Проблеми та перспективи розвитку місцевого самоврядуванняОгляд уроку. Урок присвячується проблемам та перспективам розвитку місцевого самоврядування. Учитель заздалегідь пропонує учням провести урок у формі круглого столу. За 2 тижні до уроку вчитель пропонує учням перелік проблем розвитку місцевого самоврядування та наступні завдання: опрацюйте та проаналізуйте дані проблеми; на основі здобутих знань на уроках "Основи самоврядування" та "Основи правознавства" сформулюйте власне бачення вирішення проблем. Основне завдання уроку - навчити учнів брати участь у роботі "круглого столу"; формувати в учнів уміння вести ділову, толерантну дискусію при вирішенні важливих проблем; розвивати уміння говорити чітко, стисло, зрозуміло, використовуючи при цьому професійну термінологію; розвивати уміння висловлювати власну думку, доводити її; формувати активну громадську активність учнів.

Очікувані результати. Після уроку учні зможуть:

аналізувати, давати власну оцінку запропонованим проблемам;

виступати перед аудиторією, захищати власну позицію;

толерантно ставитись до думок товаришів;

вибирати головне та другорядне , об'єктивне та суб'єктивне.

Основні поняття. Круглий стіл, проблеми місцевого самоврядування, перспективи розвитку місцевого самоврядування, самодостатня територіальна громада.

Методи та прийоми. Робота "круглого столу".

Обладнання, матеріали. У класній кімнаті парти розташовуються по колу. На партах ставляться таблички з назвами груп осіб, які беруть участь у роботі "круглого столу". Заздалегідь учитель визначає ці групи й відповідно розподіляє між ними підготовчу роботу.

Групи:

Доповідач по проблемі.

Депутати міської ради на чолі з головою.

Представники місцевих ЗМІ.

Громадські активісти.

Юрист.

Соціолог.

Хід уроку

1. Мотивація

Вступне слово вчителя

Вчитель відзначає, що місцеве самоврядування з моменту свого відновлення досягло багатьох вершин розвитку. Але, незважаючи на всі досягнення, залишається величезна кількість проблем, яка вимагає негайного вирішення. На жаль, чинне законодавство не відповідає потребам часу, не в змозі забезпечити бажаний рівень розвитку місцевого самоврядування.

2. Оголошення початку роботи

Сьогодні ми проводимо засідання "круглого столу" за темі "Проблеми та перспективи розвитку місцевого самоврядування в Україні" з метою з'ясувати зміст проблем та накреслити шляхи їх вирішення.

Для участі в роботі нашого зібрання запрошені депутати міської ради, представники місцевих ЗМІ, громадські активісти, юрист, соціолог.

Слово надається доповідачу.

Доповідач називає проблеми розвитку місцевого самоврядування, спираючись на текст підручника, періодичну пресу.

Слово надається соціологу.

Соціолог доводить зібранню результати опитування громадської думки щодо проблем місцевого самоврядування, вказуючи на найбільш поширені відповіді:

Відсутність організаційної самостійності місцевого самоврядування.

Незаконне втручання у справи територіальної громади органів державної влади.

Відсутність достатньої кількості фінансових ресурсів.

Недосконале законодавство щодо місцевого самоврядування.

Недостатня робота місцевого самоврядування в напрямку надання соціальної допомоги населенню.

Слово надається громадським активістам.

Громадські активісти висловлюють власне бачення проблеми, підтримуючи громадську думку та підкреслюючи необхідність внесення змін до чинного законодавства.

Слово надається юристу.

Юрист дає правове тлумачення відповідності діяльності органів місцевого самоврядування чинному законодавству. Акцентується увага на вирішальному значенні основних правових документів, на основі яких будується робота органів місцевого самоврядування: Конституція України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Європейська Хартія місцевого самоврядування. Підкреслюється, що ні в Конституції, ні в чинному законодавстві не визначено територіальної основи місцевого самоврядування, ще не забезпечена на практиці організаційна самостійність місцевого самоврядування, захист від незаконного втручання у справи територіальної громади органів державної влади, відсутність необхідних для виконання функцій місцевого самоврядування матеріальних та фінансових ресурсів.

Слово надається депутатам міської ради.

Депутати висловлюють власні думки щодо існуючих проблем та необхідності проведення адміністративної та муніципальної реформ, які мають бути спрямовані на:

Забезпечення територіальності місцевого самоврядування.

Забезпечення повсюдності місцевого самоврядування.

Забезпечення формування самодостатніх територіальних громад.

Чіткий розподіл повноважень між органами місцевого самоврядування різного рівня та органів державної влади.

3. Підведення підсумків, оголошення домашнього завдання

Вивчити текст підручника 6.2.

Виконати завдання 3,4 на с. 28.На головну

Hosted by uCoz