Західноукраїнські землі в другій половині ХІХ століття. Культура України в другій половині ХІХ століття( урок узагальнення знань по темі )

Мета: - Повторити економічний, соціальний і політичний розвиток західноукраїнських земель у складі Австро - Угорської імперії в другій половині ХІХ ст., а також основні досягнення української культури другої половини ХІХ ст., підготуватися до тематичного оцінювання;

- Розвивати в учнів вміння аналізувати і систематизувати матеріал, робити висновки, вміти виділяти головне і другорядне, спонукати учнів висловлювати власну думку з деяких питань цієї теми;

- Виховувати в учнів почуття патріотизму, гордості за український народ на прикладах національно - визвольної боротьби, а також виховувати почуття прекрасного на прикладах досягнень української культури.

Основні поняття: демографічний вибух, трудова еміграція українського селянства, кооперація, промисловий переворот, формування фабрично - заводської промисловості

Обладнання: плакати для проведення конкурсів, кросворди

Тип уроку: урок - змагання

Хід уроку

На початку уроку вчитель пояснює учням мету уроку і повідомляє, що цей урок ( як і всі повторювально - узагальнюючі уроки з попередніх тем ) є незвичайний, бо буде проходити теж у вигляді змагання. Клас поділяється на три групи, але спосіб поділу можна змінити. Наприклад, можна заздалегідь заготовити смужки паперу трьох кольорів, відповідно до кількості учнів, однакову кількість кожного кольору, скласти їх у коробку. Далі кожен учень витягує собі смужку, і за кольором формуються команди. Потім учитель нагадує учням правила гри. Вони залишаються такими ж, як і попереднього разу. Ось вони:

Протягом уроку учні будуть працювати тільки в групах, змагаючись між собою;

За кожне виконане завдання командам будуть нараховуватися бали, за кожне доповнення можна отримати додатковий бал;

За кожного непрацюючого учня з команди буде зніматися один бал;

Учні з команди - переможниці отримують оцінки на один бал вищі від тих, що вони зароблять на уроці;

За кожне порушення правил гри з команди знімається один бал;

Командири команд в кінці уроку виставляють оцінки членам своєї команди, які потім узгоджуються з учителем;

Перемагає команда, яка набирає протягом уроку найбільшу кількість балів

Далі учитель оголошує про початок гри - змагання і пропонує учням шість конкурсних завдань.

Завдання 1: Простіше не буває

Учитель запрошує до дошки по одному учаснику від кожної команди, які готуються відповідати на запитання. На дошку в цей час вивішується плакат з "полем бою" ( але можна все це намалювати на дошці:

Знаки трьох команд

Учитель по черзі задає запитання трьом учасникам гри, часу на обдумування немає. Якщо учень правильно відповідає на запитання, то він має право поставити у сітку на "полі бою" свій знак ( один учень ставить квадрат, другий - трикутник, третій - коло ). Завдання гравців - вистроїти ряд своїх знаків по горизонталі, чи вертикалі, чи діагоналі. Гра продовжується до тих пір, поки не буде побудовано один ряд знаків, або поки не будуть вичерпані всі запитання. За кожну правильну відповідь гравець отримує один бал, а якщо він вибудує ряд своїх знаків, то додатково отримує ще чотири бали.

Запитання для гри:

В якому році в Австрійській імперії було прийнято Конституцію?

В якому році Австрійська імперія перетворилася в Австро - Угорську?

Якою державою за формою правління була Австро - Угорщина?

Який виборний орган влади почав діяти у 1861 році в Галичині?

Яка галузь промисловості була найбільш розвинена на західноукраїнських землях?

В якому році було відмінено кріпацтво на західноукраїнських землях?

А які феодально - кріпосницькі пережитки продовжували зберігатися після відміни кріпацтва?

Який район по видобутку нафти розвивався на Західній Україні?

В якому році було прокладено першу залізницю на Західній Україні?

Які міста вона з'єднувала?

Яка галузь господарства була розвинена краще на західноукраїнських землях?

Як називалася перша страхова компанія, створена на західноукраїнських землях?

А яку назву мав перший кооператив?

В якому році відкрилися перші культурно - освітні товариства "Просвіта"?

В якому році утворилося літературне товариство імені Тараса Шевченка?

А в якому році було засноване наукове товариство імені Тараса Шевченка?

