ѕон¤тт¤ та види функц≥й державиѕитанн¤ про функц≥њ держави - це одне ≥з важливих питань не т≥льки теор≥њ, але ≥ практики державного буд≥вництва. ‘ункц≥њ держави виражають соц≥альну природу держави ≥ конкретизують њњ суть.

“ерм≥н "функц≥¤" в переклад≥ з латинськоњ означаЇ "зд≥йснити", "виконати". ‘ункц≥њ держави дуже т≥сно пов'¤зан≥ з завданн¤ми, ц≥л¤ми ≥ суттю держави, але не звод¤тьс¤ до них. јнал≥з функц≥й держави повинен в≥дпов≥сти на питанн¤: 1) що повинна робити держава на певному етап≥ свого розвитку ≥ ¤к? 2) на чому повинн≥ бути сконцентрован≥ зусилл¤ њх орган≥в ≥ в≥домств?

Ѕагато спец≥ал≥ст≥в вважають, що функц≥њ держави - це перш за все певн≥ напр¤мки д≥¤льност≥ держави, в ¤ких виражаЇтьс¤ службова роль, завданн¤, ц≥л≥ ≥ законом≥рност≥ розвитку. «а допомогою функц≥й держава реал≥зуЇ своњ завданн¤ ≥ ц≥л≥, ¤к≥ сто¤ть перед сусп≥льством чи можуть бути поставлен≥. ¬ зв'¤зку з цим функц≥њ ≥снують не т≥льки реально, але ≥, потенц≥йно, ¤к зд≥бн≥сть або можлив≥сть до певноњ д≥¤льност≥. ‘ункц≥њ держави - це можлив≥ ≥ реальн≥ основн≥ напр¤ми д≥¤льност≥ держави та њњ орган≥в по забезпеченню потреб та ≥нтерес≥в сусп≥льства, ¤к≥ конкретизуютьс¤ в завданн¤х, ц≥л¤х ≥ соц≥альному призначенн≥.

ƒержава виконуЇ надзвичайно багато функц≥й, ¤к≥ вивчаютьс¤ р≥зними галузевими науками. “еор≥¤ держави анал≥зуЇ лише основн≥ функц≥њ держави. ¬с≥ основн≥ функц≥њ держави можна класиф≥кувати за такими критер≥¤ми:

1) залежно в≥д под≥лу влади - законодавч≥, виконавчо-розпор¤дч≥, судов≥ ≥ контрольно-нагл¤дов≥. ¬с≥ вони забезпечують функц≥њ управл≥нн¤ сусп≥льством ≥ державою;

2) залежно в≥д њх рол≥ в сусп≥льств≥ - основн≥ ≥ другор¤дн≥;

3) залежно в≥д сфери впливу ≥ зд≥йсненн¤ - внутр≥шн≥ ≥ зовн≥шн≥;

4) залежно в≥д сфери сусп≥льного житт¤ - економ≥чн≥, пол≥тичн≥, соц≥альн≥, гуман≥тарн≥, еколог≥чн≥, ≥деолог≥чн≥;

5) залежно в≥д терм≥ну виконанн¤ - пост≥йн≥ ≥ тимчасов≥. ¬с≥ функц≥њ держави д≥алектичне розвиваютьс¤, основн≥ стають другор¤дними (неосновними), ≥ навпаки, одн≥ зникають ≥ з'¤вл¤ютьс¤ нов≥, ¤ких ран≥ше не ≥снувало.Ќа головнуHosted by uCoz