ќб'Їкти правов≥дносинѕ≥д терм≥ном "об'Їкт" (в≥д лат. "об'Їкт" - "предмет" у ф≥лософ≥њ розум≥Їтьс¤ те, що протистоњть суб'Їкту в його предметно-практичн≥й ≥ п≥знавальн≥й д≥¤льност≥. ” юридичних науках цей терм≥н застосовуЇтьс¤ досить часто, але маЇ св≥й, специф≥чний зм≥ст. «окрема, об'Їкт правов≥дносини - це те, ≥з приводу чого виникаЇ, ≥снуЇ саме правове в≥дношенн¤. “ак, власник суб'Їктивного права може претендувати на наданн¤ йому ≥ншою стороною ¤когось майна (грошей, речей ≥ т.п.), волод≥ти ≥ розпор¤джатис¤ ¤кимись ц≥нност¤ми ≥ т.≥.. «обов'¤зана сторона правов≥дносини повинн≥ надати йому в≥дпов≥дн≥ чи реч≥ не перешкоджати його д≥¤м за розпор¤дженн¤м майном. ”с≥ те, на що спр¤мовано д≥њ стор≥н, що складаЇ предмет њхн≥х ≥нтерес≥в, ≥ Ї об'Їктом в≥дпов≥дного правов≥дносини.

 ласиф≥кувати зазначен≥ об'Їкти можна в такий спос≥б.

ћатер≥альн≥ блага - грош≥, ц≥нност≥, реч≥, ≥нше майно ≥ т.п. “ак≥ об'Їкти типов≥ дл¤ цив≥льно-правових в≥дносин. “ак, об'Їктом угоди куп≥вл≥-продажу Ї грош≥ ≥ продаване майно; позики - чи грош≥ реч≥, обумовлен≥ родовими ознаками; збереженн¤ - майно, передане на збереженн¤ ≥ т.п. ћатер≥альн≥ блага можуть бути об'Їктом ≥ в ≥нших галуз¤х права, наприклад бути об'Їктом крим≥нально-правового захисту.

Ќематер≥альн≥ блага - житт¤, здоров'¤, честь ≥ достоњнство людини, його вол¤ ≥ безпека, недоторкан≥сть особи, почесн≥ званн¤ й ≥н. Ќематер≥альн≥ блага Ї об'Їктом охорони в крим≥нально-правових в≥дносинах, вони типов≥ дл¤ процесуальних, трудових ≥ де¤ких ≥нших правов≥дносин.

 ультурн≥ ц≥нност≥ й ≥нш≥ нематер≥альн≥ результати людськоњ прац≥ - твору мистецтва ≥ л≥тератури, винаходи, науков≥ в≥дкритт¤, р≥зного роду послуги, тобто результати духовноњ творчост≥ людей, соц≥ального ≥ побутового обслуговуванн¤. ¬они Ї ¤к об'Їктом цив≥льно-правових, трудових ≥ ≥нших в≥дносин, так ≥ об'Їктом крим≥нально-правового захисту.

ƒокументи - паспорти, дипломи, посв≥дченн¤, протоколи сл≥дчих д≥й, адм≥н≥стративн≥ протоколи ≥ т.п. ÷≥ об'Їкти найб≥льш типов≥ дл¤ адм≥н≥стративних ≥ процесуальних в≥дносин.

ќсобливе м≥сце серед об'Їкт≥в правов≥дносин займають д≥њ, поводженн¤ людей. ¬они можуть бути ≥ "самост≥йним", не зв'¤заним з ≥ншими об'Їктом. “ак≥ об'Їкти бувають, наприклад, у процесуальних ≥ цив≥льно-правових в≥дносинах - ¤вка особи за викликом компетентних орган≥в, дача показань св≥дком, перевезенн¤ пасажира, збереженн¤ й ≥н. јле пор¤д з цим д≥њ людей, акти визначеного њхнього поводженн¤ Ї об'Їктом ус≥х, без вин¤тку, правов≥дносин, тому що суб'Їктивне право ≥ юридичний обов'¤зок завжди припускають зд≥йсненн¤ в≥дпов≥дно можливого чи належного поводженн¤ стор≥н. “ак, об'Їктом прав ≥ обов'¤зк≥в стор≥н у договор≥ закуп≥вл≥-продажу Ї не т≥льки майно ≥ грош≥, але ≥ д≥њ продавц¤ ≥ покупц¤ по њх передач≥ ≥ прийому. ÷е, до реч≥, привело до того, що де¤к≥ уже вважають об'Їктом ус≥х правов≥дносин т≥льки д≥њ.

Ѕ≥льш≥сть вчених справедливо вважаЇ, що людина не може бути об'Їктом правов≥дносини (на в≥дм≥ну в≥д минулого, коли чи раб кр≥пак був таким об'Їктом ≥ м≥г бути проданий чи подарований). Ќав≥ть у тих випадках, коли в рамках с≥мейного права м≥ж батьками у випадку њх розлученн¤ виникаЇ спор, у кого з них повинний залишитис¤ дитина, то об'Їктом правов≥дносини буде не дитина, а в≥дпов≥дн≥ д≥њ ≥ нематер≥альн≥ блага - можлив≥сть повс¤кденно сп≥лкуватис¤ з ц≥Їю дитиною, у б≥льшому ступен≥ впливати на його вихованн¤ ≥ т.п.Ќа головнуHosted by uCoz