Утворення козацької держави - ГетьманщиниМета: Ознайомити учнів із процесом українського державотворення;

показати, що після перших перемог над ворогом змінились,

конкретизувались цілі Національно-визвольної війни визволити всю

Україну від загарбників і створити Українську козацьку державу,

відзначити особливу роль Богдана Хмельницького в державотворчому

процесі; ознайомити учнів з рисами цієї держави; працювати над

поняттями і положеннями "Українська козацька держава -

Гетьманщина", "адміністративно-політичний устрій", "органи влади і

управління"; виробляти вміння складати розгорнутий план параграфа;

виховувати почуття поваги до людей, які доклали всіх зусиль в боротьбі

за незалежність і створення української держави.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: таблиця "Українська гетьманська держава Богдана

Хмельницького", дидактичний матеріал.

План уроку

І.Перевірка домашнього завдання.

ІІ.Оголошення теми і мети. Мотивація.

ІІІ.Актуалізація опорних знань.

ІУ.Засвоєння нового матеріалу.

1.Політико-адміністративний устрій держави.

2.Створення регулярної української армії.

3.Сподвижники Б.Хмельницького.

4.Економічна і соціальна політика.

5.Зовнішня політика Української козацької держави.

У.Закріплення вивченого матеріалу.

УІ.Підсумок уроку.

УІІ.Домашнє завдання.

Хід уроку

І.Перевірка домашнього завдання.

1.Самостійна робота учнів з карточками.

1.Проаналізуйте тексти документів і заповніть таблицю:

а) "Проте Хмельницький, не чекаючи, коли військо коронне до Запорожжя дійде і вирішивши поновити давню славу козацьку, вирушив у поля, читаючи не на силу, а на Господню ласку уповаючи… … козаки й татари над поляками гору взяли…"

б) "Хмельницький вислав наперед шеститисячний козацький загін, вони переконали дорогу ляхам, зробили завали, а самі засіли у тих закопах… козаки налетіли і обоз розгромили…"

в) "Рушили хоругви одна за одною, несучи, як мак, розсвітні ратища і шолом. Золотом виблискували їхні щити, султани, бунчуки, палачі й мечі… не знали вони, що всі ці багатства обміняють на бідні свити. Розгромлене ж військо у безладді тікало".

Назва битви. а б в

Дата .

Її результат.

Значення

2.Інші учні відповідають на питання і завдання.

1.Які результати і наслідки мала битва під Пилявцями?

2.Яких успіхів було досягнуто під час галицького рейду?

3.Що спонукало гетьмана припинити воєнні дії на початку листопада 1648 року? Як оцінюють цей крок Хмельницького історики?

4.Розкажіть про хід дій у 1649 році.

5.Які причини укладення Зборівського договору? Що передбачав цей договір?

ІІІ.Оголошення теми і мети. Мотивація.

Актуалізація опорних знань:

Що таке держава?

Яку роль відіграє вона в суспільстві?

Коли винкла перша держава у східних слов'ян?

Коли і внаслідок чого українські землі остаточно втратили державність?

Коли виникла можливість відродити українську державність?

ІУ.Засвоєння нового матеріалу.

1.Політико-адміністративний устрій держави.

Пояснюю, що визвольна війна сприяла

розбудові української держави.Пропоную учням

записами в зошит основні ознаки держави і по ходу

розповіді виписати факти, які це підтверджують.

Учні слухають розповідь вчителя, і використо-вуючи пам'ятку випису-ють в зошит основні ознаки держави. Робіть висновок: "Чи була дійсно створена козацька держава?"

Робота з пам'яткою "Основні ознаки держави"

1.Наявність території.

2.Об'єднання населення за територіальною ознакою.

3.Наявність органів влади і управління.

4.Рівноправність у міжнародному житті.

5.Наявність правових форм.

6.Наявність податкової системи.

7.Наявність зовнішніх атрибутів держави - столиці, герба, прапора тощо.

Розв'язання проблемного завдання.

Російський історик В.Ключевський вважав, що "Б.Хмельницький дивився на своє повстання тільки як на боротьбу козаків зі шляхтою, що пригнічувала їх, як останніх рабів…"

Аргументуйте свою точку зору на питання Національно-визвольна війна - це громадянська війна, чи всенародна боротьба за власну державу?

Яка верства населення відігравала найбільшу роль у діяльності державного апарату?

Яку роль у створенні держави відіграв Б.Хмельницький?

Як ви вважаєте, чому в Українській козацькій державі переважала виконавча влада?

Які повноваження мав гетьман?

2. Створення регулярної української армії.

Самостійне вивчення питання за підручником.

3.Сподвижники Б.Хмельницького. Пропоную заслухати наперед підготовлені повідомлення учнів про видатних соратників Богдана Хмельницького.

4.Економічна і соціальна політика .

Характеризую економічну і соціальну політику гетьмана. Учні самостійно під керівництвом вчителя заповнюють таблицю.

Заходи

Щодо козацтва

Щодо селянства

Щодо міщанства

Щодо духовенства

Бесіда.

З яких джерел наповнювалась державна казна?

Які податки виконували селяни, міщани?

Що було одиницею оподаткування?

Якими грошовими ознаками користувались у розрахунках?

Які були труднощі в заповненні державної казни?

5.Зовнішня політика Української козацької держави.

Аналіз таблиці "Міжнародні відносини Б.Хмельницького" (див.таблиці до теми)

Бесіда.

З якими державами підтримувались стосунки?

Для чого це було зроблено?

У.Закріплення вивченого матеріалу.

1.Відповіді на проблемне запитання.

2.Бесіда по вивченому.

Доведіть, що в ході війни склалась українська держава.

Яку територію займала Українська держава Б.Хмельницького? Покажіть її на карті.

Назвіть державну символіку.

Яким цілям були підпорядковані відносини Української козацької держави з іншими державами?

Заповніть схему "Держава Б.Хмельницького"

УІ.Підсумок уроку.

УІІ.Домашнє завдання.

1. § 19 посібника Швидька.

2.Скласти схему адміністративно-територіального устрою держави

Б.Хмельницького.
На головну


Hosted by uCoz