Розробка та обговорення проектів щодо вирішення однієї з місцевих проблемОгляд уроку. Урок слід побудувати так, щоб дати можливість учням висловити власну думку з обраної ним проблеми, колективно обговорити її, сприяти виробленню в учнів почуття власної гідності, бажання приносити користь рідному місту.

Очікувані результати. Після уроку учні зможуть:

використовувати набуті знання на практиці в ході розробки бізнес-планів.

Методи та прийоми. Рольова гра, дискусія.

Хід уроку

1. Організаційний момент (2 хв.) Сьогодні заключний урок вивченого нами курсу "Основи місцевого самоврядування", і він дуже важливий, адже саме сьогодні ви зможете на практиці застосувати весь теоретичний матеріал, який по зернинці збирали протягом навчального року. Саме сьогодні ви вільно висловите власну думку з обраної вами проблеми, обговорите її в колі класного колективу.

2. Обговорення проектів (40 хв). Учні групами, а можливо, й особисто представляють розроблені ними проекти, по закінченні представлення кожного - обговорення класом.

3. Підсумок уроку (3 хв.)

Чого ви навчилися в ході реалізації проекту?

Що б ви зробили по-іншому?

Яких помилок допустили при підготовці?

Що потрібно було б змінити наступного разу?На головну

Hosted by uCoz