Ќац≥онально-визвольна в≥йна украњнського народу п≥д проводом Ѕ. ’мельницького (“ематичне оц≥нюванн¤)ћета. —истематизувати ≥ закр≥пити знанн¤ учн≥в з теми;

ƒомогтис¤ розум≥нн¤ учн¤ми практично-насл≥дкових зв'¤зк≥в в основних ¤вищах ≥ процесах пер≥оду Ќац≥онально-визвольноњ в≥йни; з'¤сувати, ¤кий навчальний матер≥ал учн≥ засвоњли г≥рше ≥ ще раз попрацювати з ним; продовжувати виробл¤ти в учн≥в вм≥нн¤ давати письмов≥ в≥дпов≥д≥ на питанн¤; зд≥йснювати дифкркнц≥йований п≥дб≥р у перев≥рц≥ знань учн≥в; працювати над виробленн¤м в учн≥в розум≥нн¤ рол≥ видатних д≥¤ч≥в у боротьб≥ за незалежн≥сть ”крањни; виховувати в учн≥в почутт¤ патр≥отизму, поваги до борц≥в за визволенн¤ крањни в≥д р≥зного роду поневолювач≥в; виробл¤ти в учн≥в ≥нтерес до вивченн¤ ≥стор≥њ.

“ип уроку. ѕерев≥рка знань учн≥в.

’≤ƒ ”–ќ ”

”читель пропонуЇ учн¤м письмово в≥дпов≥сти на поставлен≥ питанн¤.

≤ вар≥ант

≤ р≥вень - початковий

Ќазв≥ть к≥лька под≥й, дат, ≥сторичних ос≥б або один-два ≥сторико-географ≥чн≥ об'Їкти, пов'¤зан≥ з даною темою:

.......

.......

2. ѕро ¤ку ≥сторичну под≥ю йде мова?

"Ѕитва почалас¤, коли розс≥¤вс¤ густий туман. ѕ≥д вогнем польськоњ арти лер≥њ хан в≥дв≥в б≥льш≥сть татар за пагорб.  озаки ≥ татарськ≥ загони в≥дбили атаку пол¤к≥в ≥ сам≥ перейшли в наступ. ќднак п≥д натиском переважаючих сил супро тивника стали в≥дступати. “им часом хан не д≥¤в, спостер≥гаючи за битвою з пагорба.  оли пол¤ки вистр≥лили з гармати в напр¤мку ≤слам-√ире¤, в≥н з≥ своњм в≥йськом кинувс¤ навтьоки. ’мельницький вноч≥ помчавс¤ за ≤слам-√иреЇм, щоб умовити його повернутис¤ назад. ќднак хан не бажав повертатис¤ на м≥сце битви. ¬≥н став в≥дступати на п≥вдень, силою утримуючи при соб≥ ’мельницького. ≤слам-√ирей в≥дпустив гетьмана т≥льки через к≥лька дн≥в, коли украњнц≥ програли битву." ћова йде про ЕЕЕЕЕ

ЕЕЕЕЕ

«бор≥вський мир був укладений п≥зн≥ше Ѕ≥лоцерк≥вського мирного договору. “ак Ќ≥

II р≥вень - середн≥й

ѕ≥дкресл≥ть правильну в≥дпов≥дь.

ѕ≥сл¤ перемоги Ѕ.’мельницького в битв≥ п≥д  орсунем козацьке повстанн¤:

а) вступило в стад≥ю загальнонародноњ в≥йни за нац≥ональне зв≥льненн¤;

б) набуло характеру боротьби за козацьк≥ станов≥ права;

в) почало згортатис¤.

√етьманська держава - це .........

.........

.........

6. —клад≥ть правильн≥ пари:

а) гетьман

б) генеральн≥ судд≥

в) генеральний п≥дскарб≥й

г) генеральний хорунжий

д) генеральн≥ осавули

а) в≥дав ф≥нансами, очолював в≥йськову скарбницю;

б) виконували обов'¤зки гетьманських ад'ютант≥в, насамперед у в≥йськов≥й сфер≥;

в) глава держави, влада ¤кого поширювалас¤ на вс≥ стани;

г) очолювали гетьманський суд;

д) охоронець в≥йськовоњ корогви та ад'ютант гетьмана

–езультат роботи:

а) гетьман - ....................................................................................................

б) генеральн≥ судд≥ - ..........................................................................................

в) генеральний п≥дскарб≥й -................................................................................

г) генеральний хорунжий -..............................................................................

д) генеральн≥ осавули - ......................................................................................

III р≥вень - достатн≥й

7. ” своЇму ун≥версал≥ до народу гетьман Ѕ.’мельницький писав: "Ќас, чуйних ≥ живих, вважають дикими ≥ неспок≥йними, в≥дважних ≥ добре заслужених, назвали нас бунт≥вниками... в≥домо ц≥лому св≥ту, що польське в≥йсько знищуЇ козацьке ≥ сел¤нське добро, безчестить њхн≥х дружин ≥. д≥тей. ”с≥м накладають нев≥льнич≥ послуги, ...панськ≥ роботи... ”с≥ вважають, аби знищити козацький р≥д..."

¬каж≥ть причини Ќац≥онально-визвольноњ в≥йни п≥д проводом Ѕ.’мельницького.

