Київська держава за перших князівМета. Проаналізувати діяльність перших князів, визначити внесок кожного в становлення Київської держави. Розвивати вміння збирати й аналізувати інформацію з різних джерел. Вдосконалити вміння працювати в малих групах, входити в історичну роль та відстоювати власну позицію. Виховувати любов до історичних знань, повагу до історичного минулого.

Тип уроку: інтерактивний урок вивчення нового матеріалу із застосуванням елементів рольової гри.

Обладнання: карта "Київська Русь в ІХ - ХІ ст.", картки для роботи в малих групах, "Повість минулих літ", підручники, посібник І.Коляди "Історія України 6 - 7 кл.".

Очікувані результати. Після цього уроку учні:

навчаться відстоювати власну позицію;

здобудуть навички критичного мислення;

навчаться співчувати іншим;

запам'ятають перших князів Київської Русі - представників династії Києчів та Рюриковичів;

вмітимуть визначати внесок перших князів у становлення Київської Русі.

План уроку.

І. Активізація пізнавальної діяльності. Перевірка виконання домашнього завдання.

ІІ. Постановка завдань та очікуваних результатів.

ІІІ. Робота в групах, дослідження правління перших князів.

ІV. Узагальнення правління перших князів методом інтерв'ю.

V. "Мозковий штурм" (дослідження походження назви "Русь").

VІ. Підведення підсумків. Оцінення учнівських досягнень.

VІІ. Домашнє завдання.

Учитель. На минулому уроці ми з вами знайомились із східнослов'янськими племенами - предками українців. Тож давайте ми зараз проведемо східнослов'янський аукціон. Для участі в ньому я запрошую двох учасників. Аукціон виграє той, хто напише на дошці за 1 хв. більше назв східнослов'янських племен. (Учні мають писати на ізольованих - розкладних - дошках, щоб не бачили відповідей один одного).

Тим часом учитель з учнями пригадує:

1) Які три великі східнослов'янські державні утворення існували в VІІІ - ІХ ст.?

2) Чому вони виникли?

3) За картою визначте сусідів східних слов'ян. З якого боку для слов'ян існувала небезпека?

4) Підводяться підсумки аукціону.

ІІ. Учитель. Сьогодні ми з вами продовжимо знайомитись з процесом утворення Київської держави. Ми сьогодні маємо з'ясувати внесок перших князів у її становлення. А для цього нам треба дослідити їхнє правління. Зробимо ми це шляхом роботи в групах. (Клас ділиться на групи: "Києвичі" , "Рюриковичі" та кореспонденти журналу "Історія в особистостях". Якщо в класі більше 15 дітей, то можна виділити такі групи: дослідники правління Аскольда, дослідники правління Олега, дослідники правління Ігора).

Учитель. Ви маєте підготуватися до інтерв'ю з кореспондентами відомого історичного журналу "Історія в особистостях". Ваше завдання - від першої особи якомога яскравіше, але правдиво описати своє правління. Під час розповіді "князя" його довірена особа - літописець - фіксує на дошці основні напрямки його політики відповідно до змісту сказаного.

Але пам'ятайте: у журналі є вільне місце лише для одного інтерв'ю, тому журнал надрукує лише одне - найкраще.

Завдання для групи журналістів: скласти перелік питань для інтерв'ю.

Групі "Києвичів" дається опорна картка:

Аскольд (… 882)

прийняв ……………(титул кагана, що рівний титулу імператора)

здійснив……………(походи на Візантію: 860, 863, 865, 874)

підписав……………(угоди й договори з ромеями)

започаткував………(запровадження християнства)

Групі "Рюриковичів" даються 2 опорні картки:

Олег (882 - 912)

приєднав…………(древлян, сіверян, радимичів, вятичів, дулебів)

переміг……………(хазарів, Візантію)

підписав …………(торговий договір з Візантією у 911 році)

Ігор (912 - 945)

воював…………(з печенігами)

здійснив ………(походи на Візантію 911 і 944)

підписав ………(невдалий договір з Візантією)

намався підкорити повсталих……………(древлян)

ІV. Проводиться інтерв'ю.

Приблизні питання для інтерв'ю:

Як називалось місто в якому ви правили?

На який час припадає ваше правління?

Яким чином ви прийшли до влади?

Яку політику ви проводили? Що зробили для утвердження Київської держави?

Розкажіть про найславетніший ваш похід.

Питання до літописця: коли й чому загинув ваш князь?

Підводяться підсумки інтерв'ю.

У разі успішної роботи всіх груп, учитель може взяти на себе роль головного редактора журналу й сказати: "Мені поталанило бути присутньою на цьому інтерв'ю, яке брали мої журналісти. І я , як редактор, приймаю рішення надрукувати в журналі інтерв'ю з усіма історичними особами: Аскольдом, Олегом та Ігорем, бо всі вони зробили вагомий внесок у становлення Київської держави.

Учитель звертається до груп: допоможіть мені сформулювати внесок кожного з князів для становлення Київської держави.

Висновки можуть бути такими:

Аскольд поставив Русь на один щабель із Візантією та Хозарією - найсильнішими державами.

Олег першим об'єднав під владою київського князя східнослов'янські землі і на Півночі й на Півдні Русі.

Ігор продовжував політику посилення центральної влади, зміцнення авторитету Київської Русі.

Постановка проблемного питання: звідки походить назва держави - Київська Русь?

V. "Мозковий штурм".

Зазвичай учні швидше висувають припущення скандинавського походження назви "Русь", бо ця думка фігурує в літописі. Тоді вчитель повинен спрямувати думку учнів на автохтонне походження цієї назви. Учитель пропонує звернутися до карти і пошукати співзвучні географічні назви. Учні швидко знайдуть річку Рось і зможуть зробити відповідні висновки. Учитель підтверджує цю думку, говорячи так: так, дійсно в Подніпрпов'ї над річкою Рось проживали стародавні племена росомонів та росів далеко до приходу на Русь варяг.

VІ. Підсумки уроку. Оцінення учнівських досягнень.

VІІ. Домашнє завдання. § 16 -17.

І рівень: на основі документів підручника встановіть першу писемну згадку про Чернігів.

ІІ рівень: вирахуйте, скільки років місту Києву і місту Чернігову.

ІІІ рівень: як, на вашу думку, князь Аскольд спробував ввести християнство на Русі й чому потерпів поразку при цьому?На головну

Hosted by uCoz