ѕ≥сл¤воЇнна в≥дбудова ≥ розвиток ”крањни в 1945-на початку 1950 рок≥вћета: ѕовторити, закр≥пити ≥ узагальнити матер≥ал теми.

–озвивати вм≥нн¤ й навички, ¤к≥ формувалис¤ на уроках теми.

¬иховувати в учн≥в почутт¤ патр≥отизму, толерантност≥, поваги до ≥сторичного минулого своЇњ держави.

“ип уроку: ѕерев≥рка й обл≥к знань, ум≥нь ≥ навичок.

ќбладнанн¤: ¬ар≥анти багатор≥вневих письмових завдань, п≥дготовлених вчителем.

’≥д уроку.

”чн≥ виконують завданн¤ , запропонован≥ вчителем, зг≥дно вар≥ант≥в. ” кожного на парт≥ прим≥рник завдань з власним вар≥антом.

1-й вар≥ант. 1-й р≥вень завдань (тестов≥ завданн¤).

1. Ќаркомат закордонних справ очолив: а)  орн≥йчук б) ћануњльський в)√ромико г) уб≥йович

2. ѕерша повоЇнна грошова реформа в≥дбулас¤: а)в 1945р. б) 1947р в)1953р. г) 1954р.

3. ¬ид≥л≥ть галуз≥ економ≥ки, ¤ким надавалось приоритетне значенн¤: а)с≥льське гос-во б)легка промис-ть в) транспорт

г) енергетика д) житлове буд≥вництво е) важка пром-ть

4. ѕоразку ќ”Ќ-”ѕј спричинили : а)в≥дсутн≥сть ≥ноземноњ допомоги б)репрес≥њ проти мирних жител≥в в)л≥кв≥дац≥¤ ”√ ÷ г)чисельна перевага рад¤нських в≥йськ д) соц≥ально-економ≥чн≥ реформи, зд≥йснен≥ рад¤нською владою.

5. Ќасл≥дком ≥ндустр≥ал≥зац≥њ в зах≥дн≥й ”крањн≥ було : а) занепад традиц≥йних галузей промисловост≥ б) деформац≥¤ збалансованог економ≥чного розвитку краю в) подоланн¤ традиц≥йноњ економ≥чноњ в≥дсталост≥.

6. ¬.—осюру було звинувачено в "буржуазному нац≥онал≥зм≥" за тв≥р а) "Ћюб≥ть ”крањну" б) "“рет¤ рота" в) "„ервона зима"

2-й р≥вень. «авдань. ƒайте визначенн¤ пон¤тт¤м:

ќќЌ

"∆дановщина"

3-й р≥вень.

1 питанн¤. Ќазв≥ть особливост≥ п≥сл¤воЇнноњ в≥дбудови в ”крањн≥.

2питанн¤. якими були причини, масштаби ≥ насл≥дки голоду 1946-47рр.?

4-й р≥вень. “ворче завданн¤.

як ви розум≥Їте висл≥в: " ожна людина њ маленьким гвинтиком великого механ≥зму, ¤кий працюЇ нев≥дмовно лише тод≥, коли кожен гвинтик м≥цно прикручений ≥ знаходитьс¤ на своЇму м≥сц≥."

2-й вар≥ант. 1-й р≥вень. “естов≥ завданн¤.

1питанн¤. ќстанн≥м митрополитом ”√ ÷ був а) Ўептицький б) —л≥пий в) «ал≥сний г)Ўухевич

2. ќперац≥¤ "¬≥сла в≥дбулас¤ а)1963р. б)1951р. в) 1947р.

г) 1948р.

3. „и був зумовлений вих≥д ”–—– на м≥жнародну арену? ј)  ер≥вництво —–—– прагнуло розширити вс≥й вплив у св≥т≥ б) ¬имогою —Ўј та ¬еликобритан≥њ в) вд¤чн≥стю ”крањн≥ за перемогу

4. ѕроблему зах≥дних кордон≥в ”–—– ≥ —–—– вир≥шили договори

а) з ѕольще¤ б) з ”горщиною в) з –умун≥Їю г) з „ехословаччиною

д) з Ќ≥меччиною

5. яке значенн¤ мала зм≥на кордон≥в ”–—– мала зм≥на кордон≥в ”– – , що сталас¤ в результат≥ 2-њ св≥товоњ в≥йни? ј) ”–—– стала найб≥льшою державою ™вропи б) значно зр≥с економ≥чний потенц≥ал в) зм≥цн≥ли позиц≥њ ”–—– на м≥жнародн≥й арен≥ г) основна маса етн≥чно украњнських земель об'Їдналас¤ в межах Їдиноњ держави.

6.  омун≥стична влада називала "украњнськими буржуазними нац≥онал≥стами" : а) ус≥х, хто був вих≥дцем з украњнськоњ нац≥ональноњ буржуаз≥њ б) ем≥грант≥в в) ус≥х, хто виступав за збереженн¤ мови, культури, звичањв, ≥сторичних традиц≥й украњнського народу.

2-й р≥вень. ƒайте визначенн¤ пон¤тт¤м: ”√ ÷ ≥ "лисенк≥вщина".

3-й р≥вень. 1. якими були мотиви ≥ насл≥дки операц≥њ "¬≥сла".

2. —характеризуйте д≥¤льн≥сть ”–—– на м≥жнародн≥й арен≥ наприк≥нц≥ 2-х св≥товоњ в≥йни ≥ в повоЇнн≥ роки.

4-й р≥вень. “ворче завданн¤. „и ≥снувала ймов≥рн≥сть перемоги ќ”Ќ-”ѕј на зах≥дно-украњнських земл¤х за умови п≥дтримки њх зах≥дними державами. «моделюйте ≥сторичну ситуац≥ю.Ќа головну—в≥т географ≥њ та туризмуHosted by uCoz