8. ” чому пол¤гаЇ основний зм≥ст Ѕерезневих статей?

......

......

......

≤V. р≥вень - високий

9. ƒовед≥ть, що ѕере¤славський догов≥р 1654 р. не був "примхою вол≥ гетьмана" чи "незаконнонародженим дит¤м ≥нтриги купки старшини", ¤к це стверджують де¤к≥ досл≥дники.

..

..

..

10. як ви вважаЇте, чому Ѕ. ’мельницький домагавс¤ укладенн¤ воЇнно-пол≥тичного союзу з ≤слам-√иреЇм?

..

..

..

11. якби вам запропонували написати статтю "—лавн≥ стор≥нки Ќац≥онально-визвольноњ в≥йни украњнського народупроти –≥ч≥ ѕосполитоњ п≥д проводом Ѕ. ’мельницького", про що б ви написали обов'¤зково ≥ чому?

..

..

..

≤≤ вар≥ант

≤ р≥вень - початковий

Ќазв≥ть к≥лька под≥й, дат, ≥сторичних ос≥б або один-два ≥сторико-географ≥чн≥ об'Їкти, пов'¤зан≥ з даною темою:

ѕро ¤ку ≥сторичну под≥ю йде мова:

"ѕ≥д дзвони церков ≥ гарматний салют ’мельницький з тр≥умфом в'њхав у м≥сто через «олот≥ ворота - символ державноњ велич≥ давньоруських час≥в. …ого, а також козак≥в з невимовною рад≥стю зустр≥чали тис¤ч≥ город¤н, урочисто в≥тало православне дух≥вництво на чол≥ з Їрусалимським патр≥архом ѕа≥с≥Їм ≥ кињвським митрополитом —ильвестром  осовим. —туденти прославл¤ли ’мельницького "¤ко ћойсе¤, р¤т≥вника, визволител¤ народу з л¤дськоњ невол≥, добрим знаком названого Ѕогданом - в≥д Ѕогом даний."

ћова йде про ..

..

3. ѕере¤славська –ада була ран≥ше битви п≥д Ѕерестечком.

“ак Ќ≥

I≤ р≥вень - середн≥й

4. ѕ≥дкресл≥ть правильну в≥дпов≥дь:

ѕочаток Ќац≥онально-визвольноњ в≥йни пов'¤заний з:

а) прибутт¤м на початку с≥чн¤ 1648 р. Ѕ.’мельницького на «апорожж¤;

б) оволод≥нн¤м Ѕ.’мельницьким на початку лютого 1648 р. «апорозькою —≥ччю;

в) битвою п≥д ∆овтими ¬одами (29 кв≥тн¤ - 16 травн¤ 1648 р.).

¬≥йсько «апорозьке - це ................................................................................

...

...

6. —клад≥ть правильн≥ пари:

а) генеральний писар;

б) генеральний обозний;

в) наказний отаман;

г) генеральний бунчужний;

д) генеральн≥ осавули;

а) в≥дав артилер≥Їю ≥ в≥йськовим постачанн¤м;

б) охоронець гетьманського бунчука та ад'ютант гетьмана;

в) керував √енеральною в≥йськовою канцел¤р≥Їю, займавс¤ ≥ноземною пол≥тикою;

г) тимчасово командував в≥йськовим угрупованн¤м п≥д час бойових операц≥й;

д) виконували обов'¤зки гетьманських ад'ютант≥в насамперед у в≥йськов≥й сфер≥.

–езультат роботи:

а) гетьман - ....................................................................................................

б) генеральн≥ судд≥ - ..........................................................................................

в) генеральний п≥дскарб≥й -................................................................................

г) генеральний хорунжий -..............................................................................

д) генеральн≥ осавули -.......................................................................................

III р≥вень - достатн≥й

ќхарактеризуйте ≥сторичне значенн¤ Ќац≥онально-визвольноњ в≥йни украњнського народу проти –≥ч≥ ѕосполитоњ п≥д проводом Ѕ.’мельницького.

...

...

7. як≥ головн≥ зм≥ни в житт≥ украњнського сусп≥льства в≥дбулис¤ в результат≥ Ќац≥онально-визвольноњ в≥йни?

...

...

...

...

IV р≥вень - високий

8. „и справедлив≥ обвинуваченн¤ гетьмана Ѕ.’мельницького в тому, що, п≥шовши на угоду з –ос≥Їю, в≥н н≥бито позбавив ”крањну незалежност≥, ≥ ¤кби не ц¤ фатальна помилка, ”крањна процв≥тала б самост≥йною державою? —вою в≥дпов≥дь обірунтуйте.

9. „ому ”крањнську козацьку державу можна назвати республ≥кою?

10. ”¤в≥ть себе учасником науковоњ ≥сторичноњ конференц≥њ, на ¤к≥й вам запропоновано виступити з допов≥ддю "”роки (чому навчила) Ќац≥онально-визвольноњ в≥йни украњнського народу проти –≥ч≥ ѕосполитоњ п≥д проводом Ѕ.’мельницького". ѕро що ви обов'¤зково говорили б у своЇму виступ≥ ≥ чому?
На головну


Hosted by uCoz