”кладенн¤ ≥ виконанн¤ м≥жнародних економ≥чних договор≥в за законодавством ”крањни”часть ”крањни у м≥жнародних в≥дносинах взагал≥ ≥ в≥дносинах економ≥чного характеру обумовила необх≥дн≥сть правового урегулюванн¤ пор¤дку укладанн¤, виконанн¤ ≥ денонсац≥њ м≥жнародних договор≥в, де вона виступаЇ одним ≥з суб'Їкт≥в м≥жнародного права. ¬ерховна –ада ”крањни 22 грудн¤ 1993 р. прийн¤ла «акон "ѕро м≥жнародн≥ договори ”крањни". …ого положенн¤ визначають загальний пор¤док укладанн¤ ≥ виконанн¤ м≥жнародних договор≥в незалежно в≥д њх характеру (пол≥тичний, економ≥чний тощо) ≥ застосовуютьс¤ до вс≥х м≥жнародних договор≥в ”крањни.

ћ≥жнародн≥ договори ”крањни укладаютьс¤ з ≥ноземними державами та м≥жнародними орган≥зац≥¤ми в≥д ≥мен≥ ”крањни, ”р¤ду, м≥н≥стерств та ≥нших центральних орган≥в державноњ виконавчоњ влади.

«акон ”крањни "ѕро м≥жнародн≥ договори ”крањни"

≤≤. ”кладенн¤ м≥жнародних договор≥в ”крањни

—татт¤ 3. ѕропозиц≥њ щодо укладенн¤ м≥жнародних договор≥в

1. ѕропозиц≥њ щодо укладенн¤ м≥жнародних договор≥в ”крањни подаютьс¤ ”р¤ду ”крањни ћ≥н≥стерством закордонних справ ”крањни.

2. ≤нш≥ м≥н≥стерства ≥ центральн≥ органи державноњ виконавчоњ влади подають ”р¤ду ”крањни пропозиц≥њ щодо укладенн¤ м≥жнародних договор≥в ”крањни разом з ћ≥н≥стерством закордонних справ ”крањни або за погодженн¤м з ним.

3. ѕор¤док поданн¤ пропозиц≥й щодо укладенн¤ м≥н≥стерствами та ≥ншими центральними органами державноњ виконавчоњ влади м≥жнародних договор≥в м≥жв≥домчого характеру визначаЇтьс¤ ”р¤дом ”крањни.

4. ” пропозиц≥¤х обгрунтовуЇтьс¤ необх≥дн≥сть укладенн¤ м≥жнародного договору, визначаютьс¤ можлив≥ пол≥тичн≥, правов≥, матер≥альн≥ та ф≥нансов≥ насл≥дки його укладенн¤, вказуютьс¤ суб'Їкти виконанн¤ м≥жнародного договору, пропонуЇтьс¤ склад делегац≥њ чи представник ”крањни дл¤ веденн¤ переговор≥в, прийн¤тт¤ тексту м≥жнародного договору чи встановленн¤ його автентичност≥. ƒо них додаЇтьс¤ проект м≥жнародного договору та у раз≥ необх≥дност≥ проект рекомендац≥й делегац≥њ чи представнику ”крањни.

5. ”р¤д ”крањни розгл¤даЇ внесен≥ пропозиц≥њ ≥ не п≥зн≥ш ¤к у дес¤тиденний терм≥н подаЇ њх разом з в≥дпов≥дними висновками ѕрезидентов≥ ”крањни, а щодо договор≥в, ¤к≥ укладаютьс¤ в≥д ≥мен≥ ”р¤ду ”крањни, приймаЇ р≥шенн¤ про укладенн¤ такого договору ”крањни.

6. ѕропозиц≥њ щодо укладенн¤ м≥жнародних договор≥в ”крањни можуть подаватис¤ –еспубл≥кою  рим в особ≥ њњ вищих орган≥в законодавчоњ ≥ виконавчоњ влади.

7. ѕропозиц≥њ про укладенн¤ м≥жнародних договор≥в ”крањни, ¤к≥ встановлюють ≥нш≥ правила, н≥ж т≥, що м≥ст¤тьс¤ у законодавств≥ ”крањни, подаютьс¤ до ”р¤ду ”крањни за погодженн¤м з ћ≥н≥стерством юстиц≥њ ”крањни.

—татт¤ 4. –≥шенн¤ про проведенн¤ переговор≥в ≥ про п≥дписанн¤ м≥жнародних договор≥в ”крањни

–≥шенн¤ про проведенн¤ переговор≥в ≥ про п≥дписанн¤ м≥жнародних договор≥в ”крањни приймаютьс¤:

а) щодо договор≥в, ¤к≥ укладаютьс¤ в≥д ≥мен≥ ”крањни, -ѕрезидентом ”крањни;

б) щодо договор≥в, ¤к≥ укладаютьс¤ в≥д ≥мен≥ ”р¤ду ”крањни, -”р¤дом ”крањни;

в) щодо договор≥в, ¤к≥ укладаютьс¤ в≥д ≥мен≥ м≥н≥стерств та≥нших центральних орган≥в державноњ виконавчоњ влади ”крањни, - в пор¤дку, встановленому ”р¤дом ”крањни.

—татт¤ 5. ѕовноваженн¤ на укладенн¤ м≥жнародного договору ”крањни

1. ¬еденн¤ переговор≥в щодо п≥дготовки тексту м≥жнародного договору, прийн¤тт¤ тексту м≥жнародного договору чи встановленн¤ його автентичност≥ та п≥дписанн¤ м≥жнародного договору ”крањни зд≥йснюЇтьс¤ лише уповноваженими на те особами.

2. ѕрезидент ”крањни, ѕрем'Їр-м≥н≥стр ”крањни ≥ ћ≥н≥стр закордонних справ ”крањни мають право вести переговори ≥ п≥дписувати м≥жнародн≥ договори ”крањни без спец≥альних повноважень.

3. √лава дипломатичного представництва ”крањни в ≥ноземн≥й держав≥ або глава представництва ”крањни при м≥жнародн≥й орган≥зац≥њ мають право вести без спец≥альних повноважень переговори про укладенн¤ м≥жнародного договору ”крањни в≥дпов≥дно з державою перебуванн¤ або в рамках в≥дпов≥дноњ м≥жнародноњ орган≥зац≥њ.

4. ѕовноваженн¤ на веденн¤ переговор≥в ≥ п≥дписанн¤ м≥жнародних договор≥в ”крањни надаютьс¤:

а) щодо договор≥в, ¤к≥ укладаютьс¤ в≥д ≥мен≥ ”крањни, -ѕрезидентом ”крањни;

б) щодо договор≥в, ¤к≥ укладаютьс¤ в≥д ≥мен≥ ”р¤ду ”крањни, -”р¤дом ”крањни або за його дорученн¤м - ћ≥н≥стерством закордонних справ ”крањни;

в) щодо договор≥в м≥жв≥домчого характеру - в≥дпов≥дним м≥н≥стерством або ≥ншим центральним органом державноњ виконавчоњ влади разом ≥з ћ≥н≥стерством закордонних справ ”крањни.Ќа головнуHosted by uCoz