ѕравове регулюванн¤ м≥жнародних зал≥зничних перевезень≈фективн≥сть економ≥чного сп≥вроб≥тництва м≥ж крањнами багато в чому залежить ≥ в≥д р≥вн¤ розвитку зал≥зничного ранспорту, ¤кий покликаний забезпечувати перевезенн¤ вантаж≥в ≥ пасажир≥в з одн≥Їњ крањни в ≥ншу.ћ≥жнародн≥ зал≥зничн≥ перевезенн¤ регулюютьс¤ спец≥альною багатосторонньою конвенц≥Їю, ¤ка була п≥дписана в черн≥ у 1924 р.  олишн≥й –ад¤нський —оюз не був учасником ц≥Їњ конвенц≥њ, а м≥жнародн≥ зал≥зничн≥ перевезенн¤ зд≥йснював на основ≥ окремих двосторонн≥х конвенц≥й, укладених з де¤кими сус≥дн≥ми державами у ≤927 р.¬ 1951 р. у Ѕудапешт≥ практично ус≥ крањни - члени –ади ≈коном≥чноњ ¬заЇмодопомоги та конференц≥њ представник≥в зал≥зниць п≥дписали ”году про м≥жнародне зал≥зничне вантажне сполученн¤.

¬ межах держав —Ќƒ - угода про координац≥йн≥ органи зал≥зничного транспорту, ¤кою було створено спец≥альний ќрган - –ада по зал≥зничному транспорту, ¤ка складаЇтьс¤ з глав адм≥н≥страц≥й ≥ орган≥в управл≥нн¤ зал≥зничним транспортом. ќсновним њњ завданн¤м Ї координац≥¤ роботи зал≥знич-≥ого транспорту. ѕри укладанн≥ двосторонн≥х ≥ багатосторонн≥х угод на перевезенн¤ вантаж≥в ≥ пасажир≥в дотримуютьс¤ певних загальних, стандартних умов. ѕри прийманн≥ вантажу дл¤ м≥жнародних перевезень застосовують правила зал≥зниц≥ крањни-в≥дправника, але з урахуванн¤м правил, ¤к≥ д≥ють у крањн≥, до ¤коњ надсилаЇтьс¤ вантаж. ¬се це д≥стаЇ своЇ закр≥пленн¤ у в≥дпов≥дних двосторонн≥х або багатосторонн≥х м≥жнародних угодах. ¬ угодах обумовлюЇтьс¤: до перевезенн¤ заборон¤Їтьс¤ приймати вибухонебезпечн≥, легкозаймист≥ предмети, горюч≥ гази, самозаймист≥ ≥ рад≥оактивн≥ речовини, вс≥л¤к≥ боЇприпаси. ўо стосуЇтьс¤ негабаритних, важковагових, довгом≥рних вантаж≥в, а також вантаж≥в, ¤к≥ перевоз¤тьс¤ у спец≥альних цистернах (наприклад, кислоти), то вони можуть бути прийн¤т≥ до перевезенн¤ лише за попередньою згодою крањни призначенн¤ (транзиту),обумовлюютьс¤ вимоги до тари ≥ упаковки, ¤к≥ мають забезпечити збереженн¤ вантаж≥в при транспортуванн≥. ѕри оголошенн≥ ц≥нност≥ вантажу необх≥дно враховувати його фактичну варт≥сть, а ¤кщо в≥н не призначений дл¤ продажу, то - ринкову. «а оголошенн¤ ц≥нност≥ ст¤гуЇтьс¤ на користь перев≥зника в≥дпов≥дна плата. ¬с≥ сп≥рн≥ питанн¤, ¤к≥ виникають на основ≥ м≥жнародного

договору перевезень, розгл¤даютьс¤ у претенз≥йному ≥ судовому пор¤дку. ƒо суду звертаютьс¤ лише у тому раз≥, ¤кщо у встановлений строк не над≥йшла в≥дпов≥дь на претенз≥ю або ¤кщо вона в≥дхилена. ¬антажов≥дправники подають претенз≥њ до зал≥зниц≥ через станц≥ю в≥дправленн¤ вантажу, а вантажоотримувач -до зал≥зничноњ дороги станц≥њ призначенн¤.ћ≥жнародне перевезенн¤ пасажир≥в(варт≥сть проњзду пасажир≥в ≥ провозу багажу визначаЇтьс¤ ставками або внутр≥шн≥м тарифом крањн, що беруть участь у цих перевезенн¤х, або спец≥альними ставками м≥жнародних тариф≥в, шо встановлюютьс¤ у межах м≥жнародних угод в≥дпов≥дними державами).Ќа головнуHosted by uCoz