Дисидентський рух на Україні в період загострення кризи радянської системи (ІІ половина 60-х - початок 80-х років)"Народе мій! До тебе я поверну,

і в смерті обернуся до життя..."

В.Стус

Мета: освітня - познайомити учнів із методами боротьби дисидентів проти тоталітарного режиму на Україні, із формами переслідувань радянською владою інакодумців, людей, що викривали злочини СРСР і критикували політичний курс тоталітарного суспільства,

розвиваюча - з'ясувати, які проблеми піднімали українські дисиденти у своїй діяльності, яким чином поширювали інформацію про тоталітарну систему в СРСР, простежити розвиток дисидентства на Україні від часу виникнення до його апогею, з'ясувати, які заходи вживала влада, щоб "придушити" голос інакодумців, сприяти розвитку в учнів історичного мислення, пам'яті, формувати вміння правильно і послідовно висловлювати власну думку, вміння правильно робити підбір додаткової інформації і на цій основі робити висновки, закріплювати навички роботи з історичним документом, визначати закономірності історичного процесу

виховна - виховувати почуття патріотизму, осуд тоталітарної радянської антидемократичної політики, гордість за національну еліту радянських часів, повагу і вдячність українським дисидентам за мужність в часи розгулу радянського терору "говорити" правду про життя у радянському суспільстві

Тип уроку: повідомлення нових знань (урок-пошук)

Основні поняття: дисидент, тоталітарний режим, опозиція, самвидав, права людини

Обладнання: підручник Ф.Турченко "Новітня історія України", частина ІІ, схема "Дисидентський рух на Україні", портрети дисидентів

Хід уроку

І Організаційний момент

Учням заздалегідь дане завдання підготувати із додаткової літератури повідомлення про українського дисидента

ІІ Актуалізація опорних знань

Вступне слово вчителя

Сьогодні я хочу запросити вас до розмови про тих, хто в часи радянської тоталітарної системи мужньо виборював право мати власну думку, відстоював право мати власну гідність, не боявся сказати правду про життя у радянській державі. Сьогодні ми будемо говорити про дисидентів

Оголошення теми і мети уроку

Епіграфом до нашого уроку нехай стануть слова українського дисидента, патріота України, який загинув у радянських таборах, однак не зрадив своїй совісті, слова В.Стуса, який ще в 1977 році писав:

"Народе мій! До тебе я поверну,

і в смерті обернуся до життя..."

Осмислити і зрозуміти слова В.Стуса ми зможемо в кінці уроку, коли розглянемо тему.

А в день перепоховання В.Стуса у 1989 році В.Забаштанний звертався до своїх сучасників:

"Україно, ну що ж ти за мати

Чи я долю твою не осяг,

Що ти здатна синів убивати,

І підносить убитих на стяг?"

Тож хочу і я сьогодні звернутися до вас, дорослих і свідомих громадян незалежної і демократичної країни, із запитанням: Чому ж Україна на змогла захистити кращих синів своїх, еліту нації, чому дисиденти прагнучи віддати Україні свій талант, своє натхнення, свою працьовитість, часто платили за це зламаною долею, а інколи і своїм життям. Тож нехай ці слова стануть проблемою нашого уроку.

Що стосується історіографії, вона невелика. В радянські часи дисидентів вважали ворогами народу, звинувачували у націоналізмі, їх імена були майже не відомі. В наш час ця проблема досліджується. Є різні історичні погляди. Але всі сходяться в одному - дисиденти піднімали життєво важливі теми в своїй діяльності, які в майбутньому стали пріоритетними у національно-визвольних рухів, які виникли у кінці 80-х років у СРСР.

Тема дисидентства для нас не нова. Ми вже згадували про дисидентський рух у попередніх розділах.

Повторення вивченого методом "мікрофон"

Давайте пригадаємо, що ми вже знаємо про дисидентів?

Відповіді учнів. Звернути увагу!

Тема дисидентства для учнів не нова. Вона згадувалась у попередньому розділі "Хрущовська відлига". Ми знаємо, що дисиденти - це люди, які виступали з критикою існуючого режиму, їх називали інакодумцями. Дисиденти з'явились у 50 - 60 рр. XX ст. у СРСР. А на Україні дисидентство виникає як різновид опозиції, що піднімала теми національних питань.

Давайте точніше згадаємо, які проблеми могли піднімати опозиційні сили у Радянському Союзі, які вади радянської влади могли ставити у центр уваги дисиденти.

