Учнівське та студентське самоврядуванняОгляд уроку. У ході уроку учні повинні ознайомитись із означенням учнівського самоврядування, встановити, які функції воно виконує, які шляхи співпраці існують для учнівського місцевого самоврядування та дізнатися, як створюються самоврядні органи. Познайомитися з формами учнівського самоврядування, які існують в навчальних закладах міста.

Очікувані результати. Після уроку учні зможуть застосувати набуті знання для реорганізації органів учнівського самоврядування, що існують у школі.

Основні поняття. Учнівське самоврядування, вибори, передвиборна агітація, процедура голосування, функції учнівського самоврядування.

Методи та прийоми. Бесіда з елементами дискусії, пояснення вчителя.

Обладнання та матеріали. Схема учнівських самоврядних структур шк.. №1 (демократична республіка "Первоцвіт") та шк..№7 (Козацька республіка).

Хід уроку

І. Мотивація. (5 хв.) У ході мотивації вчитель наголошує учням на тому, що курс "Основи місцевого самоврядування" має практичне застосування. Одним із складників його практичного використання є застосування набутих під час вивчення курсу знань до реорганізації органів учнівського самоврядування в школі, що в свою чергу приводить до демократизації навчального процесу, набуття учнями в стінах школи цінного соціального досвіду, розкриття та використання лідерських якостей.

ІІ. Активізація навчальної діяльності учнів. (15 хв.)

Фронтальна бесіда з учнями з елементами дискусії, мета якої пригадати раніше вивчені терміни і поняття.

- Що таке самоврядування?

- Дайте означення терміну "вибори" та класифікацію виборів.

- Що таке голосування?

- Які органи учнівського самоврядування існують у вашій школі?

- Чи ефективною ви вважаєте діяльність учнівських структур у вашій школі?

- Як ви вважаєте, чи можна покращити діяльність учнівського самоврядування?

ІІІ. Вивчення нового матеріалу. (20 хв.)

Учитель дає чітке визначення учнівського самоврядування (до речі, відсутнє в підручнику) "Учнівське самоврядування - це форма організації діяльності учнівського колективу при якій учні беруть максимальну участь діяльності колективу. Разом з учнями визначає функції органів учнівського самоврядування та розглядають форми взаємодії місцевої влади з самоврядуванням. Учитель визначає також приблизні шляхи створення самоврядних органів. Знайомить учнів з формами учнівських самоврядних структур, що діють у місті.

ІV. Підведення підсумків уроку. (3 хв.)

V. Домашнє завдання.

С. 92, т. 19

Запропонувати власну модель реорганізації учнівського самоврядування в школі.На головну

Hosted by uCoz