Теорія держави і праваТеорія права і держави в системі юридичних наук
Громадська організація і основи нормативного регулювання в первісному суспільстві
Виникнення (походження) держави
Поняття держави, основні ознаки
Механізм держави і його структура
Характеристика органів законодавчої, виконавчої і судової влади
Форми держави і її структурні частини
Форми правління: поняття, види
Форми державного устрою: поняття, види
Поняття і класифікація політичних режимів
Форма держави Україна
Поняття історичного типу держави
Порівняльна характеристика форми держави й історичного типу держави
Поняття та види функцій держави
Порівняльна характеристика внутрішніх і зовнішніх функцій держави
Форми і методи здійснення функцій держави
Держава й економіка
Економічна, соціальна і моральна основи правової держави
Поняття та основні принципи правової держави
Держава і суспільство
Виникнення і поняття права
Поняття і види нормативного регулювання в суспільстві
Співвідношення норми права і моралі
Поняття й ознаки правової норми
Структура правових норм
Види правових норм
Поняття джерел права
Правотворчість: поняття, види
Стадії правотворчого процесу
Поняття і види систематизації нормативних актів
Система права і система законодавства. Поняття системи права і її галузеве ділення
Правова система України
Поняття і види тлумачення норм права. Суб'єкти і значення тлумачення норм права
Поняття реалізації норм права, її форми і види
Правозастосування як особливий вид реалізації норм права
Акти застосування норм права
Поняття, ознаки, склад правовідносин
Суб'єкти правовідносин
Юридичний зміст правовідносин
Об'єкти правовідносин
Юридичні факти
Дія нормативних актів
Поняття і види правопорушень, його ознаки
Юридична відповідальність та її види
Юридичний процес: поняття, етапи, види
Поняття законності і її значення
Основні принципи і гарантії законності
Правопорядок і суспільний порядок
Основні шляхи посилення законності і правопорядку в Україні
Конституційні права і свободи громадян України і їх класифікація
Обов'язки людини і громадянина
Правовий статус людини і громадянина
Поняття правової системи
Романо-германська правова система
Англо-саксонська правова система
Мусульманська правова система
Соціалістична правова родина
Правова культура, її види і функції
Поняття, структура, види правосвідомості. Функції правосвідомості
Правове виховання (ПВ): поняття, способи, методи, ефективнiсть
Матеріалістична правова школа
Нормативистська концепція права
Історична школа права


На головнуHosted by uCoz