онференц≥¤ ќќЌ по торг≥вл≥ ≥ розвитку - м≥жнародна економ≥чна орган≥зац≥¤



÷ей орган 00Ќ створений у 1964 р. Ќин≥ до його складу вход¤ть близько 170 держав. ќсновн≥ завданн¤ цього органу пол¤гають у розвитку м≥жнародноњ торг≥вл≥, р≥вноправного взаЇмовиг≥дного сп≥вроб≥тництва держав, розробц≥ рекомендац≥й, що стосуютьс¤ м≥жнародних економ≥чних в≥дносин.

 онференц≥¤ застосовуЇ груповий метод д≥¤льност≥ - держави розпод≥л¤ютьс¤ на чотири групи за соц≥ально-економ≥чним ≥ географ≥чним принципом. –≥шенн¤  онференц≥њ 00Ќ набирають форму резолюц≥й, за¤в тощо. ¬они мають рекомендац≥йний характер.

ѕ≥д ег≥дою 00Ќ розроблюютьс¤ багатосторонн≥ конвенц≥њ та угоди. ” робот≥  онференц≥њ 00Ќ беруть участь окрем≥ м≥жнародн≥ орган≥зац≥њ. ¬ищ≥ органи -  онференц≥¤ та –ада з торг≥вл≥ й розвитку. –ада складаЇтьс¤ з шести ком≥тет≥в.

ѕринципи м≥жнародноњ торг≥вл≥ сформульован≥ в багатьох м≥жнародно-правових актах. «окрема, у заключному акт≥  онференц≥њ 00Ќ з торг≥вл≥ та розвитку (ёЌ “јƒ) в≥д 15.06.64 м≥ститьс¤ досить довгий њх перел≥к. Ќаведемо де¤к≥ з них.

1. “оргов≥ в≥дносини базуютьс¤ на основ≥ поваги до принципу суверенноњ р≥вност≥, самовизначенн¤ народ≥в ≥ невтручанн¤ у внутр≥шн≥ справи ≥нших держав.

2. Ќедопущенн¤ дискрим≥нац≥њ, що може в≥дбуватись через те, що держави належать до р≥зних соц≥ально-економ≥чних систем.

3.  ожна крањна маЇ суверенне право на в≥льну торг≥влю з ≥ншими крањнами.

4. ≈коном≥чний розвиток ≥ соц≥альний прогрес мають стати загальною справою м≥жнародного сп≥вроб≥тництва, спри¤ти зм≥цненню мирних в≥дносин м≥ж крањнами.

5. Ќац≥ональна ≥ м≥жнародна економ≥чна пол≥тика повинна спр¤мовуватись на дос¤гненн¤ м≥жнародного под≥лу прац≥ в≥дпов≥дно до потреб та ≥нтерес≥в крањн, що розвиваютьс¤, ≥ св≥ту в ц≥лому.

6. ћ≥жнародна торг≥вл¤ маЇ регулюватис¤ правилами, ¤к≥ спри¤ють економ≥чному ≥ соц≥альному прогресу.

7. –озширенн¤ ≥ всеб≥чний розвиток м≥жнародноњ торг≥вл≥ залежать в≥д можливост≥ доступу на ринки й виг≥дност≥ ц≥н на сировинн≥ товари, що експортуютьс¤.

8. ћ≥жнародна торг≥вл¤ маЇ бути взаЇмовиг≥дною ≥ зд≥йснюватись у режим≥ найб≥льшого спри¤нн¤, в њњ межах не повинн≥ застосовуватис¤ д≥њ, ¤к≥ шкод¤ть торговельним ≥нтересам ≥нших крањн.

9. –озвинен≥ крањни, ¤к≥ беруть участь у рег≥ональних економ≥чних угрупованн¤х, повинн≥ робити, все, що в≥д них залежить дл¤ того, щоб не завдавати шкоди ≥ не впливати негативно на поширенн¤ њх ≥мпорту з трет≥х крањн, особливо з тих, що розвиваютьс¤.

10. ћ≥жнародна торг≥вл¤ маЇ спри¤ти розвитку рег≥ональних економ≥чних угруповань, ≥нтеграц≥њ та ≥нших форм економ≥чного сп≥вроб≥тництва м≥ж крањнами, що розвиваютьс¤.

11. ћ≥жнародн≥ установи ≥ крањни, що розвиваютьс¤, мають забезпечити зб≥льшенн¤ припливу м≥жнародноњ ф≥нансовоњ, техн≥чноњ й економ≥чноњ допомоги дл¤ п≥дкр≥пленн¤ ≥ п≥дтримки шл¤хом поповненн¤ експортноњ виручки крањн, що розвиваютьс¤, њхн≥х зусиль дл¤ прискоренн¤ економ≥чного розвитку.

12. «начна частина кошт≥в, ¤к≥ вив≥льнюютьс¤ внасл≥док роззброЇнн¤, повинна спр¤мовуватис¤ на економ≥чний розвиток крањн, що розвиваютьс¤.

13. ƒержавам, ¤к≥ не мають виходу до мор¤, необх≥дно надати максимум можливостей, ¤к≥ б дали њм змогу подолати вплив внутр≥континентального положенн¤ на њх торг≥влю.

14. ѕовна деколон≥зац≥¤ в≥дпов≥дно до ƒекларац≥њ 00Ќ про наданн¤ незалежност≥ колон≥альним крањнам ≥ народам Ї необх≥дною умовою економ≥чного розвитку та зд≥йсненн¤ суверенних прав крањн на природн≥ багатства.



Ќа головну



Hosted by uCoz