Основи місцевого самоврядуванняРозділ І. Вступ до навчальної дисципліни "Основи місцевого самоврядування"

Тема І. Основи організації влади в Україні - 1 год.

Тема 2. Поняття місцевого самоврядування - 1 год.

Тема 3. Державна влада та місцеве самоврядування - 1 год.

Розділ ІІ. З історії місцевого самоврядування

Тема 4. Виникнення та розвиток місцевого самоврядування в Європі - 1год.

Тема 5 Становлення місцевого самоврядування в Україні - 2 год.

Становлення місцевого самоврядування

Військово-адміністративне самоврядування

Тема 6. Місцеве самоврядування в незалежній Україні - 2 год.

Відновлення місцевого самоврядування в Україні: передумови та етапи

Проблеми та перспективи розвитку місцевого самоврядування

Розділ ІІІ. Основи місцевого самоврядування

Тема 7. Правова основа місцевого самоврядування - 3 год.

Конституційні основи місцевого самоврядування

Роль Європейської хартiї мiсцевого самоврядування у формуваннi правової основи мiсцевого самоврядування в Українi

Чинне законодавство України про місцеве самоуправління. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21 травня 1997р.

Тема 8. Матеріальна та фінансова основи місцевого самоврядування - 2год.

Матеріальна основа місцевого самоврядування. Комунальна власність та її правовий режим

Фінансова основа місцевого самоврядування. Місцеві фінанси та місцеві бюджети

Розділ ІV. Система місцевого самоврядування

Тема 9. Територіальна громада - основний елемент системи місцевого самоврядування - 3 год.

Територіальна громада та її члени. Форми здійснення територіальною громадою місцевого самоврядування. Місцеві вибори та місцеві референдуми. Місцеві ініціативи та громадські слухання.

Рольова гра "Великі проблеми маленького міста"

Тема 10. Органи та посадові особи місцевого самоврядування - 3 год.

Види органів місцевого самоврядування. Міська, сільська та селищна рада та її структура

Виконавчі органи місцевого самоврядування. Місце та роль сільського, селищного та міського голови в системі місцевого самоврядування.

Депутат сільської, селищної, міської ради. Управління та відділи виконкомів.

Тема 11. Органи самоорганізації населення - 1 год.

Розділ V. Функції та повноваження місцевого самоврядування

Тема 12. Завдання та функції місцевого самоврядування. - 1 год.

Тема 13. Повноваження місцевого самоврядування та форми їх здійснення -2 год.

Повноваження місцевого самоврядування. Самоврядні та делеговані форми здійснення повноважень.

Розподіл повноважень між органами та посадовими особами місцевого самоврядування.

Тема 14. Акти місцевого самоврядування. Статут територіальної громади - "Мала Конституція міста" - 1 год.

Розділ VІ. Гарантії місцевого самоврядування

Тема 15. Захист прав та інтересів територіальної громади - 2год.

Відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування перед територіальною громадою, перед державою. Судовий захист прав та інтересів місцевого самоврядування.

Державна програма сприяння розвитку місцевого самоврядування в Україні.

Тема 16. Стратегія, планування економічного розвитку міста - 2 год.

Досвід територіальної громади м. Прилуки щодо впровадження та розвитку місцевого самоврядування.

Реформування окремих галузей міського господарства.

Розділ VІІ. Світовий досвід місцевого самоврядування

Тема 17. Організація та удосконалення місцевої влади в зарубіжних країнах - 1 год.

Розділ VІІІ. Молодь і самоврядування

Тема 18. Роль молодіжних організацій у здійсненні місцевого самоврядування - 1 год.

Тема 19. Учнівське та студентське самоврядування. Рольова гра "Вибори президента школи" - 2 год.

Учнівське та студентське самоврядування

Рольова гра "Вибори президента школи". Передвиборча агітація та підсумки виборів.

Тема 20. Учнівські проекти - 2 год.

Учнівські проекти. Головні етапи дій.

Розробка та обговорення проектів щодо вирішення однієї з місцевих проблем.

Участь громадян у місцевому самоврядуванніНа головну

Hosted by uCoz