ёридична в≥дпов≥дальн≥сть та њњ видиёридична в≥дпов≥дальн≥сть сл≥д в≥др≥зн¤ти в≥д "позитивноњ в≥дпов≥дальност≥", ¤ку розум≥ють ¤к почутт¤ в≥дпов≥дальност≥ за свою повед≥нку, д≥¤льн≥сть, ¤к почутт¤ обов'¤зку. "ѕозитивна в≥дпов≥дальн≥сть" ≥снуЇ у трьох формах часу: в майбутньому, в сучасному ≥ минулому, хоча в б≥льшост≥ випадк≥в вона направлена на перспективу. ёридичну в≥дпов≥дальн≥сть розгл¤дають т≥льки в ретроспектив≥, ¤к негативну в≥дпов≥дальн≥сть за минул≥ правопорушенн¤, тому що прит¤гненн¤ до в≥дпов≥дальност≥ за майбутн≥ правопорушенн¤ - абсурд ≥ безглузд¤.

ёридична в≥дпов≥дальн≥сть - це м≥ра покаранн¤ правопорушника шл¤хом позбавленн¤ його певних соц≥альних благ чи ц≥нностей (матер≥альних, духовних чи особист≥сних), ¤к≥ йому належали до факту правопорушенн¤, в≥д ≥мен≥ держави (сусп≥льства) на п≥дстав≥ закону (або ≥ншого нормативного акта), з метою попередженн¤ правопорушенн¤ ≥ в≥дновленн¤ (чи в≥дшкодуванн¤) втрачених суб'Їктивних прав на матер≥альн≥ ≥ духовн≥ ц≥нност≥.

ёридична в≥дпов≥дальн≥сть - це м≥ра покаранн¤, ¤ка носить, ¤к правило, публ≥чний характер. ¬она зд≥йснюЇтьс¤ або може зд≥йснюватись в≥д ≥мен≥ держави шл¤хом державного примусу. ¬ окремих випадках в≥дшкодуванн¤ збитк≥в може в≥дбуватись добров≥льно без державного втручанн¤. ёридична в≥дпов≥дальн≥сть повинна бути передбачена, ¤к правило, в законодавств≥, особливо в крим≥нальному ≥ адм≥н≥стративному. ¬с≥ види в≥дпов≥дальност≥ служать попередженню нових правопорушень.

–≥зн≥ види в≥дпов≥дальност≥ мають свою особлив≥сть або специф≥ку, р≥зну мету ≥ ц≥л≥, тому детал≥зац≥¤ цього питанн¤ в≥дноситьс¤ до р≥зних галузей права.

ёридична в≥дпов≥дальн≥сть зд≥йснюЇтьс¤ на засадах законност≥, обірунтованост≥, нев≥дворотност≥, ≥ндив≥дуал≥зац≥њ ≥ справедливост≥. ¬ ст.66  онституц≥њ закр≥плено, що кожен зобов'¤заний не запод≥ювати шкоду природ≥, культурн≥й спадщин≥, в≥дшкодовувати завдан≥ ним збитки.

ёридичну в≥дпов≥дальн≥сть под≥л¤ють на так≥ основн≥ види:

1) конституц≥йна; 2) крим≥нальна; 3) адм≥н≥стративна; 4) дисципл≥нарна; 5) цив≥льно-правова; 6) матер≥альна (в зв'¤зку ≥з завданн¤м шкоди в процес≥ виконанн¤ трудових обов'¤зк≥в). ѕо сут≥, це р≥зновид цив≥льно-правовоњ в≥дпов≥дальност≥, ¤ка маЇ своњ особливост≥.

ƒискутуЇтьс¤ питанн¤ про можлив≥сть вид≥ленн¤ ≥ ≥нших вид≥в юридичноњ в≥дпов≥дальност≥: еколог≥чноњ, процесуальноњ, с≥мейноњ, ф≥нансовоњ. —права в тому, що види правопорушень можна класиф≥кувати по галуз¤х права, але не можна так класиф≥кувати юридичну в≥дпов≥дальн≥сть.Ќа головнуHosted by uCoz