Передумови та початок розвитку Національно-визвольної війниМета: показати передумови та розкрити причини Національно-визвольної

війни, висвітлити її характер, завдання і зміст, охарактеризувати рушійні

сили; висвітлити роль Б.Хмельницького - визначного українського,

державного, політичного і військового діяча у розгортанні Національно-

визвольної війни та вирішенні завдань, що стояли перед українським

суспільством в середині ХVІІ ст.; показати хід війни у 1647 році,

підкреслити значення перших перемог під Жовтими Водами і Корсунем

як таких, що привели до знищення польської армії і сприяли

формуванню Української козацької держави; виховувати в учнів

почуття патріотизму, гордості за свій народ, який у найважчі часи

здатен був боротись зі своїми поневолювачами, захищати рідну землю і

творити державу; формувати і вдосконалювати вміння учнів працювати

з картою, картосхемою, документами, текстом підручника і

аналізувати почуте і прочитане, робити правильні висновки, формувати

власні судження; виховувати повагу до борців за незалежність України.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Обладнання: карта "Українські землі у ХVІІ ст.", картосхеми та ілюстрації

підручника, таблиці, дидиктичні матеріали, портрет.

План уроку

І.Повторення вивченого.

ІІ.Оголошення теми і мети. Мотивація діяльності.

ІІІ.Засвоєння нового матеріалу.

1.Причини Національно-визвольної війни.

2.Богдан Хмельницький.

3.Початок збройної боротьби з Річчю Посполитою. Перші перемоги.

ІУ.Закріплення знан.

У.Підсумок уроку.

УІ.Домашнє завдання.

Хід уроку

І.Повторення вивченого матеріалу.

1.Хронологічний диктант.

1.Перша згадка про українських козаків…

2.Заснування Запорозької Січі на Хортиці…

3.Люблінська унія..

4.Селянсько-козацьке повстання під проводом К.Косинського…

5.Селянсько-козацька війна під проводом С.Наливайка…

6.Куруківська угода…

7.Повстання нереєстрового козацтва на чолі з Т.Тресилом…

8.Зруйнування козаками на чолі з І.Сулимою фортеці Козак…

9.Козацько-селянське повстання під проводом П.Бута…

10.Повстання під керівництвом Я.Остяниці та Д.Гуні…

2.Актуалізуюча бесіда

Яке значення в істоії мало виникнення та існування козацтва?

ІІ.Оголошення теми і мети. Мотивація діяльності.

ІІІ.Засвоєння нового матеріалу.

Причини Національно-визвольної війни

Бесіда;

Назвіть основні причини козацько-селянських

повстань кінця ХУІ-20-30 -х.р. ХУІІ ст.;

Хто брав участь у цих повстаннях?

Назвіть основні причини їх поразки;

Яке значення мали ці повстання?

Поясніть поняття "козацько-селянське повстання",

"козацько-селянська війна";

Робота з дидактичним матеріалом. Учні відповідають на питання

Пропоную учням прослухати уривок з

універсалу до народу Б.Хмельницького: "Нас,

чутких і живих, уважають дикими і

неспокійними, відважних і добре заслужених,

назвали нас бунтівниками… відомо цілому

світові, що польське військо нищить козацьке

і селянське добро, неславить їх жінок і дітей.

Всім накладають невільницькі послуги, тягарі,

панщизняні роботи… Всі уважають тише,

щоб знищити козацький рід…"

Аналізуючи універсал, учні самос- тійно сфор- мульовують причини війни, запи- сують в зошит у вигляді таблиці

2.Богдан Хмельницький

доповідь учня про біографію гетьмана

Вчитель пропонує розглянути портрет

Б.Хмельницького.

Учні слухають, ставлять запитання доповідачеві

розповідь вчителя про обставини, які спонукали

Б.Хмельницького стати на шлях відкритої боротьби

проти польської шляхти і магнатів, про

підготовку повстання, перші дипломатичні кроки

гетьмана.

Учні слухають, дають відповіді на поставлені питання

Запитую учнів:

Як ви гадаєте, чому Богдан Хмельницький звернувся

за допомогою ворога українського народу кримського

хана Іслам - Гірея?

Які риси політичного діяча він проявив на

самосу початку визвольної боротьби?

Розв'язання проблемного завдання:

На початку війни гетьман видав універсали,

в яких, розповідаючи про кривди, завдані князями,

дуками, шляхтою, обіцяв викоренити навіть

згадку про феодальні порядки на Україні і

зробити все населення вільним. Як це сприяло

наростанню та успіхам повстання? Чи міг

би до кінця виконати свої обіцянки гетьман? Чому?

Учні повинні дати відповідь на це питання в кінці уроку.

3.Початок збройної боротьби з річчю Посполитою.

Перші перемоги.

розповідь вчителя з демонстрацією на карті про битву

під Жовтими Водами і Корсунем і перші перемоги.

Учні слідкують за картосхемами подій в підручнику, запис таблиці в зошит

Учні відповідають на питання проблемного завдання, виражають власну думку про дані події.

ІУ.Закріплення вивченого матеріалу.

Бесіда за вивченим матеріалом

Які причини Національно-визвольної вйни?

Яку роль у ході визвольної війни відіграв кожен стан чи верства українського народу?

Чому Б.Хмельницький обрав місцем початку народного повстання саме Запорозьку Січ?

Яке значення і наслідки мали перші перемоги повсталих?

Які пам'ятки історії і культури на території нашого краю, що увіковічують події чи окремих героїв визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького вам відомі?

У.Підсумок уроку.

УІ.Домашнє завдання: § 15 - 17 посібника Швидько;

почати заповнювати таблицю "Основні події Національно-визвольної війни"

Дата

Назва битви

Її результати

Наслідки і значення

сильнішим учням підготувати повідомлення про сподвижників Б.Хмельницького, М.Кривоноса, І.Богуна, Д.Нечая, Морозенка і т.д.На головну

Hosted by uCoz