Культурна розбудова України в період Гетьманщини 1750-1764 роківМета уроку: розглянути умови і особливості культури за гетьманування К. Розумовського; з'ясувати стан освіти, літератури, архітектури, живопису, музики в цей період; розвивати історичне мислення, уміння працювати з різними історичними джерелами, готувати повідомлення і виступати перед однокласниками, робити висновки; виховувати повагу до культурних надбань українського народу, естетичні смаки.

Поняття: історичний і парсунний живопис.

Обладнання: карта "Гетьманська держава Кирила Розумовського (1750-1764 рр.), історичні атласи "Україна. 8 клас", підручники "Історія України" (8 чи 9 кл.), портрети К. Розумовського, Т Сковороди, ілюстрації архітектурних пам'яток, живописних робіт, таблиці "Освіта", "Література", "Архітектура", "Живопис", "Музика", "Історія Русів".

Тип уроку: урок формування вмінь і навичок.

Форма уроку: історична подорож.

Підготовчий етап

Учитель завчасно оголошує тему уроку та дату його проведення, знайомить з правилами та маршрутом подорожі, розподіляє завдання, видає інструктивні картки, надає перелік джерел, необхідних для самопідготовки.

Інструктивна картка

"Робота над повідомленням"

Скласти план викладу (вступ, основна частина, висновок)

Підібрати матеріал для висвітлення питання з рекомендованої літератури.

Проаналізувати прочитане.

Коротко записати.

Маршрут подорожі

Станція №1 "Освітня" м. Чернігів

Станція №2 "Літературна" м. Переяслав

Станція №3 "Архітектурна" м. Козелець

Станція №4 "Живопис" м. Київ

Станція №5 "Музична" м. Глухів

Рекомендована література

Велика історія України: У 2-х т. - Т. Л. - К.: Глобус, 1993

Власов В. Історія України: Підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів. - К. Тенеза, 2002.

Рент О., Малій О. Історія України: Навчальний посібник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів. - К. Тенеза, 2003

Смолій В.А. Володарі гетьманської булави.

Швидко Т. Історія України. ХVІ-ХVІІІ ст.. Підручник для 8 класу середньої школи. - К. Тенеза, 1997.

Хід уроку

І. Організаційний момент.

Оголошується тема уроку, маршрут подорожі, порядок роботи на станціях (продовження подорожі після виконання завдання, вести нотатки у вигляді таблиці "Культура України за часів гетьманування Кирила Розумовського")

ІІ. Історична подорож.

Вступна бесіда

За яких умов Кирило Розумовський став гетьманом? (Демонструються портрети імператриці Єлизавети І, Олексія та Кирила Розумовських)

Чи мала вплив особа Розумовського на культуру Гетьманщини? Аргументуйте свою думку.

Яка верства населення посилила свої позиції і представляла культуру України цього періоду?

Які були плани царського уряду щодо України? Висловіть свою думку про наслідки (позитивні чи негативні) дій царизму.

Щоб вирушити в подорож, назвіть особливості розвитку культури за гетьманування К. Розумовського.

Станція №1 "Освітня" м. Чернігів (Див. Таблиця №1 "Освіта")

Яка особливість реформи освіти, здійсненої К. Розумовським?

Завдання

На середину ХVІІІ ст.. в 7 з 10 полків Лівобережжя було 866 шкіл на 1099 поселень, одна школа припадала на 100 душ населення, яке їх і утримувало. З 1754 р. На Запоріжжі діяла Січова школа. Зробіть висновок про поширення освіти в Гетьманщині.

Де могли продовжити освіту здібні та охочі до науки діти? (В колегіумах)

В якому закладі здобувалась вища освіта? (В Києво-Могилянській академії)

Повідомлення учня

Дорогі друзі! Я хочу розповісти вам про плани гетьмана Розумовського та козацької старшини заснувати в Україні світські вищі учбові заклади на зразок європейських.

Передбачалось оновити Києво-Могилянську академію - перетворити її на університет з 4 факультетами. Адже багато її випускників бажало здобути більш світських знань і тому виїжджало на навчання за кордон. Наприклад, Іван Полетика захистив докторську дисертацію в Лейденському університеті (Голландія), працював у Кільському університеті (Німетчина). З 1763 року - керівник Васильківського карантину, працював у Київському карантинному госпіталі. Його брат Григорій Полетика залишив праці з історії України. Великий вклад у розвиток філософії, літератури вніс Г.С. Сковорода, який теж навчання продовжував за кордоном.

