ќргани попереднього сл≥дства. ѕ≥дсл≥дн≥сть крим≥нальних справ—т.102. ќргани попереднього сл≥дства. ќрганами попереднього сл≥дства Ї сл≥дч≥ прокурори, сл≥дч≥ орган≥в внутр≥шн≥х справ, сл≥дч≥ податковоњ м≥л≥ц≥њ ≥ сл≥дч≥ орган≥в безпеки. / ѕ≥дсл≥дн≥сть крим≥нальних справ - це сукупн≥сть встановлених законом ознак справи, в≥дпов≥дно до ¤ких вона належить до в≥данн¤ того чи ≥ншого органу розсл≥дуванн¤. ѕ≥дсл≥дн≥сть обумовлюЇ правильний розпод≥л крим≥нальних справ м≥ж р≥зними органами попереднього розсл≥дуванн¤. 5 вид≥в п≥дсл≥дност≥: предметна (родова), персональна, альтернативна, за зв'¤зком справ ≥ територ≥альна (м≥сцева). ѕредметна п≥дсл≥дн≥сть: орган, ¤кий буде розсл≥дувати справу, визначаЇтьс¤ за характером вчиненого злочину, його квал≥ф≥кац≥Їю. “ак розмежовуЇтьс¤ компетенц≥¤ в частин≥ розсл≥дуванн¤ м≥ж р≥зними органами попереднього сл≥дства: сл≥дчими прокуратури, орган≥в ¬— та безпеки, податковоњ м≥л≥ц≥њ (ч.1, 2 ≥ 4 ст.112  ѕ ). —л≥дч≥ прокуратури, в т.ч. в≥йськовоњ, мають право провадити розсл≥дуванн¤ у справах про будь-¤к≥ злочини. ¬иключна компетенц≥¤ сл≥дчих прокуратури - злочини проти держави, пропаганда в≥йни (ст.63   ), порушенн¤ р≥вноправност≥ громад¤н залежно в≥д њх расовоњ, нац≥ональноњ приналежност≥ чи ставленн¤ до рел≥г≥њ (ст.66   ), бандитизм (ст.69   ), д≥њ, що дезорган≥зують роботу виправно-трудових установ (ст.69-1   ); ус≥ справи про вбивство, зівалтуванн¤ та б≥льш≥сть ≥нших злочин≥в проти житт¤, здоров'¤, свободи та г≥дност≥ особи, проти пол≥тичних ≥ трудових прав громад¤н; ус≥ в≥йськов≥ злочини, за вин¤тком передбачених п."а", "б", "в" ст.253   . —л≥дчим органам ¬— п≥дсл≥дна б≥льш≥сть справ про злочини проти власност≥, громадськоњ безпеки, громадського пор¤дку й народного здоров'¤ (крад≥жки, грабеж≥, розб≥йн≥ напади, автотранспортн≥ злочини тощо), про де¤к≥ злочин проти держави (напр.: пошкодженн¤ шл¤х≥в сполученн¤ ≥ “« ст.78   , виготовленн¤ та збут п≥дроблених грошей чи ц≥нних папер≥в ст.79   ). «лочини, передбачен≥ ст.80-1 (приховуванн¤ валютноњ виручки), ч.2 ≥3 ст.148-2 (ухиленн¤ в≥д сплати податк≥в)    - попереднЇ сл≥дство провадитьс¤ сл≥дчими податковоњ м≥л≥ц≥њ (ч.4 ст.112  ѕ ). —л≥дч≥ органи безпеки розсл≥дують справи про особливо небезпечн≥ злочини проти держави, а також розголошенн¤ державноњ таЇмниц≥ (ст.67   ), контрабанду (ст.70   ), масов≥ безпор¤дки (ст.71   ) тощо. ѕерсональна п≥дсл≥дн≥сть визначаЇтьс¤ суб'Їктом злочину: вс≥ справи про злочини, вчинен≥ неповнол≥тн≥ми, за вин¤тком справ, що належать до виключноњ компетенц≥њ сл≥дчих прокуратури, повинн≥ розсл≥дуватись сл≥дчими орган≥в ¬—, а вс≥ справи про злочини, вчинен≥ в≥йськовослужбовц¤ми тощо - сл≥дчими в≥йськовоњ прокуратури. јльтернативна п≥дсл≥дн≥сть (ч.3 ст.112  ѕ ) означаЇ, що справа розсл≥дуЇтьс¤ тим органом попереднього сл≥дства, ¤кий порушив крим≥нальну справу. ¬ичерпний перел≥к таких справ: справи про порушенн¤ правил про валютн≥ операц≥њ (ч.2 ст.80   ), приховуванн¤ валютноњ виручки (ст.80-1   ), порушенн¤ законодавства ”крањни про бюджетну систему (ст.80-3   ), виданн¤ нормативних акт≥в, ¤к≥ зм≥нюють доходи й видатки бюджету всупереч встановленому законом пор¤дку (ст.80-4   ), розкраданн¤ державного або колективного майна шл¤хом привласненн¤, розтрати, зловживанн¤ посадовим станом (ст.84   ), розкраданн¤ державного або колективного майна в особливо великих розм≥рах (ст.86-1   ). ѕ≥дсл≥дн≥сть за зв'¤зком справ застосовуЇтьс¤ тод≥, коли розсл≥дуванн¤ одн≥Їњ справи пов'¤зане з розсл≥дуванн¤м ≥ншоњ. ѕоЇднанн¤ з альтернативною