ќсобиста порука ≥ порука громадськоњ орган≥зац≥њ або трудового колективу ¤к види запоб≥жних заход≥в—татт¤ 152. ќсобиста порука. ќсобиста порука пол¤гаЇ у в≥д≥бранн≥ в≥д ос≥б, що заслуговують дов≥р'¤, письмового зобов'¤занн¤ про те, що вони ручаютьс¤ за належну повед≥нку та ¤вку обвинуваченого за викликом ≥ зобов'¤зуютьс¤ при необх≥дност≥ доставити його в органи д≥знанн¤, попереднього сл≥дства чи в суд на першу про те вимогу. „исло поручител≥в визначаЇ сл≥дчий, але њх не може бути менше двох. ѕоручитель пов≥домл¤Їтьс¤ про суть справи, по ¤к≥й обираЇтьс¤ запоб≥жний зах≥д, а також попереджаЇтьс¤ про те, що коли обвинувачений, щодо ¤кого обраний даний запоб≥жний зах≥д, ухилитьс¤ в≥д сл≥дства ≥ суду, то на поручител¤ може бути накладене грошове ст¤гненн¤ до двохсот неоподатковуваних м≥н≥мум≥в доход≥в громад¤н. ѕри в≥дмов≥ поручител¤ в≥д вз¤того на себе зобов'¤занн¤ особиста порука зам≥н¤Їтьс¤ ≥ншим запоб≥жним заходом.

ѕоручител¤ми можуть бути особи, ¤к≥ заслуговують дов≥ри сл≥дчого ≥ суду, тобто громад¤ни, котр≥ завд¤ки своњм моральним ¤кост¤м мають авторитет ≥ мають змогу забезпечити належну повед≥нки ≥ ¤вку обвинуваченого за викликом зазначених орган≥в. ѕри необх≥дност≥ сл≥дчий ≥ суд можуть витребувати характеристики або дов≥дки, ¤к≥ м≥ст¤ть дан≥ про поручител≥в. ÷≥ документи додаютьс¤ до справи. ќсобиста порука застосовуЇтьс¤ т≥льки за клопотанн¤м або згодою поручител≥в. √ромад¤ни, котр≥ ви¤вили бажанн¤м вз¤ти на себе в≥дпов≥дне зобов'¤занн¤, повинн≥ подати про це письмов≥ за¤ву сл≥дчому або суду, ¤к≥ п≥сл¤ перев≥рки даних про особу поручител¤ та њх взаЇмини з обвинуваченим вир≥шують питанн¤ про можлив≥сть застосуванн¤ цього запоб≥жного заходу. «астосуванн¤ особистоњ поруки оформлюЇтьс¤ постановою (ухвалою) про обранн¤ запоб≥жного заходу, ¤ка оголошуЇтьс¤ обвинуваченому, ≥ зобов'¤занн¤м про особисту поруку. ѕоручител≥ викликаютьс¤ до сл≥дчого або суду, њм пов≥домл¤ють про суть справи (про характер злочину, роль обвинуваченого в його вчиненн≥, юридичну квал≥ф≥кац≥ю, можливу м≥ру покаранн¤ тощо) ≥ попереджують про в≥дпов≥дальн≥сть, передбачену ч2 ст152  ѕ . «обов'¤занн¤ п≥дписують поручител≥ (сп≥льно або кожний окремо) ≥ особа, ¤ка його в≥д≥брала. ѕоручител¤м повинно бути роз'¤снено право в≥дмови в≥д поруки. якщо поручитель або вс≥ поручител≥ переконаютьс¤ в тому, що вони не мають змоги гарантувати належну повед≥нку обвинуваченого та його ¤вку до сл≥дчого ≥ суду, вони повинн≥ негайно письмово або усно за¤вити про в≥дмову в≥д вз¤того на себе зобов'¤занн¤. ¬ раз≥ своЇчасного пов≥домленн¤ про в≥дмову в≥д поруки з поручител¤ зн≥маЇтьс¤ в≥дпов≥дальн≥сть за належну повед≥нку ≥ ¤вку обвинуваченого, а особиста порука зам≥н¤Їтьс¤ ≥ншим, при необх≥дност≥ ≥ на¤вност≥ до того п≥дстав - б≥льш суворим запоб≥жним заходом.

—татт¤ 154. ѕорука громадськоњ орган≥зац≥њ або трудового колективу. ѕорука громадськоњ орган≥зац≥њ або трудового колективу пол¤гаЇ у винесенн≥ зборами громадськоњ орган≥зац≥њ або трудового колективу п≥дприЇмства, установи, орган≥зац≥њ, колгоспу, цеху, бригади постанови про те, що дана орган≥зац≥¤ або трудовий колектив ручаЇтьс¤ за належну повед≥нку та своЇчасну ¤вку обвинуваченого до органу д≥знанн¤, сл≥дчого ≥ в суд. √ромадська орган≥зац≥¤ або трудовий колектив повинн≥ бути ознайомлен≥ з характером обвинуваченн¤, пред'¤вленого особ≥, що в≥ддаЇтьс¤ на поруки.

√ромадська порука ¤к запоб≥жний зах≥д може бути обрана т≥льки в тому раз≥, ¤кщо постанова про те, що дана орган≥зац≥¤ або колектив ручаютьс¤ за належну повед≥нку ≥ своЇчасну ¤вку обвинуваченого за викликом, була винесена повноважними зборами, а не кер≥вним органом орган≥зац≥њ або адм≥н≥страц≥Їю разом з таким органом чи кер≥вниками громадських орган≥зац≥й. ÷¤ постанова або протокол збор≥в мають бути приЇднан≥ до справи. Ѕажано, щоб збори доручили конкретним особам виконанн¤ свого р≥шенн¤. —тавити питанн¤ про поруку громадськоњ орган≥зац≥њ чи трудового колективу можуть њх кер≥вн≥ органи, окрем≥ члени орган≥зац≥њ чи колективу, сам обвинувачений, його родич≥ ≥ захисник, а також сл≥дчий, прокурор. ќсоби, ¤к≥ застосовують запоб≥жний зах≥д, повинн≥ ознайомити збори або представник≥в орган≥зац≥њ чи колективу з характером обвинуваченн¤. якщо обвинувачений вибув з орган≥зац≥њ чи колективу або ви¤витьс¤, що вони неспроможн≥ забезпечити належну повед≥нку ≥ ¤вку обвинуваченого за викликом, орган≥зац≥¤ або колектив зобов'¤зан≥ в≥дмовитис¤ в≥д поруки ≥ пов≥домити про це сл≥дчого. ¬≥н повинен негайно вир≥шити питанн¤ про обранн¤ щодо обвинуваченого ≥ншого запоб≥жного заходу. √ромадську поруку ¤к запоб≥жний зах≥д сл≥д в≥др≥зн¤ти в≥д передач≥ особи на поруки громадськ≥й орган≥зац≥њ чи трудовому колективу дл¤ перевихованн¤ ≥ виправленн¤, ¤ка Ї формою зв≥льненн¤ особи в≥д крим≥нальноњ в≥дпов≥дальност≥ (ст10).
На головну


Hosted by uCoz