Антикріпосницька боротьба в Україні у першій половині та середині XIX століттяТип уроку: формування нових знань.

Мета: з'ясувати причини антикріпосницької боротьби в Україні в І половині та середині ХІХ ст.;

розкрити характер, форми боротьби селян, військових поселенців на основі історичних свідчень;

показати, які заходи вживали поміщики, урядовці, спрямовані проти антикріпосницьких виступів населення;

розвивати вміння учнів критично мислити, робити логічні висновки, узагальнення, брати участь у дискусії, вміти обстоювати свою думку;

вчити оцінювати історичні події, явища з точки зору загальнолюдських цінностей.

Поняття: антикріпосницька боротьба, шпіцрутени, екзекуція, каторжні роботи. План

1. Актуалізація. 1. Причини антикріпосницької боротьби в Україні, в І половині та середині XIX століття

2. Усвідомлення змісту. 2. Форми і характер протесту українського населення.

3. Рефлексія. 3. Найбільші заворушення козаків, селян та

військових поселенців.

4. Актуалізація, 4. Селянські виступи під проводом Устима Кармелюка

5. Усвідомлення змісту. на Поділлі.

6. Рефлексія. 5. "Київська козаччина".

6. Вплив антикріпосницької боротьби в Україні на

подальший розвиток суспільства.

1. Стадія "Актуалізація"

(Діяльність на цій стадії потребує перегляду наявного знання з цієї теми, зацікавлення учнів та постановки мети для пошуку. Запитання вчителя:

- Що означає термін "антикріпосницька боротьба"?

(Учні: боротьба проти кріпацтва). "Мозкова атака"

Учитель. Що ви думаєте, знаєте про кріпацтво? (На дошці вчитель пише):

Антикріпосницька боротьба = боротьба проти кріпацтва.

Запишіть про це в зошиті, обміркуйте в парах. Далі проводиться колективне обмірковування => складання схеми.

"Кріпацтно - це ..." (повторення попередньої інформації).

місячина

безземелля селян

натуральне господарство

панщина, податки

селяни = раби

власники землі - поміщики

безправ'я селян

неволя, зубожіння

військові поселення

Визначаються цілі навчання.

II. Стадія "Усвідомлення змісту"

Учитель пропонує розділити учнів класу на 2 групи (варіанти). Першому варіанту ставиться завдання: уявіть себе селянами-кріпаками на Україні І половини XIX ст., які боролися за поліпшення свого життя? за допомогою тексту визначте форми боротьби. Завдання другому варіанту: уявіть себе поміщиками й урядовцями України І половини XIX ст.; визначте ваші заходи щодо приборкання бунтівників, порятунку свого життя, власності.

Кожен варіант має заповнити свою половину таблиці.

(Робота учнів з новою інформацією-читання тексту параграф 7, пункти 2,3,5).На головну

Hosted by uCoz