Основи організації влади в УкраїніОгляд уроку. Це вступний урок до курсу "Основи місцевого самоврядування", який включає лекцію вчителя та елементи діалогового спілкування з класом з метою надання учням загального уявлення про курс "Основи місцевого самоврядування" та його завдання, ознайомлення із структурою та змістом посібника та методикою роботи з ним. На цьому ж уроці учні отримують загальне уявлення про місцеве самоврядування. Їм пропонується розглянути основи організації влади в Україні з використанням знань, які учні вже отримали з курсу "Основи правознавства", що забезпечує ефективніший розгляд питання.

Очікувані результати. Після уроку учні зможуть:

розуміти мету, завдання та зміст курсу "Основи місцевого самоврядування; орієнтуватися у структурі посібника та методиці роботи з ним;

усвідомити конституційні принципи й систему організації влади в Україні;

визначити поняття "місцеве самоврядування та місцеве управління" в цілому, уміти їх розрізняти;

пояснювати зміст основних понять.

Основні поняття. Місцеве самоврядування, децентралізація влади, деконцентрація влади, місцеве управління.

Методи та прийоми. Пояснення вчителя, бесіда, робота з посібником та Конституцію України.

Обладнання, матеріали. Посібник, Конституція України.

Хід уроку

1. Мотивація. (12 хв.) Урок починається із вступного слова вчителя, що містить мотиваційні настанови на вивчення учнями курсу "Основи місцевого самоврядування" та забезпечує більш свідоме засвоєння учнями матеріалу. Учні здійснюють екскурс сторінками посібника. Він супроводжується коментарями вчителя і, таким чином, носить керований характер. Школярі ставлять питання вчителю під час екскурсу й одержують відповіді на них. Після цього вчитель ставить нетрадиційне для багатьох навчальних курсів варіативної частини навчального плану запитання: "Навіщо ми з вами вивчаємо курс "Основи місцевого самоврядування"? Дискусія в групах покликана забезпечити чітку та аргументовану відповідь на поставлене запитання. (7хв.)

Урок продовжується бесідою вчителя з класом, під час якої учні пригадують уже відому їм інформацію з курсу "Основи правознавства" про історію державотворення на українських землях та конституційну систему влади в Україні, що забезпечує ефективнішу можливість до першого уроку з теми "Основи організації влади в Україні". (5хв.)

2. Вхідне тестування (5хв.) учнів поєднує в собі фронтальне опитування та елементи бесіди. Така форма найефективніша, тому що об'єднує відповіді учнів з інформацією вчителя.

3. Вивчення нового матеріалу (23 хв.) доцільніше за все здійснювати, спираючись на знання учнів, отримані ними в 9-му класі. У діалозі вчителя з учнями й під час фронтального опитування буде переважати живе слово вчителя або цікаві відповіді учнів, що залежить від їх підготовленості. При розгляді питання про конституційні принципи організації влади в Україні можна використати історичні джерела (форми державного існування). Як правило таку форму доцільно використовувати при загальному низькому рівні готовності класу до самостійних відповідей (8 хв.) .

Вивчення питання "Місцеве самоврядування та місцеве управління" бажано організувати у вигляді роботи учнів у групах.(від 2 до 5 груп над пунктами 1.3.,1.4.).

Після закінчення роботи груп над пунктами 1.3.,1.4.лідери груп, яких визначають самі учні, оголошують висновки по темі уроку. Результати обговорюються. Може виникнути дискусія серед учнів. Учителеві слід звернути увагу учнів на те, що управління територіями здійснюється або місцевими органами управління-державною адміністрацією, що призначається центральною владою (приклад: облдержадміністрація), або ж органами місцевого самоврядування - представницькими органами, що обираються населенням відповідних адміністративно-територіальних одиниць та їх виконавчими органами (приклад: м. Прилуки).

4. Підведення підсумків (5 хв.) здійснюється за допомогою фронтального експрес-опитування учнів (запитання-відповіді в усній формі).

Вчителеві необхідно звернути увагу учнів на те, що роботу над поняттям місцевого самоврядування буде проведено на наступному уроці, але вже під дещо іншим кутом зору.

Домашнє завдання.

Посібник, тема 1 (пункт 1-4), с. 4-9.

Зробити порівняльну таблицю:

Місцеве самоврядування Місцеве управління

Дати письмову відповідь на запитання 6, с.9.На головну

Hosted by uCoz