—труктура правових норм—труктуру норм права розгл¤дати однозначно важко, так ¤к ≥снують р≥зн≥ норми. Ќаприклад, норми-принципи, норми-деф≥н≥ц≥њ (пон¤тт¤), норми-приписи, норми - правила повед≥нки. ¬ сучасний пер≥од вивчена структура норм-припис≥в ≥ норм-правил повед≥нки. ѓх структуру розгл¤дають ¤к лог≥чну структуру правовоњ норми. ¬ структур≥ лог≥чноњ норми права вид≥л¤ють 3 елементи: г≥потезу, диспозиц≥ю ≥ санкц≥ю. ÷е основн≥ ≥ обов'¤зков≥ елементи структури лог≥чноњ норми права. √≥потеза - це така частина правовоњ норми, в ¤к≥й виражаютьс¤ обставини ≥ умови, при ¤ких наступаЇ реал≥зац≥¤ юридичних прав ≥ обов'¤зк≥в, виникають юридичн≥ факти ≥ правов≥дносини. √≥потеза встановлюЇ ≥ обумовлюЇ сферу ≥ меж≥ регулюючоњ д≥њ диспозиц≥њ. ƒо нењ можна застосувати терм≥н "¤кщо". ƒиспозиц≥¤ - це така частина норми, в ¤к≥й записано саме правило повед≥нки суб'Їкт≥в ≥ виражаЇтьс¤ вона в юридичних правах ≥ обов'¤зках. ¬она описуЇ, що суб'Їкти можуть ≥ зобов'¤зан≥ робити, ¤ка д≥¤льн≥сть ≥ повед≥нка заборонена. ƒо нењ можна застосувати терм≥н "то". —анкц≥¤ - це частина норми, в ¤к≥й закр≥плюютьс¤ заходи державного примусу в випадку невиконанн¤ обов'¤зк≥в або порушенн¤ диспозиц≥њ. —анкц≥¤ наступаЇ або може наступити за правопорушенн¤. ƒо нењ можна поставити терм≥н "то", "≥накше". ÷ю структуру норми можна виразити по схем≥: "¤кщо - то" або "¤кщо - то - ≥накше", а до норм-припис≥в - т≥льки "¤кщо - то". Ћог≥чна структура правовоњ норми, ¤к правило, не сп≥впадаЇ ≥з статт¤ми нормативних акт≥в, ≥нод≥ њњ потр≥бно конструювати самому, оск≥льки статт≥ закон≥в викладаютьс¤ лакон≥чно. ¬ де¤ких статт¤х закону може бути не одна, а 2-3 норми права, а в де¤ких т≥льки окрем≥ частини правовоњ норми: г≥потези-диспозиц≥њ, г≥потези-санкц≥њ, диспозиц≥њ-санкц≥њ.  р≥м того, в заборонних нормах права г≥потеза ≥ диспозиц≥¤ сп≥впадають. Ќаприклад, в ст. 147  одексу закон≥в про працю ”крањни вказуЇтьс¤ (п.1): "«а порушенн¤ трудовоњ дисципл≥ни до прац≥вника може бути застосовано т≥льки один з таких заход≥в ст¤гненн¤:1) догана; 2) зв≥льненн¤". ÷ю статтю з позиц≥й лог≥чноњ структури правовоњ норми можна сформулювати так: ¤кщо прац≥вник допустить порушенн¤ трудовоњ дисципл≥ни .(г≥потеза), то власник маЇ право застосувати до нього зг≥дно з трудовим законодавством - статутами ≥ положенн¤ми про дисципл≥ну (диспозиц≥¤) - т≥льки один з таких вид≥в ст¤гненн¤: 1)догана; 2) зв≥льненн¤ (санкц≥¤).

Ќа головнуHosted by uCoz