п≥дсл≥дн≥стю (ч.3 ст.112  ѕ ): ¤кщо п≥д час розсл≥дуванн¤ справ про злочини, передбачен≥ ч.2 ст.80, ст.80-1, 80-3, 80-4 ≥ 86   , будуть встановлен≥ посадов≥ злочини (зловживанн¤ владою або посадовим становищем, перевищенн¤ влади або посадових повноважень, одержанн¤ хабара, провокац≥¤ хабара, посадовий п≥длог), пов'¤зан≥ ≥з злочинами, за ¤кими порушена справа, то розсл≥дуютьс¤ вони органом попереднього сл≥дства, ¤кий порушив крим≥нальну справу. „.5 ст.112  ѕ , справи про акт≥ злочини, ¤к недонесенн¤ про злочини проти держави та ≥нш≥ злочини, що характеризуютьс¤ п≥двищеним ступенем сусп≥льноњ небезпечност≥, њх приховуванн¤м (ст.186, 187   ), зав≥домо неправдив≥ показанн¤ (ст.178   ) або в≥дмова св≥дка в≥д дач≥ показань, або експерта чи перекладача в≥д виконанн¤ покладених на нього обов'¤зк≥в (ст.179   ) перешкоджанн¤ ¤вц≥ св≥дка, потерп≥лого, експерта, примушуванн¤ њх до в≥дмови в≥д дач≥ показань чи висновку, п≥дкуп цих ос≥б або погроза помстою за ран≥ше дан≥ показанн¤ чи висновок (ст.180   ), утаюванн¤ майна, що п≥дл¤гаЇ конф≥скац≥њ, або утаюванн¤ чи розтрата майна, на ¤ке накладено арешт або ¤ке описано (ст.182   ), розголошенн¤ даних попереднього сл≥дства або д≥знанн¤ (ст.181   ), розсл≥дуютьс¤ сл≥дчим органом, ¤кому п≥дсл≥дна основна справа. ѕ≥дсл≥дн≥сть за зв'¤зком справ стосовно сл≥дчих податковоњ м≥л≥ц≥њ (ч.4 ст.112  ѕ ): ¤кщо п≥д час розсл≥дуванн¤ справ про злочини передбачен≥ ст.80-1, ч.2 ≥3 ст.148-2   , будуть встановлен≥ злочини, передбачен≥ ст.84 (розкраданн¤ державного або колективного майна шл¤хом привласненн¤, розтрати або зловживанн¤м посадовим становищем), 86-1 (розкраданн¤ державного або колективного майна в особливо великих розм≥рах), 87 (спричиненн¤ майновоњ шкоди обману або зловживанн¤ дов≥р'¤м), 148 (зан¤тт¤ забороненими видами п≥дприЇмницькоњ д≥¤льност≥), 148-3 (порушенн¤ пор¤дку зан¤тт¤ п≥дприЇмницькою д≥¤льн≥стю), 148-4 (ф≥ктивне п≥дприЇмництво), 148-5 (шахрайство з ф≥нансовими ресурсами), 153-1 (незаконне виготовленн¤, п≥дробка, використанн¤ або збут незаконно виготовлених ≥ одержаних чи п≥дроблених марок акцизного збору), 156-3 (ф≥ктивне банкрутство), 165 (зловживанн¤ владою або посадовим становищем), 166 (перевищенн¤ влади або посадових повноважень), 167 (халатн≥сть), 168 (одержанн¤ хабара), 169 (посередництво в хабарництв≥), 170 (дача хабара), 171 (провокац≥¤ хабара), 172 (посадовий п≥длог), 194 (п≥дробка документ≥в, штамп≥в ≥ печаток, збут њх та використанн¤ п≥дроблених документ≥в), пов'¤зан≥ з≥ злочинами, за ¤кими порушено справу, вони розсл≥дуютьс¤ сл≥дчими податковоњ м≥л≥ц≥њ. ¬ поЇднанн≥ з предметною та персональною п≥дсл≥дн≥стю: при розсл≥дуванн≥ крим≥нальноњ справи, в ¤к≥й в одне провадженн¤ об'Їднан≥ справи за об'Їктом або за суб'Їктом злочину (ч.1 ст.26  ѕ ). “еритор≥альна п≥дсл≥дн≥сть визначаЇ, сл≥дчий ¤кого саме адм≥н≥стративного району повинен розсл≥дувати дану крим≥нальну справу - розпод≥л справ м≥ж одно≥менними ланками орган≥в розсл≥дуванн¤. —т.116  ѕ  - попереднЇ розсл≥дуванн¤ провадитьс¤ в тому район≥, де вчинено злочин. якщо м≥сце вчиненн¤ нев≥доме - за м≥сцем ви¤вленн¤, перебуванн¤ п≥дозрюваного, обвинуваченого, або ж за м≥сцем перебуванн¤ б≥льшост≥ св≥дк≥в. —л≥дчий, встановивши, що справа йому не п≥дсл≥дна, зобов'¤заний провести вс≥ нев≥дкладн≥ сл≥дч≥ д≥њ й передати справу прокурору дл¤ направленн¤ за п≥дсл≥дн≥стю, склавши про це мотивовану постанову. —пори про п≥дсл≥дн≥сть справ м≥ж органами розсл≥дуванн¤ вир≥шуютьс¤ в≥дпов≥дними прокурорами (ст.117  ѕ ).Ќа головнуHosted by uCoz