≥жнародно-правове регулюванн¤ в≥дбуваЇтьс¤ ¤к процес впливу норм м≥жнародного публ≥чного права на систему м≥ждержавних економ≥чних зв'¤зк≥в з метою наведенн¤ ≥ п≥дтримки певного бажаного пор¤дку.

ћ≥жнародне право Ї незам≥нним ≥нструментом орган≥зац≥њ м≥жнародних економ≥чних в≥дносин. ¬оно Ї св≥домим узгодженим впливом держав на њх розвиток у потр≥бному напр¤м≥.

ќск≥льки м≥жнародне економ≥чне право Ї галуззю м≥жнародного публ≥чного права, то ц≥ сфери мають сп≥льних суб'Їкт≥в - держави та под≥бн≥ њм утворенн¤, а також правосуб'Їктн≥ м≥жур¤дов≥ орган≥зац≥њ. —еред останн≥х сл≥д особливо виокремити заклади ≥нтеграц≥йного типу, най¤скрав≥шим прикладом ¤ких Ї ™вропейський —оюз (™—). ÷ей союз, ¤к в≥домо, маЇ тенденц≥ю до перебиранн¤ на себе правоповноважень держав-член≥в. ¬≥н в≥д свого ≥мен≥ укладаЇ м≥жнародн≥ торговельн≥ договори ≥ Ї колективним учасником багатосторонн≥х економ≥чних м≥жнародних договор≥в та орган≥зац≥й.

Ѕудь-¤ка д≥¤льн≥сть у будь-¤к≥й крањн≥ або на м≥жнародному р≥вн≥ зд≥йснюЇтьс¤ на грунт≥ певноњ системи принцип≥в.ѕ≥д принципом взагал≥ прийн¤то розум≥ти кер≥вн≥ ≥дењ, основоположн≥ засади або правила зд≥йсненн¤ ¤коњсь д≥¤льност≥. ћ≥жнародна економ≥чна д≥¤льн≥сть базуЇтьс¤ на принципах, ¤к≥ виражаютьс¤ у нормах м≥жнародного права, а пот≥м розвиваютьс¤ ≥ набувають в≥дпов≥дного специф≥чного зм≥сту у так≥й його галуз≥, ¤к м≥жнародне економ≥чне право. ÷≥ принципи, знаход¤чи своЇ закр≥пленн¤ у м≥жнародно-правових актах, ≥ визначають законом≥рност≥ правового регулюванн¤ м≥жнародних в≥дносин ≥ м≥жнародних економ≥чних в≥дносин, в≥дбивають з урахуванн¤м практики тенденц≥њ ≥ потреби њх оптимального ≥ прогресивного розвитку. ƒв≥ групи: 1) основн≥ (загальн≥) принципи м≥жнародного економ≥чного права; 2) спец≥альн≥ принципи м≥жнародного економ≥чного права.

ƒо основних (загальних) принцип≥в м≥жнародного економ≥чного права сл≥д в≥днести принципи м≥жнародного права. ћ≥жнародне економ≥чне право Ї галуззю м≥жнародного права, тому ≥ принципи м≥жнародного права Ї загальними принципами ≥ дл¤ м≥жнародного економ≥чного права ѕринципи:1)принцип мирного сп≥в≥снуванн¤;2)принцип суверенноњ р≥вност≥ держав;3)принцип сп≥вроб≥тництва держав;4)принцип невтручанн¤;5)принцип сумл≥нного виконанн¤ м≥жнародних зобов'¤зань;6)принцип взаЇмноњ вигоди.

—пец≥альн≥:1)принцип розвитку м≥жнародних економ≥чних ≥ науково-техн≥чних в≥дносин м≥ж державами;2)принцип юридичноњ р≥вност≥ ≥ недопустимост≥ економ≥чноњ дискрим≥нац≥њ держав;3)принцип свободи вибору форми орган≥зац≥њ зовн≥шньоеконом≥чних зв'¤зк≥в;4)принцип нев≥д'Їмного суверен≥тету держав над њх природними та ≥ншими ресурсами, а також над њх економ≥чною д≥¤льн≥стю;5) принцип найб≥льшого спри¤нн¤;6) принцип нац≥онального режиму.

ѕринципи м≥жнародного економ≥чного права Ї основою формуванн¤ принцип≥в зовн≥шньоеконом≥чноњ д≥¤льност≥ багатьох держав. ÷е - один ≥з приклад≥в пр≥оритету не лише норм м≥жнародного права, а ≥ його принцип≥в над нац≥ональними нормами ≥ правовими принципами держав ¤к окремо вз¤тих суб'Їкт≥в м≥жнародних економ≥чних в≥дносин. ѕринципи зовн≥шньоеконом≥чноњ д≥¤льност≥, закр≥плен≥ в ст. 2 «акону ”крањни "ѕро зовн≥шньоеконом≥чну д≥¤льн≥сть", прийн¤того 16 кв≥тн¤ 1991 р. ƒо них належать: принцип суверен≥тету ”крањни у зд≥йсненн≥ зовн≥шньоеконом≥чноњ д≥¤льност≥;принцип свободи зовн≥шньоеконом≥чного п≥дприЇмництва; принцип юридичноњ р≥вност≥ ≥ недискрим≥нац≥њ; принцип верховенства закону; принцип захисту ≥нтерес≥в суб'Їкт≥в зовн≥шньоеконом≥чноњ д≥¤льност≥; принцип екв≥валентност≥ обм≥ну, неприпустимост≥ демп≥нгу при ввезенн≥ та вивезенн≥ товар≥в.ѕерел≥к принцип≥в у закон≥ ”крањни майже в усьому сп≥взвучний з принципами м≥жнародного економ≥чного права.Ќа головнуHosted by uCoz