ѕон¤тт¤ ≥ види нормативного регулюванн¤ в сусп≥льств≥—оц≥альна норма - це ≥сторично зумовлене правило повед≥нки чи д≥¤льност≥ людей, що маЇ загальний характер, встановлюЇтьс¤ р≥зноман≥тними суб'Їктами, забезпечуЇтьс¤ р≥зними засобами громадського чи державного впливу ≥ спр¤моване на регулюванн¤ ≥ охорону р≥зноман≥тних сусп≥льних в≥дносин ≥ соц≥альних ц≥нностей.

Ќормативне регулюванн¤ - це сукупн≥сть соц≥альних норм.

¬с≥ соц≥альн≥ норми залежно в≥д њх рол≥ ≥ м≥сц¤ в систем≥ соц≥ального регулюванн¤ под≥л¤ютьс¤ на правов≥(юридичн≥), моральн≥, пол≥тичн≥, естетичн≥, норми громадських орган≥зац≥й, рел≥г≥йн≥ норми, корпоративн≥ норми, звичањ ≥ традиц≥њ.

1.ћоральн≥- так≥ правила повед≥нки, що встановлюютьс¤ р≥зними суб'Їктами ≥ виражаютьс¤ в категор≥¤х "добра ≥ зла", "справедливост≥ ≥ несправедливост≥" ≥ можуть регулювати майже вс≥ сусп≥льн≥ в≥дносини(христи¤нська мораль).

2.ѕол≥тичн≥- регулюють пол≥тичн≥ в≥дносини м≥ж р≥зними суб'Їктами ≥ ними встановлюютьс¤(статут пол≥тичноњ парт≥њ).

3.≈стетичн≥- регулюють ставленн¤ людей до пор¤дку оформленн¤ ≥ оц≥нки предмет≥в матер≥альноњ ≥ духовноњ культури з позиц≥й краси зручност≥ ¤кост≥.

4.–ел≥г≥йн≥- регулюють в≥дправленн¤ рел≥г≥йних культ≥в, ставленн¤ людей до Ѕога ≥ навколишнього св≥ту.

5. орпоративн≥- встановлюютьс¤ громадськими орган≥зац≥¤ми дл¤ своњх член≥в.

6.«вичањ- правила повед≥нки, що склалис¤ ≥сторично в результат≥ њх багатор≥чного застосуванн¤ на основ≥ звичок (вес≥лл¤, хрестини).

Ќорми права регулюють найважлив≥ш≥ економ≥чн≥, пол≥тичн≥, моральн≥ та ≥нш≥ соц≥альн≥ в≥дносини. ¬ правових нормах виражаЇтьс¤ економ≥чна пол≥тика держави чи сусп≥льства; в них закр≥плюЇтьс¤ пол≥тична система; вони регулюють д≥¤льн≥сть пол≥тичних парт≥й ≥ ≥нших громадських орган≥зац≥й. ¬они закр≥плюють основн≥ права людини(на житт¤, працюЕ).

Ќорми права оф≥ц≥йно встановлюютьс¤ державною владою, виражен≥ в законах ≥ ≥нших нормативних актах, Ї загальнообов'¤зковими ≥ охорон¤ютьс¤ державою в≥д порушень.Ќа головнуHosted by uCoz