У планах гетьмана було заснування університету і в Батурині. Передбачалося в детально розробленому плані (на 1760 рік) прибуток на утримання тимчасовий вічний, будівництво навчального корпусу, будинків для викладачів, студентів, влаштування друкарні, ботанічного саду бібліотеки, придбання приладів, інструментів тощо. Мали діяти 9 кафедр, 3 факультети. Курс навчання розраховувався на 3 роки. Куратором університетів мав бути гетьман а богословського університету митрополит.

Я вважаю, що моє повідомлення допомогло вам зрозуміти, що плани гетьмана і старшини, в разі їх реалізації, підняли рівень освіченості населення України, престиж країни, зменшили б відплив здібних людей.

Завдання

Чому відповідь на ці плани гетьмана царського уряду виявилась різко негативною?

Показати на карті центри освіти в Гетьманщині.

Станція №2 "Літературна" м. Переяслав.

Які існують літературні жанри?

Якою мовою творили письменники цього періоду?

Повідомлення учнів

Дорогі друзі! Ми розповімо вам про плеяду письменників, які збагатили літературу своїми творчими доробками. Представником літописної та історичної прози був Феодосій Сафонович вихователь а потім ректор Києво-Могилянської академії, автор "Хроніки з літописців стародавніх" (1762 р.), в якій показує Україну в історичному розвитку. Його праця, написана українською мовою, була надрукована лише 1992 року.

Оригінальний за сюжетом твір написав Семен Дівович, перекладач Генеральної військової канцелярії, - "Розмова Великоросії з Малоросією", де протягом віршованого діалогу Росії та України остання доводить своє право на суверенність.

До релігійної теми про багатія та бідного Лазаря повертається Ю. Котоський (1719-1795, родом з Ніжина) в своїй трагікомедії "Воскресення мертвих", але переносить дійство на грунт тогочасних суспільних відносин Гетьманщини, прикрашаючи сцени українським побутом.

"Історія Русів", написана невідомим автором-патріотом в 60 рр. ХVІІІ ст., пробуджувала національну свідомість українців, вперше виразно поставивши ідею державності України. Як вважають деякі історики, автором цієї праці може бути Григорій Полетика, прихильник автономії України. Ця праця розходилась у списках, а вперше була надрукована в 1848 р.

Не можна перебільшити вплив на розвиток культури Г. Сковороди (1722-1792 рр.) - сина реєстрового козака полтавського полку. Він був викладачем поетики в Харківському (1759-1764 рр.). в цей період пише вірші, що ввійшли до збірки "Сад божественных песней",байки. Його філософським девізом було "Пізнай самого себе". Він навчав "Зерна всіх наук криються в душі людини". На своєму надгробку мандруючий філософ, який не мав майна, не прагнув посад. Не мав життєвих благ попросив викарбувати слова "Світ ловив мене та не спіймав".

Завдання

В яких літературних жанрах працювали названі письменники? (Див. Таблицю №2 "Література"). Вибрати відповідну картку: поезія, байка, драматургія, історичний твір, літописний твір, дума.

Станція №3 "Архітектурна" м. Козелець.

Назвіть відомі вам архітектурні стилі.

Повідомлення учня

Широке використання античної та європейської спадщини мало великий вплив на архітектуру і живопис України. (див. таб. №3 "Архітектура")

Останнім досягненням українського бароко вважається 5-банна церква Різдва Богородиці в Козельці архітектора Івана Григоровича-Барського (1713-1785). Із записки-епітафії дізнаємося про творчий доробок будівничого, який керував архітектурним розвитком Києва. Його сучасником був відомий будівничий кріпак Києво-Печерської Лаври Степан Ковнір (1695-1786). У стилі бароко, що вирізняється пишністю, багатством оздоблення (ліпленням, різьбленням, позолотою), створені Ковніром дзвіниці на Ближніх і Дальніх печерах, Кловський палац та ін.

У 1747-1753 рр. за наказом Єлизавети в Києві побудовано Андріївську церкву в стилі пізнього бароко-рококо, яка зараз знаходиться під охороною держави як шедевр світового архітектурного мистецтва. в цьому ж стилі збудовано і Маріїнський палац (архітектор Растреллі).

