ѕор≥вн¤льна характеристика внутр≥шн≥х ≥ зовн≥шн≥х функц≥й держави¬ сучасних умовах наша держава виконуЇ досить багато функц≥й всередин≥ крањни ≥ за њњ межами (направлених зовн≥). ”крањна Ї суверенна ≥ незалежна, демократична, соц≥альна, правова держава (ст.1  онституц≥њ ”крањни). ¬нутр≥шн≥ ≥ зовн≥шн≥ функц≥њ держав соц≥ально-демократичноњ ор≥Їнтац≥њ можна класиф≥кувати залежно в≥д сфери впливу в економ≥чн≥й, пол≥тичн≥й ≥ гуман≥тарн≥й сферах.

¬ економ≥чн≥й сфер≥ до внутр≥шн≥х функц≥й можна в≥днести економ≥чну функц≥ю держави, але вона досить складна ≥ дл¤ зручност≥ анал≥зу њњ конкретизують на ≥нш≥ велик≥ функц≥њ. «окрема, вид≥л¤ють: господарсько-орган≥заторську функц≥ю, ¤ка спр¤мована на орган≥зац≥ю виробництва на державних п≥дприЇмствах, забезпеченн¤ права громад¤н на п≥дприЇмницьку д≥¤льн≥сть, що не заборонена законом (ст.42  онституц≥њ); господарсько-стимулюючу; науково-орган≥заторську.

Ќин≥ залишаЇтьс¤ ≥ функц≥¤ регулюванн¤ м≥ри прац≥ ≥ м≥ри споживанн¤, особливо в державному сектор≥ економ≥ки. ¬ умовах економ≥чноњ кризи ц¤ функц≥¤ виконуЇтьс¤ державою незадов≥льно. ќдн≥Їю ≥з функц≥й держави Ї зд≥йсненн¤ економ≥чних реформ ≥ подоланн¤ економ≥чноњ кризи, створенн¤ власноњ грошово-ф≥нансовоњ системи ≥ подоланн¤ ≥нфл¤ц≥њ тощо. ¬ ст.116  онституц≥њ ”крањни закр≥плено, що  аб≥нет ћ≥н≥стр≥в ”крањни забезпечуЇ економ≥чну самост≥йн≥сть ”крањни, забезпечуЇ проведенн¤ ф≥нансовоњ, ц≥новоњ, ≥нвестиц≥йноњ та податковоњ пол≥тики, розробл¤Ї ≥ зд≥йснюЇ загальнодержавн≥ програми економ≥чного, науково-техн≥чного розвитку, ≥ забезпечуЇ р≥вн≥ умови розвитку вс≥х форм власност≥ тощо.

¬ пол≥тичн≥й сфер≥ держава також виконуЇ дек≥лька основних функц≥й, характерних дл¤ правовоњ держави. ƒо одн≥Їњ з таких функц≥й в≥дноситьс¤:

функц≥¤ соц≥ального компром≥су. ѓњ суть зводитьс¤ до того, щоб знаходити ≥ проводити в житт¤ так≥ р≥шенн¤, в тому числ≥ ≥ закони, ¤к≥ враховували б ≥нтереси р≥зних груп населенн¤, не т≥льки б≥льшост≥, але ≥ меншост≥; створенн¤ умов дл¤ ≥снуванн¤ легальноњ опозиц≥њ, дл¤ в≥льного розвитку вс≥х пол≥тичних парт≥й, ¤к≥ д≥ють в межах  онституц≥њ та ≥нших закон≥в ”крањни.

ќкремо сл≥д вид≥лити функц≥њ: охорони ≥ захисту конституц≥йного ладу, законност≥ ≥ правопор¤дку, забезпеченн¤ громад¤нського миру, умов дл¤ в≥льного розвитку вс≥х над≥й ≥ народностей, ≥деолог≥чну функц≥ю.

÷≥ функц≥њ закр≥плен≥ в ст.ст. ѓ5, 15, 36, 37, 38, 39  онституц≥њ ”крањни.

” гуман≥тарн≥й сфер≥ держава виконуЇ так≥ функц≥њ:

- гуман≥стична - забезпеченн¤, охорона ≥ захист основних прав людини;

- еколог≥чна - охорона навколишнього середовища;

- соц≥альна - охорона здоров'¤ населенн¤, соц≥альний захист ≥ соц≥альне забезпеченн¤;

- культурно-виховна - розвиток осв≥ти, культури, вихованн¤ особи.

÷≥ функц≥њ держави закр≥плен≥ в ≤-II розд≥лах  онституц≥њ ”крањни.

«овн≥шн≥ функц≥њ. ƒо зовн≥шн≥х функц≥й в≥днос¤тьс¤: участь у м≥жнародному економ≥чному сп≥вроб≥тництв≥; участь у розв'¤занн≥ глобальних економ≥чних ≥ наукових проблем по енергетиц≥, використанн¤ косм≥чного простору, використанн¤ мор≥в ≥ океан≥в; оборона крањни в≥д зовн≥шнього нападу ≥ анекс≥њ ймов≥рними противниками; участь у забезпеченн≥ миру; участь у боротьб≥ з порушенн¤ми м≥жнародного правопор¤дку ≥ невтручанн¤ у внутр≥шн≥ справи ≥нших держав. ¬ ст.17  онституц≥њ ”крањни закр≥плено, що захист суверен≥тету ≥ територ≥альноњ ц≥л≥сност≥ ”крањни, забезпеченн¤ њњ економ≥чноњ та ≥нформац≥йноњ безпеки Ї найважлив≥шими функц≥¤ми держави, справою всього украњнського народу. ¬ статт≥ 18  онституц≥њ записано, що зовн≥шньопол≥тична д≥¤льн≥сть ”крањни спр¤мована на забезпеченн¤ њњ нац≥ональних ≥нтерес≥в ≥ безпеки шл¤хом п≥дтриманн¤ мирного ≥ взаЇмовиг≥дного сп≥вроб≥тництва з членами м≥жнародного сп≥втовариства за загальними принципами ≥ нормами м≥жнародного права.Ќа головнуHosted by uCoz