ѕон¤тт¤ ≥ класиф≥кац≥¤ пол≥тичних режим≥вѕол≥тичний (державний) режим т≥сно пов'¤заний ≥з формами правл≥нн¤. ƒержавний режим - це р≥зновид пол≥тичного режиму, ¤кий маЇ дом≥нуюче м≥сце в сусп≥льств≥. ƒержавний режим - це сукупн≥сть чи система метод≥в, за допомогою ¤ких зд≥йснюЇтьс¤ державна влада в сусп≥льств≥. ¬≥н характеризуЇтьс¤ станом демократичних прав ≥ свобод людини та ≥нших суб'Їкт≥в сусп≥льних в≥дносин, в≥дношенн¤м державноњ влади до правових основ д≥¤льност≥ њњ орган≥в.

¬с≥ держави за формою пол≥тичного режиму можна под≥лити на дв≥ групи: демократичн≥, авторитарн≥.

“ерм≥н "демократ≥¤" в переклад≥ з грецькоњ означаЇ влада народу. ¬ сучасний пер≥од Ї багато визначень демократ≥њ. Ѕ≥льш≥сть спец≥ал≥ст≥в приход¤ть до висновку, що демократ≥¤ - це певна форма правл≥нн¤, заснована на дотриманн≥ прав людини ≥ свободи особи. ќстанн≥м часом демократ≥ю розгл¤дають не т≥льки ¤к владу б≥льшост≥ над менш≥стю, але ≥ ¤к гарант≥ю прав меншост≥, прав опозиц≥њ. ƒемократ≥¤ - це свобода ≥ в≥дпов≥дальн≥сть ус≥х суб'Їкт≥в сусп≥льних в≥дносин за свою повед≥нку ≥ д≥¤льн≥сть.

ƒемократичний режим - це такий режим, коли державна влада зд≥йснюЇтьс¤ з дотриманн¤м основних прав людини, коли враховуютьс¤ ≥нтереси вс≥х соц≥альних груп населенн¤ через демократичн≥ ≥нститути: вибори, референдуми, засоби масовоњ ≥нформац≥њ. ƒемократичний режим под≥л¤ють на так≥ види: демократично-л≥беральний, демократично-консервативний, демократично-радикальний.

јвторитарний режим - це такий режим, коли порушуютьс¤ або обмежуютьс¤ основн≥ права людини, особливо њњ свобода, честь ≥ г≥дн≥сть; коли влада зосереджуЇтьс¤ в руках невеликоњ групи людей або одн≥Їњ особи; коли заборон¤Їтьс¤ легальна д≥¤льн≥сть пол≥тичних парт≥й ≥ громадських об'Їднань, ¤к≥ знаход¤тьс¤ в опозиц≥њ.

јвторитарний режим маЇ так≥ р≥зновиди: тотал≥тарний, фашистський, в≥йськово-диктаторський, расистський, автократичний, вожд≥зм.

Ќаприклад, в колишньому —–—– в 30-50-т≥ роки був ¤скраво виражений тотал≥тарний режим з ознаками вожд≥зму.Ќа головнуHosted by uCoz