Використовуючи метод "мозкового штурму", учні під час обговорення повинні заповнити таблицю

"Теми, які піднімали дисиденти"

Напрямки дисидентства Критика політики в СРСР Прагнули до
Правозахисний Викриття тоталітарного режиму Забезпечення демократичного розвитку СРСР
Релігійний Критика атеїстичного виховання Вільного волевиявлення релігійних уподобань (на Україні відродження греко-католицької церкви)
Національний Засудження політики денаціоналізації, русифікації Відродження престижу української мови, культури, видання україномовних періодичних видань і т.д.

Пригадайте, кого ви знаєте з українських та російських дисидентів? Чим українську дисидентство відрізняється від дисидентства в СРСР загалом?

Звернути увагу!

Українські дисиденти: А.Горська, В.Симоненко, П.Григоренко, Л.Лук'яненко, В.Чорновіл, І.Драч, І.Дзюба, О.Тихий та інші.

Російські дисиденти: О.Солженіцин, В.Висоцький, Є.Євтушенко, А.Сахаров та інші.

Українське дисидентство вирізняється тим, що воно піднімало крім правозахисних питань та релігійних ще і національні, що хвилювали українську національну еліту.

IІІ Повідомлення нового матеріалу

План

Методи боротьби дисидентів: а) самовидання б) громадські акції в) листи-звернення і листи-протести г) бойкоти, голодовки.

Форми переслідувань дисидентів: а) арешти і ув'язнення б) влаштування у психлікарні в) звільнення з роботи, виклик у органи КДБ

Історичне значення дисидентського руху

Запис теми, проблеми, плану у зошит

учням дається завдання: протягом уроку самостійно заповнити таблицю у зошиті "Дисидентський рух на Україні"

Методи боротьби дисидентів

Самовидання

1.

2.

3.

Звернення, листи-протести

1.

2.

3.

Голодовки, бойкоти

1.

2.

3.

Громадські акції

1.

2.

3.

Реакція тоталітарного режиму на дисидентський рух

Форми переслідування дисидентів

Арешти і ув'язнення

1.

2.

3.

4.

5.

Влаштування у психлікарні

1.

2.

3.

4.

5.

Звільнення з роботи, виклик у органи КДБ

Робота в групах

Працюючи в 4 групах, учні повинні визначити, які методи боротьби з тоталітарною владою використовували дисиденти, наводячи конкретні факти діяльності дисидентів.

Група "ЗА" Група "ПРОТИ"
Чіткої програми дій не мали, займались виключно критикою Програма діяльності дисидентів Виступали за демократичні перетворення в СРСР (наприклад, програма УГС)
Рух був немасовий, брала участь лише інтелігенція Масовість руху Широкі верстви населення знаходились під ідеологічним тиском радянської тоталітарної влади
Результат діяльності непомітний, бо у 1960-70рр. політичний режим і суспільний лад в СРСР не змінився Результати діяльності дисидентів Дисиденти змогли представити світові Україну як окрему країну, а не частину СРСР. Ідеї дисидентсва відродились у кінці 80-х рр., коли в СРСР настав час глибоких суспільних і політичних реформ

Отже, дисидентський рух, що виник в Україні у кінці 50-х рр. досяг свого апогею у 1970 - на початку 80-рр. Заглушити голос українського дисидентства державна влада так і не змогла. Українські правозахисники і патріоти вірили, що їх життя і діяльність в історії буде згадана. В.Стус писав:

"Ярій, душе! Ярій, а не ридай.

У білій стужі серце України.

А ти шукай - червону тінь калини

На чорних водах - тінь її шукай.

Бо - горстка нас. Малесенька щопта.

Лише для молитов і сподівань.

Застерігає доля нас зарання,

що калинова кров - така густа,

така крута, як кров у наших жилах.

У білій стужі білих голосінь

Це гроно болю, що паде в глибінь,

На нас своїм безсмертям окошилось"

ІV Узагальнення і систематизація

Учні дають відповідь на проблему уроку.

В часи радянської влади Україна була колонією. Через це вона не могла виступити на захист своїх патріотів. Нею управляли пристосуванці і поплічники радянських тиранів. Але в наш час ми можемо достойно оцінити ту жертву, яку принесли вірні сини України задля незалежності своєї вітчизни.

І вже в наш час ще залишається група дисидентів, яка і зараз грає помітну роль у житті нашої держави: І.Драч, С.Хмара, Л.Лук'яненко та інші.

V Оцінювання навчальних досягнень учнів

VI Домашнє завдання

§28, написати творчу роботу на тему "Чому у суспільстві виникає опозиція?"На головну

Hosted by uCoz