Територіальна громада та її члени. Форми здійснення територіальною громадою місцевого самоврядування. Місцеві вибори та місцеві референдуми. Місцеві ініціативи та громадські слухання.Огляд уроку. Урок присвячується місцевому самоврядуванню - одній із форм здійснення народовладдя на місцевому рівні, зокрема, увага акцентуватиметься на територіальній громаді - основному елементі системи місцевого самоврядування. Особливість цієї теми в тому, що вона пов'язана з повсякденним життям громадян, максимально наближена до їхніх реальних проблем. Важливими є питання про ефективність участі населення в управлінні суспільними справами, взаємодію місцевої представницької влади з територіальною громадою. Учні також одержать інформацію про те, які традиції існують у Європейській практиці самоврядування.

Основні завдання. Засвоєння учнями знань про зміст і суть основних понять; усвідомлення ролі місцевого самоврядування у процесі демократизації суспільства; формування громадської активності учнів; розвиток умінь використовувати на практиці набуті знання.

Очікувані результати.

Після уроку учні зможуть:

пояснювати зміст основних понять;

характеризувати місцеве самоврядування;

називати форми участі громадян у суспільно-політичному житті територіальної громади;

усвідомити значення місцевого самоврядування в житті територіальної громади;

брати участь у місцевому самоврядуванні; бути учасниками учнівського самоврядування;

оцінювати сучасний стан законодавства України щодо місцевого самоврядування й реальну практику (свого міста зокрема).

Основні поняття. Місцеве самоврядування, територіальна громада, місцеві ради, виконавчі комітети, органи самоорганізації населення, місцевий референдум, місцеві вибори, загальні збори громадян за місцем проживання, місцеві ініціативи та громадські слухання.

Методи і прийоми. Лекція, бесіда, самостійна робота учнів.

Хід уроку

1. Перевірка домашнього завдання (8хв.).

Представники груп повідомляють результати вивчення громадської думки щодо перспектив утворення демократії в Україні (опитування проводилось серед вчителів, батьківської громадськості, старшокласників).

Учні під керівництвом учителя роблять висновки за результатами дослідження.

2. Вивчення нового матеріалу (35 хв.).

Учитель пояснює матеріал пункту 9.1 тексту параграфа, акцентуючи увагу на змісті поняття "місцеве самоврядування", "територіальна громада" та її члени.

Опрацьовується Ст. 1 Закону України "Про місцеве самоврядування" (4 хв.).

Клас ділиться на дві групи, одна з яких знаходить у Конституції України ст. 143; опрацьовує її, інша - відповідно до конституційних положень працює із Законом України "Про місцеве самоврядування", ст.6.

Опрацьований матеріал обговорюється всім класом.

Учитель робить висновки про пріоритет територіальної громади в системі місцевого самоврядування (8хв.).

Пункт 9.2 та 9.3 підручника містить інформацію про форми здійснення територіальною громадою місцевого самоврядування та безпосередню участь учнів територіальної громади у здійсненні місцевого самоврядування.

Під час обговорення необхідно звернути увагу на основний момент - що утворює систему місцевого самоврядування.

Клас розділиться на 4 групи, які повинні будуть розкрити зміст таблиці, вміщеної на с. 43 під назвою " Форми безпосередньої участі громадян у місцевому самоврядуванні" після опрацювання самостійно пункту 9.3.

І група розкриє зміст поняття "місцеві вибори та референдуми";

ІІ група - зміст поняття "загальні збори громадян за місцем проживання;

ІІІ група - розкриє поняття "громадські слухання" з урахуванням Ст. 13 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні";

ІV група опрацьовує питання "місцеві ініціативи".

Підсумовуючи сказане, дати відповідь на запитання, як взаємодіють між собою форми прямого волевиявлення (див. таблицю на с.43).

Відповіді на запитання 3,4 на с. 46.

3. Проведення підсумків уроку (2 хв.).

Учитель підводить підсумки уроку і оголошує домашнє завдання.

4. Домашнє завдання

1. Опрацювати текст §9 і підготуватися до проведення у класі громадських слухань з найбільш важливих питань класу.

Індивідуальні завдання (ІІІ групи).

Підготувати повідомлення:

"Про організацію громадських слухань в м. Прилуки".

"Про утворення і роботу в м. Прилуки благодійного фонду "Здоров'я".

"Про досвід місцевого самоврядування за кордоном".

3. Опрацювати Ст. 38, 39, 40 Конституції України, в яких розкриваються форми безпосередньої участі громадян в управлінні суспільними

справами.

Ознайомитися з положеннями розділу ХІ Основного Закону про функції

й повноваження органів місцевого самоврядування.На головну

Hosted by uCoz