Організація та удосконалення місцевої влади в зарубіжних країнахОгляд уроку. На уроці учні отримають знання про організацію та удосконалення місцевої влади в зарубіжних країнах. Учні вивчать характерні риси різних систем управління на місцевому рівні та причини їх різноманітності. Урок проводиться за допомогою методу "Робота в малих групах". Учні продовжать розвивати уміння працювати в групах, висловлювати власну думку, аргументовано доводити її правомірність, виступаючи перед аудиторією.

Очікувані результати. Після уроку учні зможуть:

працювати в групах;

висловлювати власні ідеї, захищати, доводити їх;

розпізнавати різні моделі організації влади на місцях;

виділяти головні, характерні риси;

аналізувати фактори, що вплинули на формування різних моделей організації влади на місцях.

Основні поняття. Англо-американська модель;

континентальна модель;

іберійська модель;

радянська модель;

Методи та прийоми. Робота в малих групах.

Обладнання, матеріали. Класну кімнату необхідно підготувати: парти вишикувати так, щоб кожна група сиділа окремо;

підручники.

Хід уроку

1. Мотивація.

Вступне слово вчителя.

Місцеве самоврядування є найпоширенішою формою народовладдя в усьому світі. Конституції Німеччини, США, Італії, Греції, Іспанії, Франції та інших країн гарантують право на місцеве самоврядування. У різних державах застосовують різні системи управління на місцевому рівні, на вибір яких впливають такі фактори, як: державний режим, форма державного устрою, неоднаковий підхід до розуміння сутності та природи державної влади, розмежування адміністративно-територіальних одиниць на "природні" та "штучні", національні та історичні традиції, тощо.

Виділяють такі основні варіанти організації влади на місцях:

англо-американська

континентальна (французька, романо-германська або європейська)

іберійська

радянська

2. Вивчення нового матеріалу.

Для більш ефективного вивчення характерних рис кожної моделі вчитель пропонує поділити клас на 4 групи. Кожна група опрацьовує характеристику вибраної моделі. Вчитель коротко знайомить учнів з правилами роботи в малих групах.

Кожна група отримує завдання: опрацювати зміст підручника (відповідно до вибраної моделі), оголосити результати роботи групи за планом:

Назва моделі.

Витоки моделі.

Рівень автономності органів місцевого самоврядування.

Для яких країн характерна модель.

Групи працюють над вирішенням завдання. По закінченню відведеного часу представник кожної групи висловлює думку групи.

Варіант відповіді:

Англо-американська модель.

Модель бере свій початок з місцевих громад та парафій, а також із міст середньовічної Англії.

Значна автономія органів місцевого самоврядування щодо держави.

Контроль здійснюється непрямим шляхом - через центральні міністерства. Притаманний жорсткий судовий контроль.

США, Великобританія.

3. Закріплення вивченого матеріалу.

Вчитель пропонує учням дати відповіді на запитання 1,2,3 на

с. 88 підручника.

4. Підведення підсумків, оголошення домашнього завдання.

Вивчити тему 17.1.

Виконати завдання 4 ст.88 (письмово).На головну

Hosted by uCoz