Наддніпрянська Україна в другій половині ХІХ століття( урок узагальнення знань по темі )

Мета: - Повторити становище Наддніпрянської України у складі Російської імперії в др. пол. ХІХ ст., зокрема економічний, політичний і соціальний розвиток цих земель, стан національно - визвольного руху, а також підготувати учнів до тематичного оцінювання;

- Розвивати в учнів уміння аналізувати і систематизувати матеріал, робити висновки, вміти виділяти головне і другорядне, висловлювати свою точку зору;

- Вчити учнів культурі спілкування, а також на прикладах національно - визвольної боротьби виховувати в учнів почуття патріотизму.

Основні поняття: громади, громадівський рух, молоді громади, народники, "ходіння в народ", хлопомани, сервітути, відробіткова система, політика протекціонізму

Обладнання: картки з завданнями, кросворди

Тип уроку: урок - змагання

Хід уроку:

Даний урок проходить у вигляді гри - змагання трьох команд. Тобто, протягом всього уроку учні працюють в групах. На початку уроку вчитель ділить учнів на три групи за принципом - Грудень, Січень, Лютий, але можна використати і інший спосіб. Далі вчитель пояснює учням правила гри. Адже досягти результату граючись можна за умови, якщо всі учасники знають правила гри і їх дотримуються:

За кожну правильну відповідь командам нараховуються бали ( скільки балів за який конкурс можна оголосити вже під час проведення змагання ), також можна отримати ще додаткові бали за доповнення;

Всі учні з команди мають працювати, бо за тих учнів, які не працюють, з команди знімаються бали за принципом: за кожного - учня один бал;

Учні з команди, яка переможе, отримують оцінки за урок на один бал вищі;

За порушення правил гри з команди знімаються бали: за кожне порушення - один бал.

Далі командири команд отримують завдання: виставити оцінки всім членам своєї команди за роботу на уроці.

Потім розпочинається гра, яка складається з шести конкурсних завдань.

Завдання 1: Історична розминка

Кожній команді пропонується по 8 запитань, на які учні повинні дати короткі точні відповіді. Часу на обдумування немає. За кожну правильну відповідь нараховується один бал.

Запитання для першої команди:

Назвати українців - героїв оборони Севастополя.

Назвати два основні документи про скасування кріпацтва.

Які права отримали селяни за реформою 1861 року?

Які дві форми ведення господарства перепліталися на Україні після реформи 1861 року?

Які промислові центри сформувалися на Україні після реформи 1861 року?

Пояснити процес - розшарування селянства

Як називалася і хто керував громадою, яка утворилася в Києві у 1860 році?

Як називалася газета Київської громади, яка видавалася у 1874-75 роках?

Запитання для другої команди:

Що таке "Київська козаччина"?

Як називалася угода, за якою селяни отримували землю під час реформи 1861 року?

Як проводилися реформи 60 - 70 років: згори чи знизу?

Який район України спеціалізувався на вирощуванні цукрових буряків?

Які українські міста були центрами сільськогосподарського машинобудування?

Назвіть регіони, куди переселялися українські селяни у др. пол. ХІХ ст.?

В якому році видано Валуєвський циркуляр?

Як називався журнал, що видавав М. Драгоманов за кордоном?

Запитання для третьої команди:

Хто такий Міхал Чайковський?

Як називалася угода між селянином і поміщиком про сплату грошей за землю?

Що таке черезсмужжя?

Який регіон України спеціалізувався на вирощуванні льону?

Які українські міста були центрами транспортного машинобудування?

Який журнал видавала українська громада в Петербурзі?

В якому році видано Емський указ?

Як називалося найбільше товариство, яке належало до "молодих громад"?

Завдання 2: Риб'ячий скелет

Для виконання цього завдання запрошуються по одному учню від кожної команди, які повинні за допомогою метода "Риб'ячий скелет" розкрити питання щодо Селянської реформи 1861 року.

Учні малюють на дошці риб'ячий скелет і за його допомогою висвітлюють своє завдання: голова - назва проблеми; риб'ячі ребра - основні напрямки її вирішення; хвіст - висновок.

Завдання для першої команди: Які основні положення Селянської реформи 1861 року?

Завдання для другої команди: Які залишки феодально - кріпосницького господарювання залишилися після реформи?

Завдання для третьої команди: Які нові риси в розвитку сільського господарства з'явилися після реформи?

Максимальна оцінка за цей конкурс 5 балів.

Поки ці учні працюють на дошці команди виконують

Завдання 3: Вгадай героя.

Учитель зачитує розповіді про історичних осіб, а учні повинні вгадати про кого йдеться. Яка команда швидше дасть відповідь, та й отримує бали. За кожну правильну відповідь нараховується один бал.

Поляк за походженням. Вважав, що звільняти Польщу й Україну від Росії треба разом. Для цього сформував козацький полк чисельністю 1400 чоловік, який воював спочатку на боці Туреччини і повинен був підняти український народ на повстання, коли воєнні дії будуть вестися на території України. ( Міхал Чайковський ).

Входив до гуртка хлопоманів. Заперечував польську теорію: що Правобережжя - це частина Польщі, а не Україна, а український народ - це відгалуження польського народу, а не самостійна нація. Згодом очолив Українську громаду в Києві. Опублікував статтю

"Моя сповідь". ( Володимир Антонович ).

Відомий український історик. В 40-х роках був одним із засновників Кирило - Мефодіївського братства, написав його програму. В 1859 році в Петербурзі входив до української громади разом з Шевченком, Кулішем, Білозерським. ( Микола Костомаров ).

Він був родом з Чернігівщини, навчався в Новгород - Сіверський гімназії, входив до народницької організації "Земля і воля". Брав участь у підготовці замаху на російського царя. На стіні камери вперше в світі накреслив схему реактивного двигуна. ( Микола Кибальчич ).

Член гуртка "Південні бунтарі". Видав себе за ходока до російського царя. Готував селянське повстання на Чигиринщині. ( Яків Стефанович ).

Він висунув свою теорію перебудови суспільства: необхідність утворення Російської федерації. Але утворення самостійної Української держави він не пропагував. Довгий час жив за кордоном, де видавав журнал "Громада". ( Михайло Драгоманов ).

Якщо учні, які працюють на дошці ще не готові до відповіді, то командам можна запропонувати виконати

Завдання 4: Поясни термін

Учитель пропонує командам дати визначення якомусь певному історичному терміну: сервітути, відробіткова система, хлопомани, громади, молоді громади, народники, ходіння в народ, реформа, політика протекціонізму.

Відповідає та команда, яка знає відповідь. За кожну правильну відповідь нараховується один бал.

Потім слово надається учням, які працювали на дошці.

Завдання 5: Твоя точка зору

Кожна команда повинна методом "прес" висловити свою точку зору на запитання: Чи згодні ви з оцінкою Селянської реформи 1861 року як Великої?

Метод "прес":

Я вважаю ...

... тому, що ...

Наприклад, ...

Отже, ...

Командам дається одна хвилина на обдумування завдання. Слово має тільки один учень, який висловлює точку зору команди. Максимальна оцінка в конкурсі 5 балів.

В кінці уроку вчитель підводить підсумки гри, оголошує переможця. Погоджує оцінки з командирами команд, а потім оголошує їх. Учні з команди - переможниці отримують оцінки на один бал вищі.

Домашнє завдання: повторити всю тему, підготуватися до тематичного оцінювання.На головну

Hosted by uCoz