Конспект уроку з історії України5 клас

Княжа Русь-Україна

Київська держава за перших князів
Київська Русь за часів правління князя Ярослава Мудрого

Козацька Україна

Казка в житті народу
Подорож у часи козацькі (XV-XVIII ст.)
Утворення козацької держави - Гетьманщини
Утворення української козацької держави - Гетьманщини (урок-конференція)

Україна в ХІХ-ХХ столітті

Визволення України від німецько - фашистських загарбників

7 клас

Вступ (спільно з історією середніх віків)

Запровадження християнства на Русі

Виникнення та розвиток Київської Русі

Східнослов'янські племена - предки українців - напередодні утворення держави
Київська Русь за князювання Ольги
Урок-суд над Великим князем київським Святославом
Тематичне оцінювання з теми "Виникнення та розквіт Київської Русі"

Київська Русь наприкінці Х - у першій половині ХІ століття

Київська Русь за часів князя Володимира Великого

Київська Русь у другій половині ХІ - першій половині ХІІІ століття

Київська Русь за наступників Ярослава. Володимир Мономах

8 клас

Початок національно-визвольної війни українського народу середини XVII століття

Передумови та початок розвитку Національно-визвольної війни
Розгортання національно-визвольної боротьби в 1648-1649 роках
Розгортання національно-визвольної боротьби в 1648 - 1649 роках (комбінований урок)
Воєнно-політичні події 1650 - 1653 років
Українсько-московський договір 1654 року. Продовження війни в 1654 - 1657 роках
Національно-визвольна війна українського народу під проводом Б. Хмельницького (Тематичне оцінювання)
Богдан Хмельницький: суд історичної пам'яті
Передумови і початок Національно-визвольної війни українського народу проти польського панування (круглий стіл)

Українські землі наприкінці XVII - у першій половині XVIII століття

Культурна розбудова України в період Гетьманщини 1750-1764 років
Культурна розбудова України в період Гетьманщини
Культурна розбудова України в період Гетьманщини (1750-1764)
Культурна розбудова України в період Гетьманщини (1750-1764 років)

Українські землі в другій половині XVIII століття

Реформи Кирила Розумовського шлях до самостійності України
Лівобережна і Слобідська Україна. Ліквідація Гетьманщини.
Українські землі у складі Російської імперії наприкінці XVIII - у першій половині XIX століття
Українські землі в другій половині ХVIII століття (Урок узагальнення знань)
Українські землі під владою Речі Посполитої. Наростання національно-визвольної боротьби українського народу. (Тематичне оцінювання)
"Від Богдана до Кирила владу відбирали" (Народна мудрість)

9 клас

Соціально-економічне життя народу та український національний рух у першій половині ХІХ століття

Місце Тараса Шевченка в українському національному відродженні
Антикріпосницька боротьба в Україні у першій половині та середині XIX століття

Модернізація українського суспільства в середині - у другій половині ХІХ століття

Західноукраїнські землі в другій половині ХІХ століття. Культура України в другій половині ХІХ століття
Наддніпрянська Україна в другій половині ХІХ століття

10 клас

Україна в роки першої свiтової війни. Початок української революції

Проголошення Української Народної Республіки
Проголошення автономної України
Початок Української революції
Наростання політичної боротьби у липні-жовтні 1917 року

11 клас

Україна в роки другої світової війни (1939-1945 років). Велика Вітчизняна Війна (1941-1945 років)

Радянізація західно-українських земель
Окупаційний режим і розгортання руху Опору в Україні

Україна в перші повоєнні роки (1945 - початок 50-х оків)

Культурне життя в Україні в 2-й половині 1940-початку 1950 років
Сталінська індустріалізація в Україні.
Економічне становище України 1945-початок 50-х років
Післявоєнна відбудова і розвиток України в 1945-на початку 1950 років
Україна в період повоєнної відбудови

12 клас

Вступ

Дисидентський рух на Україні в період загострення кризи радянської системи (ІІ половина 60-х - початок 80-х років)


На головну

Hosted by uCoz