Радянізація західно-українських земельМета: Схарактеризувати процес радянізації західно-українських земель. Показати трагічну долю УГКЦ . Розкрити процес героїчної боротьби ОУН і УПА. Дати оцінку операції "Вісла".

Формувати вміння аналізувати, узагальнювати та критично оцінювати історичні процеси.

Виховувати учнів в дусі патріотизму, національної гідності.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Обладнання: підручник, збірник документів, тематична карта, роздатковий матеріал (портрет Йосипа Сліпого та Романа Шухевича).

Основні поняття: Радянізація, націоналізація, колективізація, індустріалізація, культурна революція, УГКЦ, операція "Вісла".

Основні дати: Березень 1946р. Львівський собор. Квітень-травень 1947р.- операція "Вісла". 1950р.- загибель Шухевича.

Хід уроку.

Мотивація навчально-пізнавальної діяльності. Вчитель показує портрети Йосипа Сліпого та Романа Шухевича в наголошує на тому, що ці особи були перші вороги радянської влади на західно-українських землях, які не бажали її закріплення в цьому регіоні. Радянська влада зробила все, щоб знищити опір ОУН-УПА в регіоні та ліквідувати вплив греко-католицької церкви. Які методи при цьому використовували , ми дізнаємося на сьогоднішньому уроці.

Оголошення теми та очікуваних навчальних результатів.

Вчитель надає необхідну інформацію на основі якої буде організована групова робота учнів класу по засвоєнню матеріалу з теми та його обговорення.

Інтерактивні вправи. Вчитель поділяє клас на 5 груп, кожна з яких отримує одне запитання , яке повинна розглянути і тезово відобразити в зошиті в декількох речення., розкривши при цьому основну суть питання.

Формування органів радянської влади.

Доля УГКЦ. Йосип Сліпий ( при розгляді цього питання вчитель рекомендує ознайомитися з документом в кінці параграфу).

Колективізація, індустріалізація та культурна революція. При розгляду його питання вчитель рекомендує заповнити таблицю.

Суть процесу | Наслідки

Колективізація

Індустріалізація

Культурна революція

Боротьба з ОУН-УПА. Роман Шухевич.

Операція "Вісла".

По закінченню роботи один учень з кожної групи звітує про виконані завдання, решта класу фіксують в зошитах основну інформацію по кожному питанню. Вчитель звертає увагу на розуміння учнями понятійного апарату уроку.

Підбиття підсумків. Вчитель перевіряє виконання мети уроку, підводить підсумок, виставляє оцінки, оголошує домашнє завдання ( опрацювати пар 15).
На головну


Hosted by uCoz