Повноваження місцевого самоврядування. Самоврядні та делеговані форми здійснення повноваженьОгляд уроку. Визначити повноваження місцевого самоврядування та на які групи поділяються. Інформувати вміння розрізняти самоврядні повноваження від делегованих. Виховувати повагу до прав та обов'язків населення необхідні для здійснення завдань та функцій місцевого самоврядування на своїй території. З учнями проводиться робота по Конституції України та Законах України "Про місцеве самоврядування." , робота з підручником.

Очікувані результати. Учні повинні навчитися визначати основи повноважень місцевого самоврядування і самостійно опрацьовувати документи.

Основні поняття. Повноваження місцевого самоврядування.Самоврядні та делеговані повноваження.

Методи та прийоми. словесні(бесіда, розповідь), практичні (робота з документом)

Обладнання. Підручник, Конституція України.

Тип уроку. Урок вивчення нового матеріалу.

Хід уроку

I. Актуалізація опорних знань та вмінь учнів (5хв.)

1.Пояснити ,в чому полягають функції місцевого самоврядування?

2.Які завдання виконують органи місцевого самоврядування

II. Вивчення нового матеріалу. (35хв)

Розповідь учителя.

Конституція України, Закон про місцеве самоврядування та інші закони наділяють місцеві ради повноваженнями.

Повноваження - це офіційно надане кому-небудь право певної діяльності, ведення справ.

Повноваження місцевого самоврядування - це закріплені нормами права за населенням та місцевими органами влади права та обов'язки, необхідні для здійснення завдань і функцій місцевого самоврядування на своїй території.

Завдання учням. знайдіть у Конституції України визначення повноважень місцевого самоврядування.

Відповідь. ст.143 Конституції України.

Розповідь учителя.

Права дають органам самоврядування можливість вибору при вирішенні того чи іншого питання.Обов'язки чітко регламентують дії органу при вирішенні конкретного питання.

Завдання учням: на с.60 (таблиця) підручника ознайомитися з повноваженнями місцевого самоврядування. Ці повноваження поділяють на 2 групи: самоврядні та делеговані.

Самоврядні або власні повноваження - це такі повноваження, які територіальні громади, органи та посадові особи місцевого самоврядування здійснюють самостійно.

Ці повноваження пов'язані з вирішенням питань місцевого значення та характеризують роль місцевого самоврядування у соціальному управлінні.

Делеговані повноваження - це окремі повноваження органів

виконавчої влади повноваження, які надаються законом органам місцевого самоврядування.

Здійснення цих повноважень забезпечує виконання функцій виконавчої влади в межах м. Прилук та виконання цих функцій місцевого самоврядування, які пов'язані з відповідними функціями держави (забезпечення законності та правопорядку).

Надання та здійснення делегованих повноважень пов'язується з такими обставинами:

1)надання делегованих повноважень здійснюється тільки законом

2)одночасно державою мають бути передані

органам місцевого самоврядування, яким делегуються повноваження, необхідні для їх здійснення фінансові та матеріальні засоби

3)Стан виконання делегованих повноважень контролюється державою.

Запитання до учнів: Як ви розумієте, органи місцевого самоврядування, здійснюючи делеговані повноваження - самостійні чи ні ?

Відповідь: ні, вони підконтрольні відповідним органам виконавчої влади.

Підведення підсумків уроку (5хв)

Отже, повноваження місцевого самоврядування базується та закріплюється Конституцією України( ст.143) та в законі України про місцеве самоврядування (ст.44)

Домашнє завдання. Опрацювати статтю 143 Конституції України, вивчити тему 13( пар..13,2;13,3) опрацювати таблицю на с. 60.На головну

Hosted by uCoz