Як називалася перша політична партія в Західній Україні?

В якому році вона утворилася?

Завдання 2: Весела абетка

Завдання цього конкурсу - це повторення основних понять і термінів до даної теми. Учитель називає літеру алфавіту, а учні у відповідь називають якийсь історичний термін, що починається з даної літери. Відповідає та команда, у якої першої буде готова відповідь. За кожний правильно названий термін команда отримує один бал. Наприклад: Учитель називає літеру А. Учні ж у відповідь:

Автономія - це право населення тієї чи іншої території самостійно вирішувати справи внутрішнього управління;

Австро - Угорщина - європейська багатонаціональна держава, до складу якої у ХІХ ст. входили західноукраїнські землі;

Адміністративно - територіальний устрій - система територіальної організації держави, на основі якої утворюються і діють органи державної влади і управління.

Учитель називає літеру П. У відповідь чує:

Промисловий переворот - переведення виробництва з ручного на машинне;

Політична партія - організація якоїсь певної соціальної групи населення, яка виражає і захищає її інтереси;

"Просвіта" - культурно - освітні товариства, які виникли на західноукраїнських землях в др. пол. ХІХ ст.

Учитель називає літеру К, а учні у відповідь:

Кооперація - форма об'єднання людей, які на пайових засадах спільно займаються певним видом господарської діяльності;

Кафедра - структурна одиниця вищого навчального закладу, яка організовує навчальний процес і наукову діяльність;

Культура - ціннісні надбання людства в матеріальній та духовній сферах.

Учитель називає літеру Д, а учні у відповідь терміни, що починаються з цієї літери:

Демографічний вибух - швидке зростання чисельності населення;

Денаціоналізація - насадження мови пануючої нації, поглинання національних культур культурою імперської нації;

"Дністер" - перша страхова компанія, створена на західноукраїнських землях; і т. д.

Учитель далі продовжує називати літери, а учні - історичні терміни та поняття. Гра може тривати 6 - 7 хвилин.

Завдання 3: Риб'ячий скелет

Учитель викликає трьох учнів до дошки, по одному від кожної команди. Вони малюють на дошці "риб'ячі скелети" ( але можна їх виконати заздалегідь на плакатах ). За допомогою цього методу вони повинні охарактеризувати діяльність трьох течій суспільно - політичного руху в Західній Україні в др. пол. ХІХ ст.

І команда - народовці;

ІІ команда - москвофіли;

ІІІ команда - радикали.

Учитель пояснює, як правильно виконується завдання:

Риб'яча голова - назва запитання;

Риб'ячі ребра - напрямки його вирішення;

Риб'ячий хвіст - висновок.

Максимальна оцінка за цей конкурс п'ять балів.

Поки ці учні працюють біля дошки, команди виконують

Завдання 4: Портретна галерея

Учитель роздає на парти кожній команді по чотири портрети відомих діячів української культури другої половини ХІХ. Учні повинні не тільки вгадати, хто зображений на цих портретах, а й пояснити, який вклад зробили ці діячі в розвиток української культури даного періоду.

Можна взяти портрети М. Грушевського, І. Франка, І. Мечникова, І. Пулюя, Д. Яворницького, Марко Вовчок, І. Нечуя - Левицького, Панаса Мирного, Лесі Українки, М. Лисенка, П. Чубинського, М. Вербицького. Максимальна оцінка конкурсу вісім балів.

Після цього слово надається учням, які працювали біля дошки.

p>

Завдання 5: Шкала думок

Учитель пропонує командам за допомогою методу "прес" висловити свої думки з приводу: Чи можна назвати Галичину другої половини ХІХ ст. "українським П'ємонтом"?

Метод "прес":

Я вважаю ...

... тому, що ...

Наприклад, ...

Отже, ...

Учням дається хвилина на обдумування цього завдання, а потім слово має представник від команди, який за допомогою методу "прес" висловлює точку зору всієї команди. Максимальна оцінка цього конкурсу п'ять балів.

В кінці уроку вчитель підводить підсумки змагання, підраховуються зароблені командами бали і оголошується переможець. Разом з командирами команд учитель виставляє оцінки всім учням за роботу на уроці, при чому учні з команди - переможниці отримують оцінки на бал вищі.

Домашнє завдання: Повторити ще раз дану тему, підготуватися до тематичного оцінювання.На головну

Hosted by uCoz