Становлення місцевого самоврядуванняОгляд уроку. На уроці учні знайомляться із становленням місцевого самоврядування на різних етапах розвитку суспільства, зокрема: громадівське самоврядування за часів Київської Русі, війтівство, магдебурзьке право, міська дума, губернські земські збори, органи "пролетарської диктатури" - ради. Дискутуючи на історичні теми учні, у вигляді письмового аналізу відмічають позитиви й негативи тогочасного самоврядування на всіх етапах існування держави.

Очікувані результати. Після опрацювання матеріалу уроку учні зможуть:

пояснити історичні віхи становлення самоврядування України на певних етапах розвитку суспільства;

оцінити значимість місцевого самоврядування в різні періоди життя людства;

Пояснити та оцінити роль місцевого управління у відстоюванні принципів демократії.

Основні поняття. Громадівське самоврядування, народне віче, верв, війтівство, магдебурзьке право, міська дума, губернські земські збори, куріальна система, ради.

Методи та прийоми. Пояснення вчителя, "мозковий штурм", діалог, дискусія.

Обладнання, матеріали. Посібник, карта, ілюстрації та малюнки.

Хід уроку

I. Мотивація. (5хв) У вступному слові вчитель звертає увагу на те, що місцеве самоврядування кожної країни відображає традиції народу, рівень розвитку суспільства та умови його існування. Це стосується і самоврядування України, яке існувало з найдавніших часів і мало давні демократичні традиції. Щоб оволодіти знаннями про сучасне місцеве самоврядування в Україні, потрібно прослідкувати розвиток його на певних етапах становлення суспільства. Зрозуміти, на яких історичних підвалинах формувалося наше місцеве самоврядування.

II Вивчення нового матеріалу. (30хв). Під керівництвом учителя поступово записується план уроку на основі діалогу з учнями, враховуючи те, що деякі історичні факти учні вже знають.

Громадівське самоврядування за часів Київської Русі.

Війтівство на українських землях, які входили до Великого Князівства Литовського.

Магдебурзьке право в українських містах із середини ХІVст.

Українська козацька держава.

Міське самоврядування в Україні за російським зразком - міські думи (з 1785р.).

Регіональне самоврядування на загальноімперських засадах - губернські земські збори (з 1864р.).

Місцеве управління в Україні за радянських часів.

Перші шість питань розглядаються на основі діалогу та дискусій з учнями. Вчитель підкріплює вивчення ілюстраціями, малюнками, фактами. Сьоме питання вчитель розповідає сам. Четверте питання досконало не розглядати, а залишити на наступний урок.

На другому етапі пропонуємо учням дискусію на тему: "Що дало місцеве самоврядування на кожному історичному етапі для розвитку суспільства?", в ході якої учні використовують точну інформацію. (10хв)

III. Підведення підсумків уроку. (10хв) У підсумку уроку розглядають питання:

Чому місцеве самоврядування відображає рівень розвитку суспільства та умови його існування?

Які ознаки покладено в громадівське самоврядування й чому?

Що передбачило магдебурзьке право?

Які нові установи міського самоврядування були запроваджені внаслідок муніципальної реформи Катериною ІІ і коли?

Що входило в систему земських установ?

Чому ідея місцевого самоврядування суперечила ленінській доктрині соціалістичної держави?

Питання обговорюються колективно, або розподіляються між групами.

Домашнє завдання.

Опрацювати пункти 5.1, 5.2, 5.4, 5.5 теми 5 з посібника.

Дати відповіді на запитання в кінці5-ої теми посібника.На головну

Hosted by uCoz