Сталінська індустріалізація в УкраїніОчікувані результати: після уроку учні зможуть визначати завдання, труднощі, джерела, характерні риси, особливості, наслідки індустріалізації в Україні; формувати навички аналізу фактів; аргументувати власну точку зору в ході проведення інтерактивних вправ; складати конспект, коривтуватися СЛС; працювати в малій групі.

Тип уроку: урок - практикум, інтерактивний.

Матеріали до уроку: Ф. Г. Турченко Новітня історія України 10 клас, міні - підручник для кожної групи, карточки із завданнями групам, мапа України.

Структура уроку.

Мотивація.

Мета цього етапу - сфокусувати увагу учнів на проблемі й викликати інтерес до обговорюваної теми.

Вступне слово вчителя.

На початку 30 - х років прискорення економічного розвитку, створення новітніх галузей промисловості, модернізація сільського господарства, всіх сфер життя були об'єктивною необхідністю, з якою в керівництві ВКП(б) погоджувались всі. Концепцію капіталістичної модернізації вчені почали розробляти в другій половині 19 ст. Теоретичні основи радянської модернізації були визначені на партійнах з'їздах, конференціях, пленумах ЦК ВКП(б) наприкінці 20 - х років. Радянська модернізація полягала в прискореному проведенні трьох реформ:

Індустріалізації;

Колективізації;

Культурної революції;

У 1925 р. на XIV з'їзді ВКП(б) було прийнято рішення про індустріалізацію вСРСР. Процес індустріалізації в Україні в основному збігався із загально союзними тенденціями.

Отже, на сьогоднішньому уроці ми спробуємо розв'язати таку проблему: Індустріалізація - це об'єктивна необхідність, логічне продовження процесу, розпочатого ше при царському режимі, чи намір більшовиків через її практичне здійснення створити базу для перемого "світової революції"?

Оголошення представлення теми та очікуваних результатів.

Мета - забезпечити розуміння учнями змісту їхньої діяльності, тобто того, чого вони повинні досягти в результаті уроку і чого від них очікує викладач.

Актуалізація опорних знань.

"Рольова гра".Імітація XIV з'їзду ВКП(б).

На основі знань із всесвітньої історії про проведення процесу інддустріалізації в СРСР та процесу модернізації в західних країнах 3 учні пропонують шляхи проведення індустріалізації в країні.

1 - й позиція Л. Троцького.

2 - й позиція Й. В. Сталіна.

3 - й процес модернізації в західних країнах.

4. Інтерактивна вправа - робота в малих групах.

Мета - практичне освоєння матеріалу, досягнення поставлених цілей уроку.

Етапи:

А) інструктування.

Б) поділ на групи.

В) виконання завдання.

Г) презентація результатів виконання вправи.

В процесі презентації учні заповнюють таблиці та схеми в міні - підручнику.

Виконання тестів "Перевір себе".

Підбиття підсумків.

Мета - рефлексія, усвідомлення того, що було зроблено на уроці, чи досягнуто поставлених цілей, як можна застосувати отримане на уроці в майбутньому.

1. Виконання завдання з міні - підручника "Зробіть висновки". Виконуємо методом уявного

мікрофона.

2. Виконання "Практичних завдань" з міні - підручника.

3. Зробіть загальний висновок. Метод "ПРЕС".

Індустріалізація - це об'єктивна необхідність, логічне продовження процесу, розпочатого ше при царському режимі, чи намір більшовиків через її практичне здійснення створити базу для перемого "світової революції"?

5. Оцінювання результатів уроку.

6. Домашнє завдання.Ќа головну

Hosted by uCoz