–ольова гра "¬елик≥ проблеми маленького м≥ста"ќгл¤д уроку. ќсновне завданн¤ уроку-гри "¬елик≥ проблеми маленького м≥ста" - навчити учн≥в брати участь в обговоренн≥ актуальних проблем; вм≥ти застосовувати демократичн≥ процедури вир≥шенн¤ конфл≥ктних ситуац≥й; використовувати набут≥ знанн¤ на практиц≥; розвивати вм≥нн¤ осмислювати позиц≥њ р≥зних д≥йових ос≥б проблеми; формувати громад¤нську активн≥сть учн≥в.

” ход≥ гри повод¤тьс¤ громадськ≥ слуханн¤ в ком≥с≥њ м≥сцевоњ (м≥ськоњ) ради народних депутат≥в. ћета слуханн¤: отримати об'Їктивну ≥нформац≥ю про стан справ щодо питанн¤, ¤ке розгл¤даЇтьс¤ на слуханн≥, з'¤сувати головн≥ потреби кожноњ ≥з стор≥н, спробувати вир≥шувати реальн≥ шл¤хи розв'¤занн¤ проблеми. ѕ≥дготовку до гри треба розпочати заздалег≥дь на практичному зан¤тт≥ (урок 2), розпод≥лити, п≥дготувати рол≥, але попередньо учн≥ (всього 8 груп) повинн≥ зустр≥тис¤ з депутатами - членами пост≥йноњ ком≥с≥њ м≥ськоњ ради з питань охорони здоров'¤, охорони материнства й дитинства, соц≥ального захисту населенн¤ й еколог≥њ, запрошеними - представниками орган≥в самоорган≥зац≥њ населенн¤; прац≥вниками виконкому, представником адм≥н≥страц≥њ п≥дприЇмства; головним л≥карем м≥ськоњ л≥карн≥; громадським ≥нспектором охорони навколишнього середовища, громадськими актив≥стами нашого м≥ста, отримати поради щодо п≥дготовки громадських слухань з приводу ситуац≥њ, що склалас¤.

ќч≥куван≥ результати. ѕ≥сл¤ уроку учн≥ зможуть:

брати участь в ≥м≥тац≥йн≥й гр≥;

виступати перед аудитор≥Їю, захищати свою позиц≥ю;

визначити власну позиц≥ю щодо теми слуханн¤;

визначити ≥нтереси р≥зних сусп≥льних груп;

з'¤сувати роль м≥сцевого самовр¤дуванн¤ в житт≥ громад¤н.

ќсновн≥ пон¤тт¤. √ромадськ≥ слуханн¤, м≥сцеве самовр¤дуванн¤.

ћетоди та прийоми. –ольова гра, дискус≥¤, самост≥йна робота учн≥в.

ќбладнанн¤, матер≥али.  ласну к≥мнату необх≥дно п≥дготувати дл¤ проведенн¤ слуханн¤, розташувати столи дл¤ член≥в ком≥с≥њ по фронту зали, перед столами член≥в ком≥с≥њ поставити ст≥лець та ст≥л дл¤ виступу й опитуванн¤ запрошених ос≥б, окремо передбачити м≥сц¤ дл¤ представник≥в масовоњ ≥нформац≥њ, гл¤дач≥в.

’≥д уроку

1. ¬ступне слово учител¤. ”читель озвучуЇ ситуац≥ю, з приводу ¤коњ в≥дбуватимутьс¤ громадськ≥ слуханн¤, визначаЇ мету слуханн¤, знайомить ус≥х з д≥ючими особами: депутатами - членами пост≥йноњ ком≥с≥њ м≥ськоњ ради з питань охорони здоров'¤, охорони материнства й≥ дитинства, соц≥ального захисту населенн¤ й еколог≥њ, запрошеними - представниками орган≥в самоорган≥зац≥њ населенн¤; прац≥вниками виконкому, представником адм≥н≥страц≥њ п≥дприЇмства; журнал≥стами; головним л≥карем м≥ськоњ л≥карн≥; громадським ≥нспектором охорони навколишнього середовища, громадськими актив≥стами.

2. —итуац≥¤. ¬ одному з м≥крорайон≥в м≥ста знаходитьс¤ п≥дприЇмство по виробництву пластмасових вироб≥в.

ќстанн≥м часом значно зросла захворюван≥сть жител≥в цього м≥крорайону, зокрема д≥тей. «а висновками л≥кар≥в, така ситуац≥¤ склалас¤ через промислове забрудненн¤ атмосфери. який вих≥д ≥з ситуац≥њ, що склалас¤?

3. ≤м≥тац≥¤ слухань. «ас≥данн¤ проводить голова з числа депутат≥в м≥ськради. ¬≥н встановлюЇ регламент виступ≥в. ќголошуЇтьс¤ пор¤док наданн¤ слова. ƒепутати, члени ком≥с≥њ, мають право ставити запитанн¤ виступаючим. ѕ≥сл¤ того, ¤к заслухано вс≥х учасник≥в зас≥данн¤, члени ком≥с≥њ оголошують перерву дл¤ виробленн¤ ком≥с≥Їю ≥нформац≥йного р≥шенн¤ (резюме). —луханн¤ завершуютьс¤ оголошенн¤м резюме, ¤ке передаЇтьс¤ "журнал≥стам" м≥сцевих «ћ≤. "∆урнал≥сти" за п≥дсумками слухань випускають газету, ¤ка вив≥шуЇтьс¤ в клас≥ до початку наступного уроку.

4. ѕ≥дведенн¤ п≥дсумк≥в гри. ѕ≥сл¤ завершенн¤ гри проводитьс¤ колективне обговоренн¤ за участю вс≥х учн≥в за питанн¤ми:

чи задовольнило вас вир≥шенн¤ даноњ проблеми саме таким чином?

¤ке вир≥шенн¤ ц≥Їњ проблеми запропонували б ви?

¤ке значенн¤ публ≥чн≥ слуханн¤ матимуть дл¤ учасник≥в? (—л≥д зазначити, що громадськ≥ слуханн¤ у пост≥йних ком≥с≥¤х рад провод¤тьс¤ дл¤ з'¤суванн¤ де¤ких факт≥в житт¤ громад¤н, слугують поглибленню про≥нформованост≥ населенн¤ про певн≥ проблеми на дан≥й територ≥њ. ¬они використовуютьс¤ дл¤ зд≥йсненн¤ контролю за д≥¤льн≥стю виконавчих структур, спри¤ють п≥двищенню авторитету депутат≥в серед громад¤н, ефективност≥ њх д≥¤льност≥).

5. ѕ≥дведенн¤ п≥дсумк≥в уроку. ”читель п≥дводить п≥дсумки роботи за 2 уроки й оц≥нюЇ участь у ньому учн≥в.Ќа головну

Hosted by uCoz