Гетьман К. Розумовський бажаючи запровадити життя, подібне до столичного, наказував будувати вишукані палаци. В Почепі гетьманська резиденція займала площу близько 6 тис. метрів квадратних і була новинкою в будівництві України, бо зведена в класичному стилі за планом де ля Мота українським архітектором Яновським. Монументальністю , досягнутою величавою колонадою вирізнялась резиденція гетьмана в Батурині, збудована архітектором Ч. Камероном. Зараз цей палац реставрується. Через ці будови класицизм потрапив і в міщанські будинки та селянські хати. У Глухові, який Розумовський хотів перетворити на культурний центр, був збудований палац з англійським парком.

Завдання

Визначіть стиль будівель (На картках бароко, класицизм, рококо).

Яка особливість кожного архітектурного стилю?

Показати на карті місце знаходження споруд.

Станція №4 "Живописна" м. Київ.

Яка тема переважала в живопису ХVІІІ ст? Доведіть.

Повідомлення учня

Церкви, палаци прикрашали різьбленням (ілюстрація "Царські ворота Борисоглібовського собору м. Чернігова. ХVІІІ ст). Відомі художники брали участь у розписах церков: Андріївську розписував Дмитро Левицький. Він писав портрети в дусі класицизму, які відзначались досконалістю техніки, композиційною довершеністю і неповторним колоритом. У Київському музеї російського мистецтва знаходиться портрет Катерини ІІ роботи Левицького.

Здобувають популярність у цей період ктиторський портрет-зображення меценатів, доброчинників храму та "парсуни" - портрети представників козацької старшини. Найбагатшим зображенням портретів роду Сулим було в їхньому маєтку Сулимці на Київщині.

Чиє зображення можна було побачити в кожній українській хаті на полотні, стінах, дверях, скринях?

Яка головна ідея народної картини "Козак Мамай"?

Завдання

Як ви вважаєте, чому здобувають популярність нові види портретів? (У таб. №4 "Живопис" вставляються картки: іконопис, ктиторський, парсунний, "Козак Мамай")

Станція №5 "Музична" м. Глухів

Де здійснювалася професійна підготовка музикантів і співаків?

Чому за часів гетьманування Розумовського Глухів став музичною столицею? Висловіть свою думку.

Повідомлення учня

Музично-пісенна творчість посідала значне місце в українській культурі завжди. Осередком музичного мистецтва була Києво-Могилянська академія, а в місті Глухові працював перший музичний заклад. Зі стін академії вийшли відомі професійні композитори, зокрема Максим Березовський, який був уродженцем Глухова. Він співав з 1758 р. у придворній капелі в Петербурзі, в італійській оперній трупі і сам писав музичні твори: духовні, концерти, опери "Іфігенія", "Демофонт". Неможливість застосувати свої творчі сили та придворні інтриги призвели композитора до самогубства. Дійсно за гетьмана Розумовського Глухів став музичною столицею України. При дворі гетьмана існували професійний оркестр та оперний театр, основу репертуару яких становили найкращі зразки західноєвропейської музики.

Завдання

(Див. Таб. №5 "Музика")

З яким містом пов'язані слова? (Вибрати картку і показати на карті, або розгадати ребус "Глухів")

ІІІ Підсумковий етап

Чому Кирило Розумовський приділяв велику увагу культурі України?

Серед українських митців Гетьманщини ХVІІІ ст виберіть тих, хто творив у царині:

І ряд - літератури;

ІІ ряд - архітектури;

ІІІ ряд - образотворчого мистецтва;

ІV ряд - музика;

V ряд - архітектури;

VІ ряд - назвати найпоширеніші жанри живопису.

(Перелік митців: І. Григорович-Барський, Д. Бортнянський, С. Ковнір, М. Березовський, Ф. Прокопович, Ф. Сафонович, Д. Левицький, І. Мартос, Г. Сковорода.)

Чий учнівський виступ вам найбільше сподобався і чому?

Вчитель оцінює роботу учнів і робить висновок щодо особливостей культурного життя в Україні середини ХVІІІ ст.

Домашнє завдання:

Опрацювати складену таблицю, за якою скласти розповідь про галузі культури та тестові завдання до них (на вибір).
На головну


Hosted by uCoz