—тал≥нська ≥ндустр≥ал≥зац≥¤ в ”крањн≥.ќч≥куван≥ результати: п≥сл¤ уроку учн≥ зможуть визначати завданн¤, труднощ≥, джерела, характерн≥ риси, особливост≥, насл≥дки ≥ндустр≥ал≥зац≥њ в ”крањн≥; формувати навички анал≥зу факт≥в; аргументувати власну точку зору в ход≥ проведенн¤ ≥нтерактивних вправ; складати конспект, коривтуватис¤ —Ћ—; працювати в мал≥й груп≥.

“ип уроку: урок - практикум, ≥нтерактивний.

ћатер≥али до уроку: ‘. √. “урченко Ќов≥тн¤ ≥стор≥¤ ”крањни 10 клас, м≥н≥ - п≥дручник дл¤ кожноњ групи, карточки ≥з завданн¤ми групам, мапа ”крањни.

—труктура уроку.

ћотивац≥¤.

ћета цього етапу - сфокусувати увагу учн≥в на проблем≥ й викликати ≥нтерес до обговорюваноњ теми.

¬ступне слово вчител¤.

Ќа початку 30 - х рок≥в прискоренн¤ економ≥чного розвитку, створенн¤ нов≥тн≥х галузей промисловост≥, модерн≥зац≥¤ с≥льського господарства, вс≥х сфер житт¤ були об'Їктивною необх≥дн≥стю, з ¤кою в кер≥вництв≥ ¬ ѕ(б) погоджувались вс≥.  онцепц≥ю кап≥тал≥стичноњ модерн≥зац≥њ вчен≥ почали розробл¤ти в друг≥й половин≥ 19 ст. “еоретичн≥ основи рад¤нськоњ модерн≥зац≥њ були визначен≥ на парт≥йнах з'њздах, конференц≥¤х, пленумах ÷  ¬ ѕ(б) наприк≥нц≥ 20 - х рок≥в. –ад¤нська модерн≥зац≥¤ пол¤гала в прискореному проведенн≥ трьох реформ:

≤ндустр≥ал≥зац≥њ;

 олектив≥зац≥њ;

 ультурноњ революц≥њ;

” 1925 р. на XIV з'њзд≥ ¬ ѕ(б) було прийн¤то р≥шенн¤ про ≥ндустр≥ал≥зац≥ю в—–—–. ѕроцес ≥ндустр≥ал≥зац≥њ в ”крањн≥ в основному зб≥гавс¤ ≥з загально союзними тенденц≥¤ми.

ќтже, на сьогодн≥шньому уроц≥ ми спробуЇмо розв'¤зати таку проблему: ≤ндустр≥ал≥зац≥¤ - це об'Їктивна необх≥дн≥сть, лог≥чне продовженн¤ процесу, розпочатого ше при царському режим≥, чи нам≥р б≥льшовик≥в через њњ практичне зд≥йсненн¤ створити базу дл¤ перемого "св≥товоњ революц≥њ"?

ќголошенн¤ представленн¤ теми та оч≥куваних результат≥в.

ћета - забезпечити розум≥нн¤ учн¤ми зм≥сту њхньоњ д≥¤льност≥, тобто того, чого вони повинн≥ дос¤гти в результат≥ уроку ≥ чого в≥д них оч≥куЇ викладач.

јктуал≥зац≥¤ опорних знань.

"–ольова гра".≤м≥тац≥¤ XIV з'њзду ¬ ѕ(б).

Ќа основ≥ знань ≥з всесв≥тньоњ ≥стор≥њ про проведенн¤ процесу ≥нддустр≥ал≥зац≥њ в —–—– та процесу модерн≥зац≥њ в зах≥дних крањнах 3 учн≥ пропонують шл¤хи проведенн¤ ≥ндустр≥ал≥зац≥њ в крањн≥.

1 - й позиц≥¤ Ћ. “роцького.

2 - й позиц≥¤ …. ¬. —тал≥на.

3 - й процес модерн≥зац≥њ в зах≥дних крањнах.

4. ≤нтерактивна вправа - робота в малих групах.

ћета - практичне освоЇнн¤ матер≥алу, дос¤гненн¤ поставлених ц≥лей уроку.

≈тапи:

ј) ≥нструктуванн¤.

Ѕ) под≥л на групи.

¬) виконанн¤ завданн¤.

√) презентац≥¤ результат≥в виконанн¤ вправи.

¬ процес≥ презентац≥њ учн≥ заповнюють таблиц≥ та схеми в м≥н≥ - п≥дручнику.

¬иконанн¤ тест≥в "ѕерев≥р себе".

ѕ≥дбитт¤ п≥дсумк≥в.

ћета - рефлекс≥¤, усв≥домленн¤ того, що було зроблено на уроц≥, чи дос¤гнуто поставлених ц≥лей, ¤к можна застосувати отримане на уроц≥ в майбутньому.

1. ¬иконанн¤ завданн¤ з м≥н≥ - п≥дручника "«роб≥ть висновки". ¬иконуЇмо методом у¤вного

м≥крофона.

2. ¬иконанн¤ "ѕрактичних завдань" з м≥н≥ - п≥дручника.

3. «роб≥ть загальний висновок. ћетод "ѕ–≈—".

≤ндустр≥ал≥зац≥¤ - це об'Їктивна необх≥дн≥сть, лог≥чне продовженн¤ процесу, розпочатого ше при царському режим≥, чи нам≥р б≥льшовик≥в через њњ практичне зд≥йсненн¤ створити базу дл¤ перемого "св≥товоњ революц≥њ"?

5. ќц≥нюванн¤ результат≥в уроку.

6. ƒомашнЇ завданн¤.Ќа головну—в≥т географ≥њ та туризмуHosted by uCoz