Українські землі в другій половині ХVIII століття (Урок узагальнення знань)Мета: - Повторити соціально - економічне і політичне становище Лівобережжя, Правобережжя, Слобідської та Південної України, а також розгортання національно - визвольної боротьби та розвиток культури на українських землях в даний період, підготуватися до тематичного оцінювання;

- розвивати в учнів уміння працювати з картою, складати зв'язну, послідовну розповідь, ставити запитання, робити висновки;

- на прикладах національно - визвольної боротьби виховувати в учнів почуття патріотизму та гордості за український народ, а також сприяти естетичному вихованню учнів.

Основні поняття: Коліївщина, гайдамаки, зимівник, паланки, республіка, Малоросійська колегія, Нова Січ

Обладнання: карта, картки з завданнями, кросворди

Тип уроку: урок - змагання

Хід уроку:

Цей урок незвичайний, бо проходить він у вигляді змагання трьох команд. Отже, на початку уроку вчитель ділить учнів на три групи. Це можна зробити за принципом: Вересень, Жовтень, Листопад або Понеділок, Вівторок, Середа, або Чорний, Білий, Червоний та ін. Діти займають свої місця, а учитель пояснює їм правила гри. Адже досягти гарних результатів граючись можна за умови, якщо всі учасники добре знають правила гри і їх дотримуються. Ось ці правила:

Протягом уроку учні будуть працювати в групах - командах, урок буде проходити у вигляді змагання між ними;

Командам будуть запропоновані завдання. За кожну правильну відповідь нараховуються бали. Скільки балів і за який конкурс можна оголосити потім додатково;

Всі учні команди мають працювати, бо за тих учнів, які не працювали, з команди будуть зніматися бали за принципом: за кожного учня - один бал;

Учні з команди, яка переможе, отримують оцінки за урок на один бал вищі, ніж ті, які вони зароблять насправді;

За порушення правил гри з команди знімаються бали: за кожне порушення - один бал;

Команди можуть заробити додаткові бали за доповнення відповідей своїх суперників: за кожне доповнення - один бал;

Командири команд повинні виставити в кінці уроку оцінки членам своєї команди за роботу на уроці, які потім узгоджуються з учителем;

Перемагає та команда, яка отримає найбільшу кількість балів.

Далі розпочинається гра - змагання. Учням пропонується шість конкурсних завдань:

Завдання 1: Кращий знавець карти

Команди отримують завдання, яке передбачає знання карти. Від кожної команди відповідає один учень. За правильну відповідь командам нараховується три бали.

Завдання для команди №1: Показати на карті землі України, які відійшли до Росії та Австрії в результаті трьох поділів Польщі.

Завдання для команди №2: Показати на карті міста, які виникли в результаті заселення Півдня України. Які назви вони мають зараз?

Завдання для команди №3: Показати на карті українські землі, які відійшли до Росії в другій половині ХVІІІ ст. в результаті російсько - турецьких воєн.

Завдання 2: Вгадай подію

Кожна команда отримує на картках перелік термінів та дат, які відносяться до якоїсь певної події в історії України. Учні повинні відгадати про яку подію йдеться і скласти про неї розповідь. При чому, під час відповіді команди працюють всі учні, кожен з них говорить по одному реченню, а в результаті повинна вийти зв'язна, послідовна розповідь. Максимальна оцінка за цей конкурс - 6 балів.

Картка №1

Гайдамаки;

Мотронинський монастир;

Кодня;

1768 рік;

Холодний Яр;

Умань;

Гонта;

Залізняк.

( Мова йде про Коліївщину )

Картка №2

Кирило Розумовський;

1764 рік;

Румянцев;

Загальна інструкція;

Таємна інструкція;

4 українців;

4 росіян;

Малоросія.

( Мова йде про утворення Малоросійської колегії )

Картка №3

Річка Підпільна;

1734 рік;

паланки;

республіка;

зимівник;

кошовий отаман;

1775 рік;

Петро Калнишевський.

( Мова йде про утворення Нової Січі )

Завдання 3: Доповни ланцюжок

В цьому конкурсі беруть участь по одному учню від кожної команди, які викликаються до дошки. Вони отримують завдання на картках, де їм пропонується доповнити хронологічний ланцюжок певних історичних подій. Максимальна оцінка за цей конкурс 5 балів.

Картка №1 Ліквідація залишків Гетьманщини на Вкраїні

1781 рік 1783 рік 1783 рік 1785 рік
Утворення Малоросійського генерал - губернаторства ? ? ?

Картка №2: Заселення Південної України

1752 рік 1753 рік 1754 рік 1764 рік
Виникнення 20 укріплених поселень на Правобережжі - Нова Сербія ? ? ?

Картка №3: Приєднання Криму до Росії

1774 рік 1776 рік 1778 рік 1783 рік
Кримське ханство визнано незалежним від Туреччини ? ? ?

В цей час решта учнів команди виконують

Завдання 4: Словесний теніс

Команди обмінюються запитаннями по темі "Культура України другої половини ХVIII ст.". Все це відбувається дуже швидко. Одна команда швидко ставить запитання, інша - дає швидку відповідь без обдумування. Вони працюють за схемою:

Перша команда ставить запитання другій, та відповідає, потім зразу ж ставить запитання третій, та відповідає;

Далі друга команда ставить запитання першій і третій;

Третя команда ставить запитання першій і другій і т. д., але необхідно слідкувати, щоб кожна команда поставила однакову кількість запитань і дала однакову кількість відповідей;

Словесний теніс приблизно триває 5 - 7 хвилин.

Перед початком "тенісного" змагання учитель дає хвилину на підготовку і наголошує, що запитання повинні бути типу:

Перерахуйте основні риси ...

Назвіть представників ...

Визначте особливості розвитку ...

Розкажіть про основні досягнення ...

Яке значення мало ...

Максимальна оцінка за цей конкурс 6 балів. При чому враховується і те, як і які запитання поставили команди, і те, як вони відповідали на запитання своїх суперників.

Після закінчення "Словесного тенісу" слово для відповіді надається тим учням, які працювали біля дошки.

Завдання 5: Хто швидший

Учитель називає прізвища діячів української культури другої половини ХVIII ст. Учні повинні дати швидку відповідь, в якій галузі культури вони прославилися. За кожного діяча нараховується один бал, який отримує та команда, яка першою дасть правильну відповідь.

Г. Сковорода, Д. Бортнянський, І. Некрашевич, Г. Полетика, М. Березовський, І. Григорович - Барський, І. Мартос, В. Реклінський, А. Ведель, Я. Погрібняк, С. Ковнір, І. Бачинський, В. Трутовський, С. Дівович, М. Тереховський, Д. Самойлович, О. Шафонський, І. Фальковський, М. Бантиш - Каменський, П. Симоновський, Н. Амбодик, П. Шелудько, І. Паєвський.

В кінці уроку вчитель підводить підсумки змагання. Підраховуються зароблені командами бали і оголошується переможець. Разом з командирами команд учитель виставляє оцінки учням за роботу на уроці. При цьому учні з команди, що перемогла, отримують оцінки на один бал вищі

Домашнє завдання: повторити ще раз всю тему, підготуватися до тематичного оцінювання.На головну

Hosted by uCoz