Кримінально-процесуальне право УкраїниПоняття кримінального процесу як діяльності компетентних органів і посадових осіб
Завдання кримінального процесу. Його роль у державному механізмі боротьби зі злочинністю та охороні прав людини
Джерела кримінального процесу. КПКУ, його структура, зміст. Інші законодавчі акти, які містять норми кримінально-процесуального права
Система, стадії та функції кримінального процесу
Поняття, значення, класифікація принципів кримінального процесу
Поняття і значення принципу недоторканності особи
Принципи законності і здійснення правосуддя на засадах рівності громадян перед законом і судом
Принцип забезпечення права на захист підозрюваного, обвинуваченого, підсудного
Принцип презумпції невинуватості в кримінальному процесі
Принцип здійснення правосуддя тільки судом
Принцип гласності судового розгляду
Принцип національної мови судочинства
Підозрюваний і обвинувачений, їх права і обов'язки
Потерпілий, його права і обов'язки
Захисник, його права і обов'язки
Цивільний позивач та цивільний відповідач у кримінальній справі, їх права і обов'язки
Прокурор, його завдання і повноваження у кримінальному процесі
Роль доказів і доказування у кримінальному процесі
Предмет і межі доказування у кримінальному процесі
Поняття доказів та їх джерел у кримінальному процесі. Належність і допустимість доказів. Оцінка доказів. Обов'язок доказування
Класифікація доказів та їх джерел у кримінальному процесі
Показання потерпілого, їх предмет, значення і оцінка
Показання підозрюваного, їх предмет, значення і оцінка. Показання обвинуваченого, їх предмет, значення і оцінка.
Показання свідків, їх предмет, значення і оцінка
Висновок експерта, його зміст, значення і оцінка
Речові докази, їх види, значення та оцінка
Протоколи слідчих і судових дій та інші документи як джерела доказів, їх значення і оцінка
Поняття, призначення та види заходів примусового впливу
Підстави, мотиви та порядок затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину
Строки затримання. Протокол затримання
Поняття, підстави, мета застосування та види запобіжних заходів
Взяття під варту: підстави, порядок його обрання. Строки тримання під вартою
Підписка про невиїзд як вид запобіжного заходу, її суть, порядок обрання
Особиста порука і порука громадської організації або трудового колективу як види запобіжних заходів
Застава як вид запобіжного заходу
Поняття, завдання і значення стадії порушення кримінальної справи
Підстави і приводи для порушення кримінальної справи та їх характеристика. Строки і порядок перевірки заяв і повідомлень про злочин. Органи і особи які вправі порушити кримінальну справу
Підстави та порядок відмови в порушенні кримінальної справи. Порядок оскарження постанови про відмову у порушенні справи
Поняття і завдання попереднього розслідування
Форми попереднього розслідування. Попереднє слідство як основна форма розслідування
Органи дізнання. Порядок дізнання. Строки проведення
Органи попереднього слідства. Підслідність кримінальних справ
Строки попереднього слідства. Порядок їх продовження
Порядок виклику і допиту свідків, потерпілих
Особливості виклику і допиту неповнолітніх свідків та потерпілих
Обшук майна, його мета, підстави, види і порядок проведення
Пред'явлення для впізнання осіб і предметів
Огляд, освідування, відтворення обстановки та обставин злочину
Виїмка, її мета та порядок проведення
Підстави та порядок призначення експертизи. Права обвинуваченого при проведенні експертизи
Підстави та порядок притягнення особи як обвинуваченого. Порядок виклику та допиту обвинуваченого
Форми закінчення попереднього слідства
Закриття справи як форма закінчення попереднього слідства. Підстави, порядок закриття. Оскарження постанови
Підстави і порядок закінчення попереднього слідства, складання обвинувального висновку. Форма і зміст обвинувального висновку та додатків до нього
Нагляд прокурора за виконанням законів органами дізнання і попереднього слідства
Віддання обвинуваченого до суду. Порядок розгляду справ у розпорядчому засідання
Рішення суду чи судді про віддання обвинуваченого до суду
Поняття та види підсудності кримінальних справ
Підготовчі дії досудового розслідування. Питання, що підлягають вирішенню
Складові частини судового розгляду справи. Наслідки неявки в судове засідання учасників судового розгляду та свідків
Вирок, його види, зміст, процесуальний порядок постановлення
Протокол судового засідання. Порядок складання і зміст. Зауваження до протоколу
Строки і суб'єкти касаційного оскарження вироку та внесення на нього подання прокурора
Підстави для скасування чи зміни вироку, ухвали, постанови суду касаційного порядку
Порядок розгляду справи у касаційній інстанції. Касаційна ухвала по кримінальній справі, її значення і зміст
Питання, що вирішується судом у стадії виконання вироку. Звернення вироку до виконання
Порядок вирішення судом пов'язаних з виконанням вироку
Провадження в порядку нагляду, його значення. Суди наглядної інстанції
Особи, які вправі принести протест у порядку нагляду
Підстави, строки і порядок відновлення справи у зв'язку з новоявленими обставинами
Протокольна форма досудової підготовки матеріалів
Особливості провадження в кримінальних справах про неосудних осіб, які захворіли душевною хворобою після вчинення злочину
Особливості провадження в справах приватного обвинувачення
Особливості провадження в справах про злочини неповнолітніх


На головнуHosted by uCoz