Поняття місцевого самоврядуванняОгляд уроку. Урок присвячується поняттю місцевого самоврядування - одній з форм здійснення народовладдя на місцевому рівні. Особливості цієї теми в тому, що вона пов'язана з повсякденним життям громадян.

Важливим є питання про розрізнення корпоративного та місцевого самоврядування (визначення його принципів). Учні також ознайомляться із Конституцією України (розділ ХІ, стор. 140), Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" (ст..4) та Європейською хартією місцевого самоврядування".

Основними завданнями уроку є: засвоєння учнями знань про зміст і суть основних понять; усвідомлення ролі місцевого самоврядування у процесі демократизації суспільства; формуванню громадської активності учнів; розвиток умінь використовувати на практиці набуті знання.

Очікувані результати. Після уроку учні зможуть:

пояснювати зміст основних понять;

характеризувати місцеве самоврядування;

усвідомити значення місцевого самоврядування в житті територіальної громади;

бути учасниками учнівського самоврядування;

оцінювати сучасний стан законодавства України щодо місцевого самоврядування й реальну практику.

Основні поняття. Місцеве самоврядування, корпоративне самоврядування, територіальна громада, принципи місцевого самоврядування.

Методи та прийоми. Лекція, бесіда, самостійна робота учнів.

Обладнання, матеріали. Посібник, Конституція України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Європейська хартія місцевого самоврядування".

Хід уроку

Перевірка домашнього завдання (8 хв.).

Вибірково в учнів переглядаються конспекти. Два учні працюють біля дошки над порівняльною таблицею:

1 Учень 2 Учень
Місцеве самоврядування Місцеве управління

Запитання - відповіді (в усній формі):

Які держави існували на території сучасної України?

Назвати принципи організації державної влади в Україні.

Яке місце займає місцеве самоврядування в системі влади?

Дати визначення: місцеве самоврядування,

Місцеве управління.

Учні під керівництвом учителя роблять висновки за результатами виступів.

Вивчення нового матеріалу (35хв.)

Учитель пояснює матеріал пункту 2.1 тексту теми 2 , акцентуючи увагу на змісті та формах самоврядування.

Далі вчитель пропонує учням поділитися на три групи і в групах відповісти на запитання 2 (с.13), попередньо ознайомившись із п.2.2 . Результати відповідей обговорюються всім класом. Учитель акцентує увагу учнів, роблячи висновок, на загальних принципах місцевого самоврядування.

Пункт 2.3 посібника містить інформацію про визначення місцевого самоврядування в Конституції України, в Законі України "Про місцеве самоврядування в Україні" та в "Європейській хартії місцевого самоврядування". Учні опрацьовують пункт самостійно. Під час обговорення вчитель знайомить учнів із офіційними джерелами, звертає увагу на те, що ст. 7 Конституції України проголошує місцеве самоврядування як один із основних принципів організації і здійснення влади в суспільстві й державі.

Варто використати текст Конституції України р.11 "Місцеве самоврядування", звертаючи увагу на те яке визначення місцевого самоврядування дає даний закон і як формуються органи місцевого самоврядування. (Ст. 140, 141).

Вчитель знайомить учнів з витягами "Європейської хартії місцевого самоврядування, визначаючи, що вони є основним міжнародно-правовим документом для країн - членів Ради Європи, який містить стандарти щодо організації управління, які є обов'язковими для держав - членів Ради Європи.

Учням пропонується самостійно виписати визначення поняття " місцеве самоврядування" і з вище названих документів і порівняти. Далі вчитель проводить бесіду з учнями за матеріалами пункту 2.3. і документальних джерел про специфіку місцевого самоврядування в різних державах. Використовує як учнівські знання, так і власний досвід, доповнює відповіді учнів.

Підведення підсумків уроку. (2 хв.) Учитель підводить підсумки уроку й пропонує учням підготувати вдома повідомлення про використання поняття "місцеве самоврядування" в деяких країнах світу.

Домашнє завдання.

Опрацювати текст теми 2, пункти 2.1 - 2.3., с. 10-13.

Переглянути статті 7.140, 141 Конституції України.

Ознайомитись із Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" (зокрема, стаття 4).

Порівняти визначення місцевого самоврядування, що міститься в "Європейській хартії місцевого самоврядування" та в Конституції України (усно).На головну

Hosted by uCoz