ѕринцип гласност≥ судового розгл¤ду—т.20  ѕ . √ласн≥сть судового розгл¤ду. –озгл¤д справ у вс≥х судах в≥дкритий, за вин¤тком випадк≥в, коли це суперечить ≥нтересам охорони державноњ таЇмниц≥. «акритий судовий розгл¤д, кр≥м того, допускаЇтьс¤ за мотивованою ухвалою суду в справах про злочин ос≥б, ¤к≥ не дос¤гли 16-го в≥ку, а також в ≥нших справах з метою запоб≥ганн¤ розголошенню в≥домостей про ≥нтимн≥ сторони житт¤ ос≥б, ¤к≥ беруть участь у справ≥. —луханн¤ справ у закритому зас≥данн≥ суду зд≥йснюЇтьс¤ з додержанн¤м ус≥х правил судочинства. ¬ироки суд≥в у вс≥х випадках проголошуютьс¤ публ≥чно. « метою п≥двищенн¤ виховноњ рол≥ судових процес≥в ≥ запоб≥ганн¤ злочинам суди у необх≥дних випадках пов≥домл¤ють труд¤щих за м≥сцем роботи або проживанн¤ п≥дсудних про судов≥ процеси, ¤к≥ мають в≥дбутис¤, а також п≥сл¤ набранн¤ вироком законноњ сили пов≥домл¤ють про результати розгл¤ду крим≥нальноњ справи. —уди повинн≥ широко практикувати проведенн¤ судових процес≥в безпосередньо на п≥дприЇмствах, будовах, в радгоспах, колгоспах з участю в необх≥дних випадках громадських обвинувач≥в ≥ громадських захисник≥в.

ѕринцип гласност≥ судового розгл¤ду пол¤гаЇ в тому, що розгл¤д в ус≥х випадках Ї в≥дкритим, кр≥м випадк≥в, передбачених законом.  ожний громад¤нин, ¤кий дос¤г 16 рок≥в, маЇ право бути в зал≥ судового зас≥данн¤, де розгл¤даЇтьс¤ крим≥нальна справа судом першоњ чи касац≥йноњ ≥нстанц≥њ. ’≥д судового розгл¤ду ≥ його результати можуть доводитис¤ до населенн¤ у засобах масовоњ ≥нформац≥њ або ≥ншим способом. ÷е - так звана зовн≥шн¤ гласн≥сть. јле нав≥ть коли справа слухаЇтьс¤ у закритому зас≥данн≥, принцип гласност≥ повн≥стю не виключаЇтьс¤, оск≥льки д≥Ї так звана внутр≥шн¤ гласн≥сть у вигл¤д≥ присутност≥ в судовому зас≥данн≥ прокурора, потерп≥лого , п≥дсудного, захисника та ≥нших учасник≥в судового розгл¤ду, а також св≥дк≥в, експерта, спец≥ал≥ста, перекладача.  р≥м того, вироки суд≥в у вс≥х випадках проголошуютьс¤ публ≥чно. ѓх зм≥ст може бути доведено до населенн¤ ≥ засобами масовоњ ≥нформац≥њ. ќднак вироки у справах, ¤к≥ слухалис¤ в закритих судових зас≥данн¤х, не повинн≥ м≥стити в≥домостей, що стали п≥дставою дл¤ проведенн¤ закритого судового розгл¤ду. √ласн≥сть судового розгл¤ду спри¤Ї посиленню громадського контролю за д≥¤льн≥стю суд≥в, сл≥дчих орган≥в ≥ прокурор≥в. ƒл¤ п≥дсудного, ¤кий вважаЇ себе жертвою свавол≥ ≥ беззаконн¤, гласн≥сть даЇ можлив≥сть бути почутим нав≥ть св≥товою громадськ≥стю. „.5 ст. 20 даЇ додатков≥ засоби реал≥зац≥њ принципу гласност≥ ≥ п≥двищенню виховноњ рол≥ судових процес≥в та њх проф≥лактичного впливу (вињзн≥ зас≥данн¤, ¤кими не сл≥д зловживати, ≥ т≥льки добре розсл≥дуван≥ справи, що становл¤ть громадськ≥й ≥нтерес можуть бути так розгл¤нут≥). ќск≥льки в≥дкритий розгл¤д судами крим≥нальних справ маЇ не т≥льки позитивн≥, але й негативн≥ насл≥дки, чч.1 ≥ 2 ст.20 передбачають вин¤тки з принципу гласност≥, коли гласн≥сть суперечить ≥ншим правоохоронюваним державним ≥ сусп≥льним ≥нтересам чи ≥нтересам особи, ¤к≥ Ї б≥льш важливими, н≥ж цей принцип. «акон передбачаЇ т≥льки випадок обов'¤зкового розгл¤ду справи в закритому зас≥данн≥ - коли в≥дкритий розгл¤д суперечить ≥нтересам охорони державноњ таЇмниц≥ ¬ ≥нших випадках питанн¤ про необх≥дн≥сть розгл¤нути всю справу або частину њњ в закритому пор¤дку вир≥шуЇтьс¤ судом за своЇю ≥н≥ц≥ативою або за клопотанн¤м учасник≥в судового розгл¤ду «акритий судовий розгл¤д у справах про злочини ос≥б котр≥ не дос¤гли 16-го в≥ку провадитьс¤ з метою створенн¤ найб≥льш спри¤тливих умов дл¤ одержанн¤ правдивих показань неповнол≥тнього та усуненн¤ можливого негативного спливу на нього публ≥ки присутньоњ в зал≥ судового зас≥данн¤ якщо досл≥джуван≥ обставини можуть негативно вплинути на неповнол≥тнього п≥дсудного то йог нав≥ть може бути видалено ≥з залу судового зас≥данн¤ (ст444  ѕ ) ќсоби молодш≥ за 16 рок≥в допускаютьс¤ до залу суду т≥льки в тих випадках коли вони Ї п≥дсудними потерп≥лими або св≥дками (ч4 ст2712  ѕ ) —прави про статев≥ злочини можуть розгл¤датис¤ у закритих судових зас≥данн¤х з метою охорони сусп≥льноњ морал≥ ≥нтерес≥в потерп≥лого а також створенн¤ умов дл¤ всеб≥чного повного й об'Їктивного досл≥дженн¤ обставин справи ƒ≥¤ принципу гласност≥ при проведенн≥ попереднього розсл≥дуванн¤ значно обмежена оск≥льки в ц≥й стад≥њ д≥Ї правило про недопустим≥сть розголошенн¤ даних розсл≥дуванн¤ (ст121  ѕ ). ќднак в такому обс¤з≥ в ¤кому вони визнаютьс¤ за можливе сл≥дчий ≥ прокурор можуть ≥нформувати громадськ≥сть про обставини вчиненн¤ злочину (ч2 ст.10  ѕ ) або дозволити це робити ≥ншим особам (ч1 ст121.  ѕ ). ќргани внутр≥шн≥х справ у р¤д≥ випадк≥в використовують засоби масовоњ ≥нформац≥њ чи звертаютьс¤ до населенн¤ за допомогою при розшуку п≥дозрюваних обвинувачених ≥ засуджених а також ос≥б ¤к≥ пропали без в≥ст≥.Ќа головнуHosted by uCoz