ѕ≥дстави та пор¤док в≥дмови в порушенн≥ крим≥нальноњ справи. ѕор¤док оскарженн¤ постанови про в≥дмову у порушенн≥ справи«а¤ва або пов≥домленн¤ про злочин повинн≥ бути розгл¤нут≥ прот¤гом 3 д≥б з дн¤ њх надходженн¤, прот¤гом цього строку прокурор, сл≥дчий, орган д≥знанн¤ або судд¤ зобов'¤зан≥ прийн¤ти р≥шенн¤ про порушенн¤ чи в≥дмову в порушенн≥ крим≥нальноњ справи або направленн¤ за¤ви за належн≥стю (ч.2 ст.97  ѕ ). якщо питанн¤ про порушенн¤ крим≥нальноњ справи не може бути вир≥шено на п≥дстав≥ даних за¤ви, перев≥р¤ютьс¤ документи, берутьс¤ по¤сненн¤ у в≥дпов≥дних ос≥б (ч.4 ст.97), звертаютьс¤ до в≥дпов≥дних орган≥зац≥й (ч.1 ст.66), при необх≥дн≥стю органи д≥знанн¤ можуть зд≥йснювати перев≥рку оперативним шл¤хом. ” нев≥дкладних випадках - огл¤д м≥сц¤ под≥њ (ч.2 ст.190). «а в≥дсутност≥ законних привод≥в ≥ п≥дстав, а також за на¤вност≥ обставин, ¤к≥ виключають порушенн¤ крим≥нальноњ справи (в≥дсутн≥сть под≥њ злочину; в≥дсутн≥сть у д≥¤нн≥ складу злочину; ск≥нченн¤ строк≥в давност≥ прит¤гненн¤ до крим≥нальноњ в≥дпов≥дальност≥; на¤вн≥сть акту амн≥ст≥њ; помилуванн¤ особи; недос¤гненн¤ особою 11-р≥чного в≥ку; примиренн¤ потерп≥лого з обвинуваченим; в≥дсутн≥сть скарги потерп≥лого; смерть особи, ¤ка вчинила злочин; на¤вн≥сть вироку суду по тому ж обвинуваченню; на¤вн≥сть не скасованоњ постанови органу д≥знанн¤, сл≥дчого, прокурора про закритт¤ справи або про в≥дмову в порушенн≥ справи - п.1-11 ч.1 ст.6  ѕ ), прокурор, сл≥дчий, орган д≥знанн¤, судд¤ винос¤ть постанову про в≥дмову в порушенн≥ крим≥нальноњ справи, про що пов≥домл¤ють за≥нтересованих ос≥б ≥ п≥дприЇмства, установи, орган≥зац≥њ. ѕостанову сл≥дчого та органу д≥знанн¤ про в≥дмову в порушенн≥ крим≥нальноњ справи може бути оскаржено особою. ≤нтерес≥в ¤коњ вона стосуЇтьс¤, або њњ представником в≥дпов≥дному прокурору, а постанову прокурора - вищесто¤щому прокурору прот¤гом 7 дн≥в з дн¤ одержанн¤ њњ коп≥њ. ” раз≥ в≥дмови прокурора скасувати постанову скарга на цю постанову подаЇтьс¤ до районного (м≥ського) суду за м≥сцерозташуванн¤м органу або роботи посадовоњ особи, ¤ка винесла постанову, прот¤гом 7 дн≥в з дн¤ отриманн¤ пов≥домленн¤ прокурора про в≥дмову в скасуванн≥ постанови. якщо постанова про в≥дмову в порушенн≥ справи винесла не районним, м≥ським ≥ прир≥вн¤ним до них органом д≥знанн¤, сл≥дчим, прокурором, а вищесто¤щим, скарга на нењ подаЇтьс¤ до обласного або прир≥вн¤ного до нього суду (ч.2 ст.99-1, ст.236-1  ѕ ). —карга розгл¤даЇтьс¤ суддею одноособово не п≥зн≥ше 10 дн≥в з дн¤ њњ надходженн¤ до суду. —удд¤ витребуЇ матер≥али, на п≥дстав≥ ¤ких було в≥дмовлено в порушенн≥ крим≥нальноњ справи, пов≥домл¤Ї прокурора ≥ особу, ¤ка подала скаргу, про час њњ розгл¤ду. –озгл¤нувши скаргу, судд¤: 1) скасовуЇ постанову й повертаЇ матер≥али дл¤ проведенн¤ додатковоњ перев≥рки або порушуЇ справу; 2) залишаЇ скаргу без задоволенн¤.  оп≥¤ постанови судд≥ надсилаЇтьс¤ особ≥, ¤ка винесла оскаржену постанову, прокурору та особ≥, ¤ка подавала скаргу. ѕостанова судд≥ оскарженню в касац≥йному пор¤дку не п≥дл¤гаЇ (ст.236-2  ѕ ). ѕостанова судд≥ про в≥дмову в порушенн≥ крим≥нальноњ справи може бути оскаржена в касац≥йному пор¤дку особою, ≥нтерес≥в ¤коњ вона стосуЇтьс¤, або њњ представником прот¤гом 7 дн≥в з дн¤ одержанн¤ њњ коп≥њ (ч.3 ст.99-1  ѕ ), а прокурор - принести протест (ч.5 ст.100  ѕ ) або внести окреме поданн¤ (ч.1 ст.354  ѕ ). якщо в результат≥ перев≥рки за¤ви або пов≥домленн¤ про злочин не встановлено п≥дстав дл¤ порушенн¤ крим≥нальноњ справи, але матер≥али перев≥рки м≥ст¤ть дан≥ про на¤вн≥сть у д≥¤нн≥ особи адм≥н≥стративного або дисципл≥нарного проступку чи ≥ншого порушенн¤ громадського пор¤дку, прокурор, сл≥дчий, орган д≥знанн¤, судд¤ вправ≥, в≥дмовивши у порушенн≥ крим≥нальноњ справи, над≥слати за¤ву або пов≥домленн¤ на розгл¤д громадськ≥й орган≥зац≥њ, товариському суду, служб≥ у справах неповнол≥тн≥х, трудовому колективу чи адм≥н≥страц≥њ п≥дприЇмства тощо дл¤ вжитт¤ в≥дпов≥дних заход≥в впливу або передати матер≥али дл¤ адм≥н≥стративного ст¤гненн¤ (ч.2 ст.99  ѕ ).Ќа головнуHosted by uCoz