Акти місцевого самоврядування. Статут територіальної громади - "мала конституція міста"Огляд уроку. визначити роль правових актів, які приймаються в системі місцевого самоврядування; формувати вміння учнів використовувати документи як джерело знань; розвиток умінь використовувати на практиці набуті знання. Учні вже володіють певними знаннями про систему місцевого самоврядування, про повноваження, якими наділені органи місцевого самоврядування. На цьому уроці учні ознайомляться з нормативною умовою функціонування територіальної громади та органів місцевого самоврядування - прийняття правових актів, їх види та юридична сила. Також самостійно опрацюють "Статут територіальної громади м. Прилуки ." Основні ідеї , що мають засвоїти учні : важливість прийняття нормативних документів, яке значення для громадян міста має "Статут територіальної громади міста Прилуки ."

Очікувані результати.

- учні повинні знати які правові акти приймаються в системі місцевого самоврядування.

- оцінювати сучасний стан законодавства України щодо місцевого самоврядування.

Основні поняття. Правові акти, референдум, регламент, статут територіальної громади.

Методи і прийоми. словесні (бесіда, лекція),самостійна робота учнів.

Обладнання і матеріали. Підручник, Конституція України, Статут територіальної громади міста Прилуки.

Тип уроку. Урок вивчення нового матеріалу.

Хід уроку

I. Вивчення нового матеріалу (15хв)

Важливою нормативною умовою функціонування територіальної громади та органів місцевого самоврядування є правові акти ,прийняті в системі самоврядування. Рада в межах своїх повноважень приймає нормативні та інші акти у формі рішень (ст.59 Закону України "Про місцеве самоврядування .") Виконавчий комітет сільської, селищної , міської ради приймає також рішення , а сільський , селищний, міський голова видає розпорядження. Ці акти та рішення є обов'язковими для виконання на відповідній території (ст.144 Конституції України).Особливе місце серед місцевих нормативно-правових актів займають статути територіальних громад, які є важливою умовою функціонування територіальної громади та її органів. Статути називають ще "комунальними конституціями " чи "хартіями самоврядування ."

В м. Прилуки рішенням міської ради на 19 сесії 23 скликання від 31 травня 2001 р. затверджено Статут територіальної громади м. Прилуки . Цей статут відповідно Конституції та Законів України ,закріплює систему місцевого самоврядування м. Прилуки, форми і порядок здійснення місцевого самоврядування територіальною громадою м. Прилуки, функції і повноваження органів і посадових осіб місцевого самоврядування м. Прилуки, статус органів самоорганізації населення .

Завдання учням. робота з документом (20хв.)

Учні об'єднуються у 5 груп і опрацьовують " Статут територіальної громади м. Прилуки ."

II. Узагальнення та систематизація. (10 хв.)

Учні виконують завдання, перевіряється ступінь досягнення очікуваних результатів, оцінюється робота учнів на уроці і оголошується домашнє завдання.

Домашнє завдання

Підручник , тема 14, параграф 14.1-14.2.На головну

Hosted by uCoz