Українські землі у складі Російської імперії наприкінці XVIII - у першій половині XIX століття( урок узагальнення, повторення по темі )

МЕТА: - повторити та узагальнити матеріал по темі, зупинившись на

соціально- економічному і політичному становищі земель,

розгортанні суспільно-політичного та визвольного рухів на

українських землях, підготуватися до тематичного оцінювання

по даній темі;

розвивати в учнів уміння працювати з картою, аналізувати

матеріал, робити висновки, порівняння, висловлювати свою точку зору;

виховувати в учнів почуття патріотизму, наполегливості,

відданості своїй справі / на прикладах повстання декабристів,

діяльності Кирило-Мефодієвського братства, соціальних

виступів українського селянства та ін./.

ТИП УРОКУ: урок - аукціон

Обладнання: карта, документ Є. Маланюк "Про духовну атмосферу

Наддніпрянської України початку XIX ст."

Основні поняття: уніфікація, інтеграція, русифікація, денаціоналізація,

міграція, криза, "українське питання", промисловий

переворот, національно- визвольний рух, автономія,

федерація

ХІД УРОКУ:

1. Актуалізація теми.

Учитель робить вступ, де оголошує тему і мету уроку. Потім ділить клас на три групи: перша- це учні, які хочуть на уроці "купити" оцінку 6 балів; друга- учні, які хочуть купити оцінку 9 балів; третя- учні, які хочуть "купити" оцінку 12 балів. Далі школярам пропонується завдання, на яке вони повинні дати відповідь в кінці уроку після повторення теми: Чому кінець XVIII- початок XIX ст. вважаються початком одного з найтрагічніших періодів історії Наддніпрянської України?

2. Повторення та узагальнення матеріалу по темі.

Спочатку вчитель "продає" письмові творчі завдання на 12 балів:

Роздуми селянина про своє тяжке становище, порівняно із його становищем за часів Гетьманщини.

Лист- скарга селянина губернаторові про становище селян- кріпаків в їхньому селі.

А далі учитель пропонує учням придбати на аукціоні собі оцінки, ціна яким - їхні знання. Якщо вони дають відповідь на запитання певного рівню, то і отримують відповідну оцінку. Якщо відповідь дається неповна, то знижується і оцінка. За доповнення учням нараховуються додаткові бали.

ЗАВДАННЯ:

На 6 балів:

Показати на карті, до складу яких держав входили українські землі на початку XIX ст.?

Які плани мав Наполеон щодо України?

З якою метою на Україні утворювалися військові поселення?

Що ви знаєте про діяльність Новгород-Сіверського гуртка?

Назвати декабристські організації, вказати, коли і як вони утворилися?

Назвати учасників Кирило-Мефодієвського братства? Що ви про них знаєте?

Охарактеризуйте форми протесту українського селянства.

На 9 балів:

Яку політику проводив російський уряд на українських землях?

Як сприйняли прихід Наполеона українці?

Які були причину утворення Азовського козачого війська?

Які нові явища з"явилися в розвитку господарства на Україні?

Якою була діяльність масонських організацій на Україні?

Охарактеризуйте програмні документи декабристів.

Які ви знаєте козацькі і селянські повстання першої половини XIX ст. на Україні? В чому їхнє значення?

На 12 балів:

Пояснити вислів Т. Г. Шевченка: "Польща впала та й нас

задавила".

В чому проявилася криза поміщицького господарювання на

Україні?

Яку роль відігравала українська козацька старшина у

національному відродженні України на поч.. XX ст.?

Порівняйте програмні документи декабристів.

Яке місце займає Т. Г. Шевченко в національно- визвольному русі на Україні?

Далі учні працюють з документом на ст. 78 у підручнику: Є. Маланюк "

"Про духовну атмосферу Наддніпрянської України початку XIX ст." і дають відповідь на запитання:

Про які соціально- політичні процеси пише Маланюк? Чому він бачить залишки козацько- гетьманської еліти "поза межами історії"?

Чому появу Тараса Шевченка він порівнює з виверженням вулкану?

Чому він називає кобзарів "незрячим сумлінням нації"?

В кінці уроку учні дають відповідь на поставлене запитання.

На уроці також працює "перекладач", який пояснює значення історичних термінів.

3. Домашнє завдання: пов.§ 1-10, підготуватися до тематичного оцінювання.На головну

Hosted by uCoz